• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Sąd uznał, że Orlen mógł przejąć Lotos. Oddalił pozew akcjonariuszy

Robert Kiewlicz
7 czerwca 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (128)
Sąd Okręgowy w Łodzi wydał w środę wyrok w sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos - orzekając, że była ona legalna. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał w środę wyrok w sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos - orzekając, że była ona legalna.

Sąd Okręgowy w Łodzi ogłosił wyrok w sprawie dotyczącej przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos. Oddalił on powództwo. Wyrok jest nieprawomocny, a stronom przysługuje odwołanie. Dwóch mniejszościowych akcjonariuszy Lotosu, Bogdan Kamola i Jan Trzciński, domagało się stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Grupy Lotos dającej zgodę na połączenia z PKN Orlen. Jan Trzciński stoi także za pozwem dotyczącym wycofania akcji spółki Energa z giełdy. W 2022 r. sąd uchylił uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Energa w tej sprawie.

Powództwo dotyczące przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen zostało wytoczone przez dwóch mniejszościowych akcjonariuszy, Bogdana Kamolę i Jana Trzcińskiego. Domagają się oni stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Grupy Lotos w sprawie połączenia z PKN Orlen.

Energa zostaje na giełdzie. Akcjonariusze wygrywają z koncernem energetycznym Energa zostaje na giełdzie. Akcjonariusze wygrywają z koncernem energetycznym

Pełnomocnikami powodów są Sławomir Staszak i Łukasz Roszko z gdańskiej Kancelarii Radców Prawnych K&S Kardasz Staszak. Liczący ponad 3 tys. stron pozew wraz z załącznikami został złożony w sierpniu 2022 r. W toku sprawy skarżący posiłkowali się łącznie pięcioma ekspertyzami ekonomicznymi sporządzonymi przez dr. Dariusza Wieczorka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.Wydany przez łódzki sąd wyrok był w pierwszej instancji, co oznacza, że stronom przysługuje apelacja. Ewentualne prawomocne uchylenie uchwały połączeniowej spowodowałoby przywrócenie bytu prawnego Grupy Lotos i cofnięcie wpisów w KRS o wykreśleniu Grupy Lotos oraz o połączeniu z PKN Orlen. Mimo że sprawa ma charakter bezprecedensowy oraz polityczny kontekst fuzji, ta sprawa jest aktualnie jedyną drogą umożliwiającą cofnięcie fuzji. Dałaby też w dalszej kolejności możliwość podjęcia działań ukierunkowanych na cofnięcie zrealizowanych środków zaradczych, poprzez odkupienie sprzedanych przez PKN Orlen aktywów Lotosu, względnie dążenie do ich (przynajmniej częściowego) odzyskania na drodze prawnej.

Domy maklerskie w TrójmieścieEnerga pozostaje na giełdzie. Sąd po stronie akcjonariuszyPrzypominamy, że na początku grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy uchylił uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Energa z 29 października 2020 r. w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Krzyże w intencji połączenia Orlenu i Lotosu. Ciekawy wątek fuzji Krzyże w intencji połączenia Orlenu i Lotosu. Ciekawy wątek fuzji

Sprawa wytoczona została przez 12 powodów, gdzie dodatkowo jednym z powodów jest Jan Trzciński, prezes Fundacji "To, co najważniejsze" reprezentujący ponad 900 drobnych akcjonariuszy Energi. Pierwsza rozprawa odbyła się się 13 maja 2022 r., a wyrok zapadł po 6 miesiącach. Wyrok nie był prawomocny. Stronom przysługiwało prawo do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku i o apelację.

W grudniu 2022 r. do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prokuratury Okręgowej w Gdańsku trafiły zawiadomienia o możliwości uchybień, do jakich miało dojść przy podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Energi uchwały dotyczącej wycofania spółki z giełdy. Zawiadomienia także złożył Jan Trzciński, prezes fundacji "To, co najważniejsze".

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (128)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Maciej Grabski

Przedsiębiorca, inwestor, autor wielu projektów biznesowych. Twórca Olivia Business Centre. największego centrum biznesowego i biurowego tej klasy w Polsce poza Warszawą. Ta kluczowa inwestycja na rynku Real Estate na Pomorzu, zmienia oblicze Gdańska i całej gdańskiej Metropolii. Inwestycja powstaje w kilku etapach, aby ostatecznie osiągnąć 120 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej o najwyższym standardzie – klasa AA, na działce o powierzchni 3,5 ha. Na sąsiednich działkach...

Najczęściej czytane