ludzie biznesu

Sławomir Żygowski

Sławomir Żygowski

Sławomir Żygowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ukończył również szkolenie w zakresie bankowości i zarządzania w INSEAD i w University of Michigan, jak również program Nordea Executive Education organizowany we współpracy z Copenhagen Business School. Zanim dołączył do banku Nordea, pracował jako dyrektor ds. rynku kapitałowego oraz partner w spółce OM Investment. W Nordea Bank Polska Żygowski zbudował od podstaw pion bankowości korporacyjnej, stworzył segmentację klientów oraz strategię. Był odpowiedzialny za fuzje z BWP Unibank i LG Petro Bank w obszarach prawa i rynku kapitałowego, jak również wspólnie z zespołem pracował po zakończeniu fuzji nad integracją obsługi dla dużych firm skandynawskich i podmiotów sektora publicznego.

Moim zdaniem

Ważne adresy

Strefa start-up