• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Sescom inwestuje w start-up byłego prezesa Energi

erka
4 marca 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (16)
Sescom inwestuje w start-up do obsługi transakcji na rynku energii. Sescom inwestuje w start-up do obsługi transakcji na rynku energii.

Sescom objął 17,4 proc. udziałów w spółce Bankilo, która jest platformą wspierającą prosumentów, umożliwiającą im zawieranie transakcji między sobą. Bankilo stanie się również alternatywnym dostawcą energii dla dowolnych konsumentów energii. To start-up byłego prezesa Energi - Mirosława Bielińskiego. Pełnił on tę funkcję od 2008 do 2015 roku. Był też członkiem rady nadzorczej spółek Energa-Operator SA, Energa Obrót SA, Energa Wytwarzanie i Towarowa Giełda Energii SA.Co skłoniłoby cię do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej?

Bankilo to start-up założony przez przedsiębiorców i specjalistów głównie z rynku energetycznego i nieruchomościowego, który szybko rozwija koncepcję wsparcia dla prosumentów. Ambicje założycieli są już jasno określone: w przyszłości chcą być spółką obsługującą prosumentów i konsumentów energii, której wartością będzie atrakcyjny cashflow i udział w bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku Transactive Energy.

- Start-upy to firmy mocno skupione na osiągnięciu wyznaczonego celu, podające w wątpliwość rzeczywistość i poszukujące nieszablonowych rozwiązań. Takie podejście jest wartościowe dla rozwoju biznesu i spójne z naszym. Udostępniając platformę transakcyjną i możliwość ofertowania, spółka Bankilo uzupełni nasze działania na rynku energetycznym, wesprze rozproszone inwestycje w wytwarzanie i magazynowanie energii - mówi Sławomir Halbryt, prezes zarządu Sescom SA.

Elektrolizer do produkcji wodoru i bank kilowatówFirma Sescom od wielu lat skupia swoje zainteresowanie na technologii wodorowej. Jednym z osiągnięć spółki w tej dziedzinie było zaprojektowanie elektrolizera do produkcji wodoru, który zdaniem ekspertów jest szansą na rozwój i dekarbonizację transportu i energetyki grzewczej. Sescom w swojej autorskiej koncepcji HGaaS zamierza za pomocą elektrolizera pozyskiwać wodór podczas nadwyżek energetycznych z odnawialnych źródeł energii. Rozwijając projekt, spółka w styczniu podpisała list intencyjny z miastem Piła, w ramach którego ma przygotować instalację zapewniającą wodór do rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego. Ponadto Sescom stworzy ekosystem, który połączy źródła produkcji wodoru, w którym Spółka Bankilo odegra ważną rolę.

Bankilo to start-up byłego prezesa Energi - Mirosława Bielińskiego. Pełnił on tę funkcję od 2008 do 2015 roku. Bankilo to start-up byłego prezesa Energi - Mirosława Bielińskiego. Pełnił on tę funkcję od 2008 do 2015 roku.

Założyciele Bankilo są przekonani, że model biznesowy start-upu idealnie wpisuje się
w potrzeby projektów wodorowych Sescom oraz wpłynie na rozwój biznesu partnera.

- Jesteśmy przekonani, że przyszła energetyka będzie zbudowana na różnorodnych, rozproszonych i odnawialnych źródłach energii oraz jej magazynowaniu, a transparentny rynek energii będzie dostępny dla wszystkich. Sescom widzi synergię swoich zamierzeń strategicznych z koncepcją Bankilo, na przykład w obszarze podnoszenia udziału zielonej energii w zużyciu w zarządzanych obiektach poprzez odbiór nadwyżek z instalacji prosumenckich, a także w obszarze wykorzystania wodoru w rozproszonym magazynowaniu energii - komentuje Mirosław Bieliński, założyciel Bankilo.

Platforma wykorzystująca rynek energiiBankilo to jedyna w Polsce platforma informatyczna oferująca wirtualny przepływ energii z miejsca jej wytworzenia do wskazanego miejsca jej zużycia. Oznacza to, że prosument będzie mógł wytworzoną energię sprzedać innym członkom społeczności, wymienić na energię dostępną w innym czasie lub zużyć na własne potrzeby w innym miejscu niż to, w którym została wytworzona. Takie rozwiązania umożliwia europejska dyrektywa RED 2, która znacznie powiększyła liczbę potencjalnych prosumentów, bo określa, że miejsce produkcji energii nie musi być tożsame z miejscem zużycia - w praktyce każdy konsument może być prosumentem, także ten, który nie ma własnego dachu.

Fotowoltaika - sprawdź oferty pracy w Trójmieście

- W Polsce fotowoltaika per capita znajduje się obecnie poniżej 1/10 poziomu europejskich liderów, u których inwestycje w OZE nadal rosną. Dlatego analizy wskazują, że liczba prosumentów klasycznych w Polsce może dojść z obecnych 400 tys. do 2-3 mln w 2030 roku. Ponadto spośród mieszkańców budynków wielorodzinnych wyłonią się tzw. prosumenci wirtualni, produkujący energię w innym miejscu niż we własnym domu. Szacujemy, że ich liczba w 2030 roku będzie siedmiocyfrowa - mówi Mirosław Bieliński, założyciel Bankilo.
erka

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (16)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Monika Płocke

Banking Technology, Head of Change and Technology Capabilities w Nordea Bank AB. Absolwentka...

Najczęściej czytane