• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Stopnie zasilania i wyłączenia awaryjne prądu. Środki zaradcze "ostatniej szansy"

Robert Kiewlicz
7 listopada 2022, godz. 08:00 
Najnowszy artykuł na ten temat Wiemy, ile zapłacą za prąd w Gdyni
 • W czasie rzeczywistym zarządzanie pracą systemu jest zadaniem realizowanym przez służby dyspozytorskie, które na bieżąco reagują na zdarzenia w systemie, takie jak wyłączenia elementów sieciowych lub jednostek wytwórczych, lub rozbieżności między prognozowanymi (oczekiwanymi) a faktycznymi warunkami pracy systemu, takimi jak zapotrzebowanie lub generacja odnawialna. Kluczową rolę odgrywa tu krajowa dyspozycja mocy (na zdjęciu}.
 • W czasie rzeczywistym zarządzanie pracą systemu jest zadaniem realizowanym przez służby dyspozytorskie, które na bieżąco reagują na zdarzenia w systemie, takie jak wyłączenia elementów sieciowych lub jednostek wytwórczych, lub rozbieżności między prognozowanymi (oczekiwanymi) a faktycznymi warunkami pracy systemu, takimi jak zapotrzebowanie lub generacja odnawialna. Kluczową rolę odgrywa tu krajowa dyspozycja mocy (na zdjęciu}.
 • Na zdjęciu: siedziba Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Czy najbliższej zimy wprowadzenie stopni zasilania w energetyce będzie konieczne? Nieoficjalnie mówi się, że taka możliwość istnieje. Oficjalnie Polskie Sieci Elektroenergetyczne twierdzą, że na razie nic nie wskazuje na to, by konieczne było sięgnięcie po środki zaradcze "ostatniej szansy", tj. wprowadzenie stopni zasilania czy wyłączenia awaryjne.Prezydent podpisał ustawę ograniczającą wzrost cen energii elektrycznej Prezydent podpisał ustawę ograniczającą wzrost cen energii elektrycznej

Czy obawiasz się przerw w dostawach energii elektrycznej?

- Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej są jednym z narzędzi dostępnych dla operatora (środków zaradczych), w tym jednym z dwóch "narzędzi ostatniej szansy" - tłumaczy Beata Jarosz-Dziekanowska, rzecznik prasowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych. - Jeśli inne środki zaradcze nie umożliwią zbilansowania systemu poprzez zapewnienie pokrycia zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną przy uwzględnieniu wymaganego poziomu rezerw mocy, operator jest zobowiązany do przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez zbilansowanie systemu za pomocą działań nadzwyczajnych, tj. dokonując ingerencji w zapotrzebowanie odbiorców (tzw. stopnie zasilania albo awaryjne wyłączenia).
Obniżony VAT na energię elektryczną w 2023 r. Nie ma decyzji w sprawie przedłużenia obniżki Obniżony VAT na energię elektryczną w 2023 r. Nie ma decyzji w sprawie przedłużenia obniżki

Ograniczenie poboru mocy w szczególnych warunkachStopnie zasilania to wielkości określające poziomy ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej poprzez ograniczenie poboru mocy, ujęte w planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Dotyczą dużych odbiorców o mocy umownej powyżej 300 kW (większość odbiorców indywidualnych ma moc umowną nieprzekraczającą kilkunastu kW).

20. stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum.


Odbywa się to poprzez ograniczenie poboru mocy określone w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

 • 11. stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej (czyli do poziomu mocy określonej w umowie z właściwym operatorem systemu), nie może tej mocy przekraczać - co w praktyce oznacza brak ograniczeń.
 • 20. stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych
 • Stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniać równomierne obniżenie mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorcę.

Elektrownia jądrowa na Pomorzu powstanie z Amerykanami Elektrownia jądrowa na Pomorzu powstanie z Amerykanami

- Dla odbiorców, których wielkość mocy umownej została ustalona powyżej 300 kW, których ograniczenia dotyczą, wielkości mocy dla poszczególnych stopni zasilania powinny być określone w umowach o świadczenie usług przesyłania albo dystrybucji lub w umowach kompleksowych. Podmioty zobowiązane do redukcji poboru energii a wymagana skala redukcji zawarta jest w aktualizowanym corocznie "Planie wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej" zatwierdzanym przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - wyjaśnia Beata Jarosz-Dziekanowska.

Problemy z dostawami energii, nie tylko elektrycznej, były częstą bolączką mieszkańców Polski w czasach PRL.


Czy grozi nam wprowadzenie stopni zasilania?W jakich warunkach Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadzają ograniczenia w dostawach i poborze energii elektrycznej? Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra właściwego do spraw energii na czas oznaczony na terytorium Polski lub jego części. Do czasu wejścia w życie powołanego rozporządzenia, lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego.

Ostatnio 20. stopnień zasilania wprowadzono w sierpniu 2015 r. Ze względu na falę upałów część elektrowni przestała pracować na pełnym mocach i po raz pierwszy od niemal trzech dekad konieczne było ograniczenie dostaw prądu do największych zakładów przemysłowych.

Zamrożone ceny prądu. Dla kogo dodatek? Jaka wysokość stawek? Zamrożone ceny prądu. Dla kogo dodatek? Jaka wysokość stawek?

PSE monitorują pracę systemu i sytuację na rynkuCzy tej zimy możemy spodziewać się wprowadzenia stopni zasilania na terenie kraju? PSE zapewniają, że na razie nic nie wskazuje, by konieczne było sięgnięcie po środki zaradcze "ostatniej szansy", tj. wprowadzenie stopni zasilania czy wyłączenia awaryjne.

- Według prognoz w najbliższych tygodniach nie powinny wystąpić istotne trudności w bilansowaniu systemu. Nigdy nie można jednak wykluczyć sytuacji awaryjnych (np. niedostępności bloków w elektrowniach), w których PSE mogą skorzystać z dodatkowych narzędzi dostępnych dla operatora systemu przesyłowego, pozwalających na zapewnienie bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego - mówi Jarosz-Dziekanowska. - Wśród nich jest m.in. skorzystanie z dostaw w ramach rynku mocy, zwrócenie się do operatorów z sąsiednich państw, z którymi PSE mają umowy o dostawy awaryjne czy odpłatna redukcja zapotrzebowania przez firmy, które podpisały umowę na taką usługę (tzw. DSR).  Awarie niestety się zdarzają, dlatego tak istotne jest dla operatora utrzymywanie odpowiedniej rezerwy, pozwalającej na reagowanie, kiedy takie sytuacje mają miejsce.
Rzeczniczka PSE zapewnia, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne cały czas monitorują pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i sytuację na rynku.

- Warto podkreślić, że systemowi mogą pomóc także sami odbiorcy poprzez rozsądne korzystanie z energii elektrycznej i przesunięcie wykorzystania energochłonnych urządzeń poza godziny szczytu, który w okresie jesienno-zimowym występuje ok. godz. 7-9 i 17-20. W ten sposób zmniejsza się zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną w godzinach, gdy jest ono najwyższe - dodaje.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (128)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Bogdan Górski

prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „Górski”.Spółkę, ze stu procentowym kapitałem...

Najczęściej czytane