stat

Słaboszowski: Chcemy, aby uczciwi podatnicy czuli się bezpiecznie

- Wspólnie działająca administracja skarbowa powinna przede wszystkim służyć obywatelom. W związku z tym kładziemy duży nacisk na poprawę codziennej bieżącej obsługi podatnika - twierdzi Tomasz Słaboszowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
- Wspólnie działająca administracja skarbowa powinna przede wszystkim służyć obywatelom. W związku z tym kładziemy duży nacisk na poprawę codziennej bieżącej obsługi podatnika - twierdzi Tomasz Słaboszowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. mat.prasowe

Reforma aparatu skarbowego dla jednych to konieczność usprawnienia ważnych dla działalności państwa struktur, dla innych niepotrzebne komplikacje i utrudnianie życia podatnikom. O tym, co powstanie Krajowej Administracji Skarbowej oznacza dla podatnika, jakie nowe uprawnienia zyska skarbówka i na jakie efekty liczy rozmawiamy z Tomaszem Słaboszowskim, dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Wraz z nią doszło do konsolidacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Słyszymy jednak o wielu problemach, jak likwidacja stanowisk, czy nawet brak pieczątek i legitymacji. Czy rzeczywiście jest chaos, jak twierdzą związki zawodowe, czy to po prostu trudne początki?

Tomasz Słaboszowski: - Ustawa wprowadzająca ustawę o KAS gwarantowała ciągłość działania wszystkich konsolidowanych obszarów celno-skarbowych. Jednak w tak dużym przedsięwzięciu zawsze zdarzają się sytuacje, które komplikują proces reformy lub go zakłócają. W celu zapobieżenia negatywnym reakcjom organizowano spotkania z pracownikami i funkcjonariuszami łączących służb, wyjaśniano procedury przejściowe, przybliżono przebieg poszczególnych etapów reformy. Należy zauważyć, że wiele państw Unii Europejskiej dokonało konsolidacji służb celno-skarbowych i w każdym przypadku miało i ma to na celu poprawienie sprawności i skuteczności administracji.
Codziennie informujemy o wykrytych przestępstwach ekonomicznych, nieudanych próbach przemytu lub wprowadzeniu na polski rynek nielegalnych towarów. Oczywiście, że tak też było wcześniej, lecz obecne działania są bardziej ukierunkowane na konkretne obszary przestępczej działalności.

Kiedy można oczekiwać finału konsolidacji służb administracji skarbowej? Kiedy KAS stanie się w pełni jednolitą administracją skarbową?

- Przy wprowadzaniu KAS można wyróżnić kilka etapów tj.: marzec - maj - stworzenie nowych struktur organizacyjnych (połączenie urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych oraz izb administracji skarbowej). Nastąpił proces kadrowy polegający na przedłożeniu pracownikom i funkcjonariuszom nowych propozycji pracy. Koniec sierpnia - planujemy rozmieścić pracowników i funkcjonariuszy zgodnie z otrzymanymi propozycjami pracy. Zakończenie procesów kadrowych oraz pełne wdrożenie Krajowej Administracji Skarbowej zakończy się do 31 marca 2020 r. Jednakże, należy zauważyć, że od pierwszego dnia wdrożenia nowych służb celno-skarbowych wszystkie funkcje i obowiązki są realizowane na bieżąco.

Czy reforma przynosi duże zmiany dla podatników?

- Wspólnie działająca administracja skarbowa powinna przede wszystkim służyć obywatelom. W związku z tym kładziemy duży nacisk na poprawę codziennej bieżącej obsługi podatnika w urzędach skarbowych i oddziałach celnych oraz przeniesienie siły kontroli, a zarazem zwalczanie przestępczości gospodarczej do Urzędu Celno-Skarbowego. A to oznacza, że jeżeli na poziomie urzędu skarbowego wykryje się działania przestępcze, to faktycznie działania kontrolne będzie kontynuował Urząd Celno-Skarbowy, który jest do tego bardziej przygotowany od strony merytorycznej i prawnej, jak i wyposażony w narzędzia do walki z przestępczością gospodarczą.

Dla przedsiębiorców ta zmiana winna ułatwić dostęp do przyjaznej interpretacji przepisów, profesjonalnej bieżącej obsługi. W dalszej perspektywie rozwój centralnych systemów informatycznych zastąpi konieczność odwiedzania urzędów skarbowych czy oddziałów celnych.

Jakich efektów spodziewa się resort finansów po wprowadzonych zmianach w "skarbówce"?

- Wszystkie te działania mają na celu przede wszystkim zwiększenie, skuteczność i efektywność w obszarze wpływów budżetowych oraz ochronę uczciwej konkurencji. Co do obsługi i załatwiania bieżących spraw wszystko odbywa się tak jak dotychczas, natomiast mam nadzieję, że przyniesie zmianę jakościową w odbiorze przez podatników organów skarbowych i celnych. Dążymy do tego, aby wszyscy uczciwi podatnicy czuli się bezpieczni. Nasze działania będą nakierowane na ochronę uczciwej konkurencji i wolności gospodarczej, a także na zmniejszenie biurokracji. Celem jest stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa i partnerstwa wszystkich uczciwych podatników.

Dążymy do tego, aby wszyscy uczciwi podatnicy czuli się bezpieczni. Nasze działania będą nakierowane na ochronę uczciwej konkurencji i wolności gospodarczej a także na zmniejszenie biurokracji.

Zgodnie z nowymi przepisami, KAS otrzymała większe uprawnienia. Specjalistyczny sprzęt, wytresowane psy i legitymacja uprawniająca do kontrolni z możliwością przeszukania firmy. Jak zwiększone uprawnienia wpłyną na podatników?

- Te uprawnienia w części już były, teraz tylko zostały skonsolidowane w jednej, wyspecjalizowanej do tego jednostce i nie mają na celu użycia ich wobec uczciwych podatników, tylko walkę z gospodarczą przestępczością. Eliminacja zorganizowanej przestępczości i szarej strefy bądź co najmniej jej ograniczenie, pozwoli w konsekwencji na zdecydowanie efektywniejszą działalność uczciwych podatników. Tak szerokie uprawnienia kontroli celno-skarbowej mają i będą zapobiegać wyłudzeniom podatku od towarów i usług, przestępstwom karuzelowym i innym patologiom, które pojawiły się w ostatnich latach w obszarze działalności gospodarczej. Tym samym uczciwie działający przedsiębiorca nie powinien mieć obaw, wręcz odwrotnie - winna wzrosnąć chęć do inwestowania, która w konsekwencji pozytywnie wpłynie na wzrost gospodarczy.

Nadrzędnym celem reformy jest uszczelnienie systemu podatkowego, z którego wycieka - według różnych szacunków - nawet 80 mld należnych podatków. Czy widać już jakieś efekty działania nowych organów w tym kierunku?

- Pierwsze efekty wdrożenia są już widoczne np. w kontekście wzrostu wykrywalności przestępstw podatkowych czy zwiększenia wpływów budżetowych. Codziennie informujemy o wykrytych przestępstwach ekonomicznych, nieudanych próbach przemytu lub wprowadzeniu na polski rynek nielegalnych towarów. Oczywiście, że tak też było wcześniej, lecz obecne działania są bardziej ukierunkowane na konkretne obszary przestępczej działalności i tym samym bardziej efektywne. Ponadto działania z ostatnich miesięcy służby celno-skarbowej korzystnie wpłynęły na wysokość wpływów z podatków akcyzowych. W skali kraju do budżetu wpłynęło 2 mld więcej podatku akcyzowego z tytułu obrotu paliwami, zaś w województwie pomorskim odnotowaliśmy wzrost ok. 20 proc. Dalsze działania wkrótce przyniosą jeszcze bardziej spektakularne efekty.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (74)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ważne adresy

Najczęściej czytane