Sąd ogłosił upadłość Elektromontażu Gdańsk

Sąd ogłosił upadłość spółki Elektromontaż Gdańsk.
Sąd ogłosił upadłość spółki Elektromontaż Gdańsk. żródło: Elektromontaż Gdańsk

Sąd ogłosił upadłość spółki Elektromontaż Gdańsk, uznał też cofnięcie wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości za niedopuszczalne i odmówił umorzenia postępowania. Dzięki temu pracownicy mogą ubiegać się o odzyskanie części wynagrodzenia. O trudnej sytuacji spółki informowaliśmy już w 2018 roku.Przypomnijmy, że w kwietniu 2019 roku zarząd spółki złożył wniosek o upadłość z likwidacją majątku dłużnika. 23 maja 2019 roku zarządzono zwrot wniosku. Dłużnik złożył zażalenie. Nieoficjalnie mówiło się, że sąd odrzucił wniosek w pierwszej instancji, ponieważ spółka dysponuje zbyt dużym majątkiem, aby ogłosić jej upadłość likwidacyjną.

Elektromontaż Gdańsk w upadłościSąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy postanowieniem z 30 września 2019 r. uwzględnił zażalenie wnioskodawcy Elektromontaż Gdańsk i uchylił zarządzenie w przedmiocie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości. W konsekwencji tego orzeczenia Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ponownie zajął się rozpoznaniem wniosku.


Pracownicy odzyskają zaległe wypłatyNiektórym z nich zalega z wypłatami od lutego 2019 roku. Bez ogłoszenia przez spółkę upadłości pracownicy nie mogli odzyskać nawet części wynagrodzenia. Dopiero po upadłości pracownicy mogą otrzymać zaległe wynagrodzenie czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kilkunastu pracowników jeszcze w 2019 roku postanowiło złożyć pozwy do sądu pracy przeciwko spółce. Do prokuratury miało trafić też zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze spółki dotyczące naruszenia praw pracowniczych poprzez niewypłacanie należnego wynagrodzenia.

Historia firmy Elektromontaż Gdańsk rozpoczęła się 1 września 1948 roku. Był to czas odbudowy oraz początku powojennego, burzliwego rozwoju przemysłu, a firma skoncentrowana była na produkcji i montażu urządzeń elektrycznych. Głównymi odbiorcami usług i produktów były: Chiny, Korea Północna, Wietnam, Bułgaria, Rumunia, rynek rosyjski, Jugosławia, Czechosłowacja, NRD, Grecja, Irak, Iran, Egipt, Syria, Indonezja, Francja, Holandia, Pakistan, Ekwador, Mongolia, Kuwejt.

Jednym z największych dokonań firmy w eksporcie była elektryfikacja stolicy Iraku - Bagdadu - pod egidą firmy Siemens. W 1991 roku firma została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a w 1996 roku została sprywatyzowana.

W ostatnich latach spółka wykonywała roboty elektryczne przy realizacji instalacji destylacji próżniowej i instalacji opóźnionego koksowania w rafinerii Lotosu, pracowała przy realizacji przebudowy i wyposażania platformy "Petrobaltic" w technologię służącą przetwórstwu ropy i gazu, stała za realizacją budynku biurowego i hotelowego Hampton by Hilton w Łodzi czy najwyższego budynku w Trójmieście - Olivia Star.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Arkadiusz Aszyk

Menedżer z branży stoczniowej. Prezes Mostostalu Pomorze. Ukończył Wydział Zarządzania na...