stat

Port Gdynia szuka inwestora na tereny dzierżawione przez BCT

Okres dzierżawy majątku w Porcie Gdynia kończy się dla BCT w maju 2023 roku.
Okres dzierżawy majątku w Porcie Gdynia kończy się dla BCT w maju 2023 roku. fot. Maciej Czarniak/trojmiasto.pl

Port Gdynia ogłosił na swojej stronie internetowej rozpoczęcie tzw. dialogu na temat przyszłości terenów dzierżawionych obecnie przez operatora terminali kontenerowych ICTSI. Podjęto działania, choć umowa z filipińskim inwestorem kończy się dopiero w 2023 r. Czy posunięcie ZMPG to wywieranie presji na właściciela BCT, czy tylko normalna procedura?BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy od 2003 jest dzierżawiony przez międzynarodowego operatora terminali kontenerowych ICTSI - spółki, która zajmuje się zakupem, rozwojem, zarządzaniem i obsługą portów oraz terminali kontenerowych na całym świecie. Została założona w 1987 na Filipinach. Firma operuje w porcie, ale to ZMPG pozostał właścicielem zajmowanych przez spółkę gruntów i budynków, które zostały oddane BCT w użytkowanie na okres 20 lat. Okres dzierżawy kończy się w maju 2023 roku.

- Zarząd Portu Gdynia dąży do maksymalizacji dochodowości z m kw. posiadanego terenu. Dlatego staramy się wykorzystywać w najwyższym stopniu możliwości, jakie dają nam dostępne narzędzia zarządcze - w tym przypadku wybraliśmy dialog techniczny. Tego typu wstępne konsultacje rynkowe pozwalają w krótkim czasie zebrać unikalne dane z całego spektrum rynku morskiego. Jest to więc gwarancja najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów Portu Gdynia - podkreśla Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Zobacz najdłuższy kontenerowiec w historii Portu GdyniaAtrakcyjne tereny w centrum PortuPrzedmiotowe tereny obejmują zabudowaną nieruchomość gruntową na terenie Portu Zachodniego, o pow. prawie 515 tys. m kw., położoną przy nabrzeżach Helskim I i II oraz Oksywskim zobacz na mapie Gdyni. Na nieruchomości znajdują się m.in. place składowe kontenerów, samochodów i manewrowe, grunty oraz budynki, stacja paliw. Jest również dostęp do ogólnodostępnej bocznicy kolejowej o długości 680 m. Obecnie na tym terenie działa drugi pod względem przeładunków terminal kontenerowy w Polsce, przeładowujący około 400 000 TEU rocznie. W obrębie nieruchomości mają swoje placówki: Izba Administracji Skarbowej, Sanepid, Morski Oddział Straży Granicznej, jest także Graniczny Punkt Kontroli Weterynaryjnej.

Władze BCT przy każdej okazji potwierdzały dalsze zainteresowanie pozostaniem w Porcie Gdynia. Kilka lat temu mówiło się o ewentualnym połączeniu BCT i GCT (terminal kontenerowy). Nie chodziło o przejęcie, a o fuzję. Ten ruch miał wzmocnić gdyńskie terminale i podnieść ich konkurencyjność. Niestety rozmowy zakończyły się bez sukcesu na początku ubiegłego roku i temat nie jest kontynuowany.

Presja czy troska o przyszłość?Czy posunięcie ZMPG, czyli ogłoszenie dotyczące dialogu, to wywieranie presji na właściciela BCT, czy może normalna procedura?

- Dialog techniczny jest normalną procedurą stosowaną przez Port Gdynia, która ma na celu kontakt z potencjalnymi użytkownikami i inwestorami, aby w jak najlepszym stopniu dopasować warunki użytkowania do wymagań przyszłego operatora - poinformowano nas w biurze prasowym ZMPG.
Co chce osiągnąć ZMPG wprowadzając taką procedurę?

- Celem przeprowadzenia dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie potencjalnych dzierżawców przedmiotowych nieruchomości, ich podstawowych danych dotyczących sytuacji prawnej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej, organizacyjnej, zebranie informacji w zakresie określenia działalności, jaką oferenci zamierzają/przewidują prowadzić na nieruchomości, w tym zamierzeń inwestycyjnych, zebranie informacji w zakresie planowanego przeładunku w relacji burtowej, pozyskanie opinii o nieruchomościach, które mogą być przydatne dla prowadzenia działalności w obrocie portowo-morskim w tym rejonie, a także pozyskania nieruchomości na zapleczu Portu Gdynia w obszarze "Doliny Logistycznej" położonej na terenie Gminy Kosakowo. Informacje te mogą być wykorzystane przez ZMPG SA do określenia warunków przyszłego postępowania przetargowego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej - czytamy w odpowiedzi od ZMPG.
W tej sytuacji pozostaje pytanie, czy władze Portu Gdynia są zainteresowane przedłużeniem umowy z ICTSI.

- Umowa dzierżawy została zawarta ze spółką BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o. na czas określony do dnia 31.05.2023 r. Zgodnie z par. 37 ust. 1 Statutu spółki ZMPG S.A. oddanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność spółki Skarbu Państwa wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego. Spółka ta może zatem przystąpić do dialogu technicznego, jak również złożyć ofertę w przyszłym przetargu na dzierżawę nieruchomości - poinformowano nas w biurze prasowym ZMPG.

Władze BCT dalej zainteresowane?Prezes Szymborski odchodzi z terminalu BCTA co na ogłoszenie na stronie internetowej władze BCT?

- Nasz nowy prezes dopiero będzie się spotykał z władzami Portu Gdynia i zapewne ten temat będzie również poruszany. Na tę chwilę nie komentujemy sprawy - poinformował nas Michał Kużajczyk, dyrektor handlowy/CCO BCT.
Przypomnijmy, że na początku czerwca doszło do zmian personalnych w BCT. Wieloletniego prezesa terminalu, Krzysztofa Szymborskiego zastąpił Wojciech Szymulewicz, do tej pory prezes terminalu w Chorwacji. Jak się dowiedzieliśmy, w ub. tygodniu w Gdyni gościły władze ICTSI, można więc sądzić, że trwają rozmowy na temat przyszłości BCT.

Zobacz, jak będzie wyglądał Port Zewnętrzny w GdyniPrzypomnijmy, że oprócz BCT w Porcie Gdynia działa jeszcze jeden terminal kontenerowy, czyli wspomniany GCT należący do Hutchison Port Holdings z Hong Kongu. W planach ZMPG ma też budowę terminala kontenerowego w ramach inwestycji Port Zewnętrzny. Ma on być centralną częścią tej inwestycji. Chodzi o infrastrukturę z możliwością przeładunku w pierwszym wariancie 2 mln TEU. Do tej inwestycji ZMPG stara się pozyskać partnerów. W tej sytuacji byt terminali kontenerowych w wewnętrznej części portu stanie pod znakiem zapytania. Zarząd Portu przedstawił już harmonogram prac. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to już w 2026 roku do nowych nabrzeży w Porcie Zewnętrznym przybiją pierwsze statki. Czy tak się stanie? Cześć ekspertów z branży morskiej twierdzi, że Port Zewnętrzny pozostanie w fazie projektu.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Włodzimierz Ziółkowski

W latach 1988-98 piastował stanowisko prezesa zarządu i dyrektora w spółce Morskie Domy Składowe...