• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ruch między portami rosyjskimi a polskimi wciąż się odbywa

Wioletta Kakowska-Mehring
30 listopada 2022, godz. 09:05 
Opinie (181)
Czy statki z towarami z rosyjskich portów mogą wpływać do polskich portów? Mogą, jeżeli towar nie jest objęty sankcjami i statki je przewożące nie są zarejestrowane pod rosyjską banderą. Czy statki z towarami z rosyjskich portów mogą wpływać do polskich portów? Mogą, jeżeli towar nie jest objęty sankcjami i statki je przewożące nie są zarejestrowane pod rosyjską banderą.

Statki przychodzące z rosyjskich portów wciąż pojawiają się w trójmiejskich portach. Dlaczego? Wymiana handlowa, choć bardzo mocno ograniczona, wciąż trwa. Statki LPG pod rosyjską banderą nie mogą wpływać, ale pod inną banderą z rosyjskim gazem skroplonym już tak.Co jakiś czas nasi czytelnicy przeglądający serwisy śledzące ruch statków informują nas w Raporcie z Trójmiasta, że kolejny statek przypłynął do Portu Gdynia czy Portu Gdańsk wprost z z rosyjskiej Ust-Ługi czy Primorska. Problem w tym, że gubiąc się w szumie medialnych doniesień, wielu z nas wydaje się, że przez wprowadzanie kolejnych sankcji już w ogóle nie prowadzimy wymiany handlowej z Rosją. Okazuje się, że prowadzimy, choć bardzo ograniczoną. Ruch w portach nadzorują Urzędy Morskie, a dopuszczeniem towarów do obrotu zajmują się służby skarbowe.

- W przypadku wejścia każdego statku do portu muszą zostać dopełnione wszystkie obowiązki formalno-prawne, nałożone aktami prawnymi polskimi oraz międzynarodowymi. Towar, który przewozi statek, nie jest objęty sankcjami UE. Weryfikacją i dopuszczeniem towarów do obrotu na terytorium Polski zajmują się dodatkowo służby skarbowe - poinformowano nas w biurze prasowym Portu Gdynia.
Kolejki na redzie, place wyładowane węglem. Porty pękają w szwach Kolejki na redzie, place wyładowane węglem. Porty pękają w szwach

Jedno jest jasne, do portów nie mogą wpływać statki pod rosyjską banderą i te przerejestrowane po wybuchu wojny w Ukrainie.

- Rzeczpospolita Polska realizuje postanowienia Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1 z późn. zm.). 9 kwietnia 2022 r. zmieniono przepisy wyżej przywołanego Rozporządzenia Rady (UE), wprowadzając zapis, że po dniu 16 kwietnia 2022 r. zakazuje się udzielania dostępu do portów na terytorium Unii wszelkim statkom zarejestrowanym pod banderą Rosji. Powyższą regulację stosuje się do statków, które zmieniły swoją rosyjską banderę lub swoją rejestrację na banderę lub rejestr jakiegokolwiek innego państwa po dniu 24 lutego 2022 r. - mówi Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.
Problem w tym, że statki wielu krajów korzystały od dawna z tzw. tanich bander. W tej sytuacji bywa konieczna weryfikacja numeru IMO danego statku (niepowtarzalny numer identyfikujący statek, przyznawany w imieniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej).

Zobacz, jak pracuje ogromna pogłębiarka w Porcie Gdynia Zobacz, jak pracuje ogromna pogłębiarka w Porcie Gdynia

A czy statki z towarami z rosyjskich portów mogą wpływać do polskich portów? Mogą, jeżeli przewożony towar nie jest objęty sankcjami.

Na liście produktów objętych sankcjami znajdują się m.in.: węgiel i inne stałe paliwa kopalne, stal, wyroby z żelaza i stali, złoto, w tym biżuteria, cement, drewno, papier i tworzywa sztuczne, owoce morza i alkohol (np. kawior, wódka), papierosy i kosmetyki. Na liście jest już też ropa naftowa i rafinowane produkty ropopochodne, z ograniczonymi wyjątkami, choć okazuje się, że sankcje na te surowce dopiero wejdą.

- W czerwcu 2022 r. Rada przyjęła szósty pakiet sankcji: zakazała m.in. zakupu, importu lub transferu ropy naftowej i niektórych produktów ropopochodnych z Rosji do UE. Zakaz ten zacznie obowiązywać 5 grudnia 2022 r. w przypadku ropy i 5 lutego 2023 r. w przypadku rafinowanych produktów ropopochodnych - podaje serwis consilium.europa.eu.
Rozpoczęła się rozbudowa terminalu Baltic Hub Rozpoczęła się rozbudowa terminalu Baltic Hub

LPG, czyli gazu skroplonego, jeszcze nie ma na tej liście, dlatego na przykład taki statek jak Gas Spirit, o który pytają nasi czytelnicy, kursuje między między Ust-Ługą a Portem Gdynia.

Eksportować do Rosji nie można z kolei najnowocześniejszej technologii (np. komputery kwantowe czy zaawansowane półprzewodniki), niektórych rodzajów maszyn i sprzętu transportowego, technologii i sprzętu: do rafinacji ropy naftowej, używanego w przemyśle energetycznym, w branży lotniczej i kosmicznej, w nawigacji morskiej oraz technologii łączności radiowej czy produktów mogących służyć zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych, takich jak drony i oprogramowanie do dronów lub urządzenia szyfrujące, a także towarów luksusowych (np. luksusowe samochody, zegarki, biżuteria) i broni palnej do użytku cywilnego i innego sprzętu wojskowego.

Jest lista towarów, których nie można importować i eksportować, ale jest też lista produktów nieobjętych sankcjami.

- Z sankcji UE wyraźnie wykluczone są dostawy żywności i nawozów: eksport żywności z Rosji na rynki światowe nie jest objęty restrykcjami. Działalność dotycząca żywności i nawozów pochodzących z Rosji jest dozwolona, podobnie jak ich nabywanie, transport i dostarczanie - podaje serwis consilium.europa.eu.
Do tego wyłączone są: energia, produkty farmaceutyczne i medyczne, pomoc humanitarna i paliwo jądrowe oraz inne towary niezbędne do funkcjonowania potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (181)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Adam Roman

Członek zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA i Sopockiego Towarzystwa...

Najczęściej czytane