ludzie biznesu

Ryszard Strzyżewicz

Ryszard Strzyżewicz

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Po kilku latach pracy nauczyciela akademickiego na UG zajął się działalnością gospodarczą przedsiębiorstw Pomorza. Ma niemałe doświadczenie w prowadzeniu firm, które wymagały wdrażania procesów naprawczych i restrukturyzacyjnych, m.in. realizował projekty dla Konsorcjum Raiffeisen Atkins S.A. oraz nadzorował prywatyzację kilkudziesięciu przedsiębiorstw w imieniu Wojewody Gdańskiego, a także kierował Departamentem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnio był Prezesem Zarządu Grupy Zarządzającej POMERANIA SA, utworzonej w Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego,a od 4 kwietnia 2008 roku do 13 grudnia 2012 był prezesem zarządu ZMPG SA.

nasze artykuły:

Moim zdaniem

Ważne adresy

Strefa start-up