stat

Praca podczas urlopu szkoleniowego

Wykonywanie czynności na podstawie umowy zlecenia może kolidować z właściwym wykonywaniem obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
Wykonywanie czynności na podstawie umowy zlecenia może kolidować z właściwym wykonywaniem obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. fot. Jacob Lund/fotolia.pl

Urlop szkoleniowy przyznawany jest na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Podjęcie w tym okresie innej pracy niż naukowa może być niemile widziane przez pracodawcę. Jakie konsekwencje ze sobą niesie?Przebywam właśnie na urlopie szkoleniowym 21-dniowym, moje pytanie brzmi: czy mogę w tym czasie podjąć się pracy w innej firmie, która chce zatrudnić mnie na umowę zlecenie?

Na pytanie odpowiada Anna Ludwichowska, radca prawny z MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp.p.

Anna Ludwichowska, radca prawny
Anna Ludwichowska, radca prawny
Pracownikowi, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności przysługuje urlop szkoleniowy. Wymiar urlopu szkoleniowego zależy od rodzaju egzaminów, do których przystępuje pracownik, lub wybranych studiów. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w przypadku przystąpienia do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, pracownikowi przysługuje 6 dni urlopu szkoleniowego. Urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni w ostatnim roku studiów przysługuje natomiast na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Wymiar urlopu szkoleniowego może być zwiększony na mocy umowy zawartej między pracodawcą i pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe (tzw. umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych). Powyższe wynika z faktu, że umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy Kodeksu pracy (w tym przepisy określające wymiar urlopu szkoleniowego). Na mocy umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nie można zatem rozszerzać katalogu przypadków, w których pracownik zobowiązany będzie do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z tytułu dodatkowych świadczeń. Strony tej umowy nie mogą również przewidzieć obowiązku pracownika do zwrotu wynagrodzenia przysługującego mu za czas urlopu szkoleniowego, czy też zwrotu kosztów w innych przypadkach niż wymienione w Kodeksie pracy (np. w razie zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę o pracę).

Czy korzystałeś kiedyś z urlopu szkoleniowego?

tak, pomogło mi to podnieść kwalifikacje

31%

nie, firma nie udzieliła mi takiej pomocy

55%

nie, nie podnosiłem kwalifikacji podczas pracy

14%
  • zakończona

  • łącznie głosów: 42
Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nie daje podstaw do żądania od pracownika zwrotu wynagrodzenia wypłaconego mu za czas urlopu szkoleniowego. Niemniej jednak w sytuacji, gdy pracownik wykorzystał urlop na inne cele niż szkolenie, wówczas należy przyjąć, że nie nabył prawa do wynagrodzenia, a kwota wynagrodzenia, która została pracownikowi wypłacona może być przez pracodawcę odliczona, w pełnej wysokości, od następnego wynagrodzenia. Dodatkowo, w takiej sytuacji pracodawca może stać się uprawniony do rozwiązania z pracownikiem (z jego winy) umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne).

W związku z powyższym, rozważając możliwość zawarcia umowy zlecenia z innym niż pracodawca podmiotem, w czasie korzystania z urlopu szkoleniowego udzielonego przez tego pracodawcę, należy ustalić, jaki wpływ na wykonywanie obowiązków szkoleniowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych będzie miało wykonywanie czynności przewidzianych w umowie zlecenia.

Zasadniczo nie ma bowiem zakazu zawierana umowy zlecenia z podmiotem trzecim w przedstawionych okolicznościach (tj. w czasie korzystania z urlopu szkoleniowego udzielonego przez pracodawcę). Niemniej jednak należy przyjąć, że jeżeli wykonywanie czynności z umowy zlecenia koliduje - w jakikolwiek sposób - z prawidłowym wykonywaniem przez pracownika obowiązków związanych z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych, wówczas pracownik naraża się na odliczenie przez pracodawcę wynagrodzenia wypłaconego za czas urlopu szkoleniowego lub też na rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Ponadto, przy zawieraniu umowy zlecenia z podmiotem trzecim, niebędącym pracodawcą dla danego pracownika, należy mieć na uwadze kwestie związane z ewentualnym zakazem konkurencji. Jeżeli wskazany podmiot trzeci prowadzi działalność konkurencyjną wobec pracodawcy, a pracownik zobowiązany jest do powstrzymania się od prowadzenia wobec pracodawcy działalności konkurencyjnej lub też świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy, wówczas pracownik nie powinien zawierać umowy zlecenia, gdyż naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą względem pracodawcy.

Podsumowując, pracownik przebywający na urlopie szkoleniowym udzielonym mu przez pracodawcę może zawrzeć umowę zlecenia z podmiotem trzecim. Wykonywanie czynności na podstawie umowy zlecenia może jednak kolidować z właściwym wykonywaniem obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a to z kolei może wywołać negatywne skutki po stronie pracownika. Ponadto, przed zawarciem umowy zlecenia należy rozważyć, czy pracownik nie jest związany zakazem konkurencji, którego naruszenie może wiązać się z obowiązkiem zapłaty na rzecz pracodawcy odszkodowania.
Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (5)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Moim zdaniem

Strefa start-up

Najczęściej czytane