stat

Rekompensaty za podwyżki cen energii w 2020 roku

Najnowszy artukuł na ten temat

Orlen wydłużył zapisy na akcje Energi

Gotowy jest projekt rekompensat za podwyżki cen prądu.
Gotowy jest projekt rekompensat za podwyżki cen prądu. fot. Sinisa Botas /123rf

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało projekt Ustawy o rekompensatach za podwyżki cen prądu. Zwrot kosztów podwyżki w 2020 roku wyniesie, w zależności od jego zużycia, od 34 do 306 zł. Będzie to zależało także od progu dochodowego i ograniczeń kwotowych. Na cele związane z rekompensatami przeznaczono 2,43 mld zł.


Czy obawiasz się podwyżek cen energii elektrycznej?

nie, przecież ceny drastycznie nie wzrosną 12%
tak, jednak mam nadzieję, że nie uderzy to zbytnio w domowy budżet 17%
obawiam się o rachunki oraz o spory wzrost cen innych artykułów i usług 71%
zakończona Łącznie głosów: 725

Warunkiem uzyskania rekompensaty będzie złożenie deklaracji przez odbiorcę końcowego stwierdzającej, że nie przekroczył on w 2019 r. kwoty wskazanej w art. 27 ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli tzw. II progu podatkowego oraz że zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej tego odbiorcy w 2020 r. jest wyższe niż 63 kWh.


Rekompensaty za wyższe rachunkiPo złożeniu tej deklaracji przedsiębiorstwa obrotu i operatorzy systemów dystrybucyjnych będą odpowiedzialni za ustalenie poziomu zużycia energii elektrycznej oraz kwalifikacji do danej wysokości rekompensaty.


Gospodarstwo domowe, które zużyje:

  • od 63 kWh do 500 kWh energii elektrycznej, zwrot wyniesie 34,08 zł
  • od 500 kWh do 1200 kWh energii - 82,80 zł
  • od 1200 kWh do 2800 kWh energii - 190,86 zł
  • powyżej 2800 kWh - 306,75 zł.


Rekompensaty będą udzielone za pośrednictwem przedsiębiorstw obrotu, które 31 grudnia 2020 r. będą miały zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowe z odbiorcami końcowymi, poprzez korektę kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną wystawionej po 15 marca 2021 r. o odpowiednią kwotę.

Wzrosną rachunki za prądPrzypomnijmy, że pod koniec grudnia 2019 roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki ostatecznie zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm tzw. sprzedawcom z urzędu - Enea i Energa Obrót. Wzrost rachunku odbiorców Energi Obrót w grupie G11 (łącznie sprzedaż i dystrybucja) wzrośnie o 11,3 proc. W wyniku nowych taryf rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat za energię będzie odpowiednio wyższy.

Wcześniej prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie przychylał się do wniosków dostawców energii elektrycznej (PGE, Enea oraz Energa) dotyczących planowanych podwyżek na 2020 rok. Prezes URE zatwierdził jednak taryfy dystrybucyjne. Wzrost stawek dystrybucji dla grup G wyniesie średnio 3,1 proc. Oznacza to, że rachunki gospodarstw domowych (grupa G11) mogą wzrosnąć od 56 gr do 1,82 zł miesięcznie.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Monika Płocke

Banking Technology, Head of Change and Technology Capabilities w Nordea Bank AB. Absolwentka...