Straż Ochrony Portu Gdańsk bez umowy na ochronę? Konflikt w gdańskim porcie

O co toczy się konflikt? Problemem jest flota i brak planu inwestycyjnego dla SOPG. Obecnie użytkowane statki pożarnicze przez SOPG to jednostki z lat 70.
O co toczy się konflikt? Problemem jest flota i brak planu inwestycyjnego dla SOPG. Obecnie użytkowane statki pożarnicze przez SOPG to jednostki z lat 70. fot. Łukasz Głowala/trojmiasto.pl

Port Gdańsk ogłosił przetarg na ochronę portu od strony wody, w którym z powodu specyfikacji nie może startować Straż Ochrony Portu Gdańsk, czyli spółka należąca do Portu, a która zajmowała się tym do tej pory. Dlaczego właściciel, nie inwestując w nową flotę, sam zniszczył swoją spółkę? - pyta załoga spółki. Rozrastający się port musi być dobrze chroniony, a całość podlega dyscyplinie finansów publicznych - odpowiadają władze Portu.


Jak oceniasz działania ZMPG w sprawie przetargu?

źle, to działanie na szkodę własnej spółki 67%
dobrze, ma to uzasadnienie ekonomiczne 17%
trudno powiedzieć, kij ma dwa końce 16%
zakończona Łącznie głosów: 481

- Firma Straż Ochrony Portu Gdańsk jest w 100 proc. zależna od Zarządu Portu Morskiego Gdańsk, zatem to w interesie ZMPG jest, aby firma SOPG wykonywała zadania dla macierzystej firmy. A tak nie jest. Co jest istotne, ZPMG stawiając warunki przetargu na ochronę portu od strony morza i wiedząc, w jakim stanie technicznym są środki pływające firmy, która przecież jest zależna w 100 proc. od ZMPG, oddaje do obcych firm tak ważne zadania - mówi Adam Liszczewski, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej i przewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego.

Gospodarka morska w Trójmieście- Obawy nasze budzi przetarg na ochronę przeciwpożarową Portu Gdańsk, wykluczający udział w przetargu spółki Straż Ochrony Portu Gdańsk. Decyzja ta może skutkować doprowadzeniem SPOG do upadłości. Oznacza to likwidację miejsc pracy dla 51 pracowników i 40 osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych - informuje Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność.
Jak twierdzą związkowcy, decyzje ZMPG są tym bardziej dziwne, że od kilku lat dominuje tendencja do odkupywania przez państwo spółek do umacniania ich roli w gospodarce. A tu - jak twierdzą związkowcy - mamy do czynienia z działaniami na rzecz likwidacji. Z inicjatywy związków z różnych organizacji kilka tygodni temu sprawa stanęła na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Niestety stronom nie udało się dojść do porozumienia.

Firmy z Trójmiasta. Transport, logistyka i spedycja morskaWładze Portu Gdańsk odpierają zarzuty i twierdzą, że decyzja o przetargu spowodowana jest względami bezpieczeństwa i kalkulacją ekonomiczną. Podkreślają też, że żadne decyzje dotyczące ewentualnej likwidacji SOPG nie zostały jeszcze podjęte.

- Uzyskanie optymalnego sposobu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa pożarowego w portach jest zadaniem niełatwym ze względu na nieustannie zmieniającą się rzeczywistość. Wymaga wysokich kwalifikacji z zakresu zarządzania i kierowania działaniami ratowniczymi, jak również odpowiedniej ilości oraz jakości sił i środków. Powyższe działania muszą być wielokierunkowe, uwzględniające specyfikę oraz uwarunkowania danego portu, jak również posiadane przez nie zasoby i przygotowanie kadr - informuje nas w swoim stanowisku ZMPG.
Oferty w ramach przetargu wstępnie można było zgłaszać do 4 listopada, potem termin przedłużono do 6 listopada, w ostatni poniedziałek podano, że aż do 27 listopada. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, jest to związane z szumem, jaki zrobił się wokół tej sprawy. Sytuacją SOPG zainteresowały się władze w Warszawie.

Flota w rozsypce, brak planu inwestycyjnegoO co toczy się konflikt? Problemem jest flota. Obecnie użytkowane statki pożarnicze przez SOPG to jednostki z lat 70. Są to dwa sprawne statki pożarnicze oraz jedna uszkodzona jednostka "Strażak 5", która na skutek braku decyzji nie została przywrócona do eksploatacji po kolizji w roku 2018 r. Ostatni remont klasowy jednostek ("Strażak 6") został przeprowadzony w 2015 roku w oparciu o dotacje unijne. Natomiast jednostka "Strażak 4" już dwukrotnie miała przedłużane o rok świadectwo klasy (siedem lat bez pełnego remontu klasowego). Jak twierdzą związkowcy, to wskazuje, jak niskie nakłady finansowe w ostatnich latach ZMPG ponosiło na zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej, mimo ogromnego rozwoju Portu Gdańsk i wielokrotnego wzrostu liczby przeładunków, a co za tym idzie - również wzrostu dochodu.

Armatorzy i żegluga morska- Zamiast wieloletniego planu modernizacyjnego i rozwoju spółki SOPG, zależnej od ZMPG, a co za tym idzie zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w Porcie Gdańsk, zdecydowano się na przeprowadzenie w chwili obecnej przetargu, nie dając szans na uczestnictwo w nim SOPG, poprzez określenie w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" warunków wykluczających spółkę Straż Ochrony Portu Gdańsk z możliwości udziału w przetargu. Bezpośredni wpływ na to miał fakt wyżej wspomnianego braku inwestycji, remontów i modernizacji jednostek pływających SOPG od 2012 r. - informuje Maciej Bielecki, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych województwa pomorskiego w piśmie do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

ZMPG wybiera inwestycje w infrastrukturę portowąCo na to władze Portu Gdańsk?

- Nasze jednostki, już mocno przestarzałe (mają odpowiednio 42, 44, 47 lat), mogą obecnie wychodzić do akcji tylko przy określonych warunkach pogodowych, co oznacza, że nie są w stanie wypełnić należycie swoich obowiązków, a tym samym zapewnić odpowiedniego zabezpieczenia. ZMPG jest jednostką w dyscyplinie finansów publicznych, co oznacza, że konieczne jest z naszej perspektywy wybranie rozwiązania, które z jednej strony w sposób najlepszy zabezpieczy zarówno pracę Portu, ale także będzie to rozwiązanie optymalne kosztowo. Nie możemy pozwolić sobie na drogie i nieuzasadnione biznesowo rozwiązania. Biorąc pod uwagę nasze inwestycje, jak również zmieniające się parametry torów wodnych i większy ruch statków w porcie, zdecydowaliśmy się zweryfikować rynek i otrzymać informację, ile realnie może kosztować zabezpieczenie portu, gdyby usługi były świadczone przez podmiot zewnętrzny, i tym samym wykluczyć konieczność blisko 100-mln wydatków na zakup nowych jednostek - informuje nas w swoim stanowisku ZMPG.

Porty i terminaleJak twierdzą władze Portu, w latach wcześniejszych Zarząd, mając świadomość, że flota jednostek pożarniczych, którą dysponuje, wymaga wymiany, wielokrotnie analizował możliwości sfinansowania takich jednostek także ze środków unijnych.

- Zwracaliśmy się również z pytaniem do różnych stoczni polskich i zagranicznych z prośbą o przedstawienie oferty na zakup takich jednostek. Jednak na przykładzie inwestycji realizowanych przez Zarządy Portów widać, że programy te nie przewidują wysokich poziomów dofinansowania. W przypadku zakupu jednostki o wartości, która jest szacowana na około 36 mln zł, kwota dofinansowania wynosi niecałe 2 mln zł - tłumaczy ZMPG.
Władze Portu przyznają, że priorytetem zawsze będą inwestycje w istniejącą infrastrukturę portową konieczną do prowadzenia bieżącej działalności, w tym posługiwanie się rozwiązaniami bezpiecznymi i najtańszymi do momentu, w którym zarząd Portu będzie stać na zakup własnych jednostek.

Na lądzie już chroni OrlenPrzypomnijmy, że kilka lat temu obecny ZMPG ochronę od strony lądu już powierzył spółce zewnętrznej, czyli podmiotowi należącemu do Orlenu. Tę decyzję władze Portu tłumaczą nieprawidłowościami w SOPG.

- Zarząd SOPG zwrócił się do ZMPG, uznając w kierowanej korespondencji, że SOPG nie jest w stanie prawidłowo wykonać czynności związanych z ochroną obszaru Portu Gdańsk na właściwym poziomie. Zarząd SOPG zwrócił się do ZMPG o rozważanie podjęcia rozmów z doświadczonymi i renomowanymi w świadczeniu usług ochrony infrastruktury krytycznej spółki Skarbu Państwa, zatrudniającymi wykwalifikowaną kadrę, zawarcia porozumienia, w oparciu o które podmiot będzie świadczył usługi ochrony na rzecz ZMPG przy wykorzystaniu potencjału i wszystkich pracowników ochrony SOPG, wprowadzając rzetelne i skuteczne standardy ochrony infrastruktury krytycznej na terenie Portu Gdańsk. Na tę chwilę rozwiązanie to pozwala zarówno utrzymać obecnych pracowników SOPG, jak również wzmocnić jakość świadczonych usług - poinformował ZMG.

"Nasz zakład umiera". Pracownicy Portu Gdańskiego Eksploatacji znów protestująTo nie koniec problemów. Pracownicy Portu Gdańskiego Eksploatacji, spółki także w 100 proc. należącej do ZMPG, również boją się, że podzielą los SOPG. Jak twierdzą, w ich rozwój też się nie inwestuje, tylko powoli wprowadza do Portu spółki zewnętrzne? Do tej kwestii w swoim stanowisku władze Portu Gdańsk nie odniosły się.

Opinie (173) 9 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • (7)

  Zgłaszam się w konkursie na prezesa zarządu;)
  -----

  Kacperek;)
  ---

  A tak na serio to jeśli będą szukać firmy zewnętrznej to zapewne przetarg wygra jakiś januszex security- więc portowego mienia będą pilnować zatrudnieni na minimalnej niepełnosprawni, do tego zapewne na umowie śmieciowej, tak jak we większości obiektów w Polsce hehe. Preses firmy ochroniarskiej za to bedzie mial na suva dla siebie i utrzymanki a jego klient- port doswiadczy znikania mienia;)

  • 86 10

  • Powiedział co wiedział....

   To nie "zabka" - tu nie ma pracy dla "sekuritów" tylko dla strażaków

   • 13 0

  • Bzdura (1)

   Januszex musiałby dysponować min. trzema, względnie nowymi statkami strażackimi....

   • 11 0

   • Oczywiście

    Ale większość tego nie wychwyciła. Myślą że każdy ma szwagra , lub wujka z taką wykwalifikowaną flotą :)

    • 8 0

  • Oprucz ochrony (1)

   To gloenym zadaniem SOP jest ochrona przeciw pozarowa !!!! Czyli straz pozarna na wodzie!! Kto inny posiada luzne jednostki takiej klasy ?

   • 5 2

   • Spokojnie znajdzie się przyjdzie coś typu fairplay jak są holowniki i pozamiatane szkoda że kolejna część w obce ręce oddana ale widać taka polityka portu

    • 3 0

  • Znasz treść przetargu? (1)

   Jeżeli w warunkach SIWZ jest zakupienie jednostek za ok 100 mln złotych, to ilu znasz Januszów, którzy są w stanie dokonać takiej inwestycji?
   Przetargi są ograniczone czasowo, zatem informacja, która powyżej czytamy jest zwykłą ściemą. Żadna agencja ochrony nie jest w stanie dokonać takich inwestycji, a krótki zakres czasowy nie pozwoli na zwrot tej inwestycji.
   Opowiadają nam bajeczki po to, aby szybciej dostać Państwowe dofinansowanie do tych łódek i mieć pracę na dalsze lata.

   • 4 1

   • Możesz mieć rację...

    • 0 0

 • Może to kwestia związków zawodowych w spółce? (9)

  Jeśli są silne i roszczeniowe związki w spółce to właściciel nie ma faktycznego wpływu na poziom zatrudnienia, wyniki a co za tym idzie i jej inwestycje. Jedyne co można zrobić to utopić taką spółkę razem z pazernymi związkowcami, a usługę zakontraktować w firmie która działa na zasadach rynkowych.

  • 45 23

  • Masz rację... (2)

   FIrmy chcą się uwolnić w ten sposób od związków zawodowych, które niestety nie pomagają a tylko szkodzą, a jeszcze jak jest tam NSZZ Solidarność, to na pewno nic dobrego z tego nie wynika.

   • 22 1

   • no tak. bo kiedys mozna bylo ludzi spalowac (1)

    i byl spokoj.

    • 0 0

    • Nikt nikogo nie paluje

     Stary związki niszczą przedsiębiorców.
     Siedzą pasibrzuchy nic nie robią, blokują rozwój

     • 14 0

  • (4)

   Roszczeniowe xD? Zasuwaj sobie na prywaciarza za 1900 na umowe o dzieło a od pracowników zrzeszonych w związkach się odwal

   • 8 13

   • O następny "wykfalifikowany pracownik", który więcej gada niż robi

    Do związków zapisałeś się po co, no na pewno nie po to żeby pracować!!!

    • 16 1

   • Nie rozumiem takiego podejścia, nie odpowiada ci wynagrodzenie, to idź do lepiej płatnej roboty. Nie ma takiej? Widocznie twoje umiejętności są tyle warte.

    • 6 1

   • Typowa odpowiedź "wykwalifikowanego, wieloletniego i zasłużonego dla portu" pracownika spółki SOPG.

    • 9 0

   • Masz racje

    Odwal się od naszych brzuchów i wąsów. Dobrze nam być zrzeszonym bo nic nie musimy robić a brzuchy rosną a i wąs się kręci.

    • 1 0

  • Związki zawodowe wyrzucić za bramę. Niech utrzymują się ze swoich składek a nie po 30 ich jest w każdym większym zakładzie.

   • 9 0

 • szwagier ,albo kuzyn ma firme (3)

  no i wiadomo -ptologia jak w kazdej duzej "dojnej"fitmie

  • 56 6

  • Typowe PO-skie działanie (1)

   • 6 7

   • Hahaha. No, proszę - nawet nie chciało ci się sprawdzić, albo po prostu trollujesz nieudolnie. Przecież to typowe pisowskie nieudaczniki w akcji.

    • 9 1

  • Tja, jasne

   i posiada akurat trzy wolne, wysoko wyspecjalizowane statki gaśnicze. Przeczytaj dokładnie tekst ze zrozumieniem i dopiero proszę o wypowiedź.

   • 3 0

 • Typowa sprawa. (5)

  Numer stosowany juz chyba nawet od 1989r.
  Niekompetentny zarzad doprowadza firme do ruiny np. tracac zlecenia. Firma bankrutuje i... przejmujemy resztki majatku za grosze.

  • 70 0

  • Wałek ! (4)

   Chodzi o przejęcie rynku usług ppoż. przy zabezpieczeniu niebezpiecznych przeładunków. Tu leżą konfitury ! Przetarg bezczelnie ustawiony pod firmy z holownikami !

   • 12 1

   • (3)

    Chyba zdezorientowany. Przeczytałeś wymogi do przetargu? Poproś, żeby ktoś Tobie pomógł. Z trzech wymaganych statków, dwa posiada SOPG. Quo vadis?

    • 2 6

    • SOPG nie posiada żadnego statku pozarniczego - nie klam.

     • 0 0

    • (1)

     SOPG posiada szroty, a nie statki ratownicze. Na krakowskim jest ich miejsce!!!

     • 1 0

     • To są statki ZMPG.

      • 0 0

 • A co na to CRZZ "Solidarność"?

  • 27 2

 • Walek

  Jak zwykle robią tak aby zaoszczędzić tz zatrudnić emerytów rencistów z grupami i tak wyglądać będzie ochrona portu jeden na zmianie z bronią a reszta trzonki od szczotek w ręce wogole jest chore aby ludzie z grupami mieli kwalifikacje ochrony to jest szok kiedyś były licencje egzaminy państwowe na licencje ze wszystkiego i trochę tych ludzi nauczono teraz śmiech na sali a potem tacy chodza i mówią jestem kwalifikowany z grupą mnie nie zwolnią bo mają dotacje. I tak jest w całej ochronie

  • 42 5

 • (15)

  Przecież tam chodzi o to, żeby pozbyć się SOP i mieć np. Orlen na fakturkę. Taniej i mniej problemów ze związkami i w ogóle. Outsourcing.
  Szczerze jako przedsiębiorca działajacy na wolnym konkurencyjnym rynku też bym poszedł drogą pieniędzy czyli ograniczania kosztów.
  ZMPG jest specyficzną działalnością ale też jest na normalnym rozrachunku i pomimo, że zarzadza majatkiem skarbu panstwa to nie jest jednostką budżetowa i ministerstwo nie dołoży.

  • 33 9

  • (5)

   Ciekawe ile Orlen płaci swoim ochroniarzom , skoro jest konkurencyjny ?

   • 9 0

   • wystarczy, że ma więcej zleceń i większe obłożenie ludzi robotą (2)

    SOPG nawet nie zarobił na amortyzację sprzętu

    • 4 0

    • (1)

     SOPG jedynie brał korzyści z pracy i nic a nic nie inwestował!!! pracownicy jedynie patrzyli na swoje portfele. Na ilość osób pracujących 51 ogólnie w biurze zatrudnionych 11 osób z czego nic nie robiących większość. I bardzo dobrze po co trzymać darmozjadów.

     • 6 0

     • Z czego miał inwestować? Gdyby ZMPG dawał im tyle co teraz Orlenowi to by było z czego nawet statki naprawić.

      • 1 0

   • Zdecydowanie lepiej niż SOPG

    • 3 2

   • Tyle co w sopg

    • 2 0

  • Tyle że "lądowych" pracowników SOPG przejęła Orlen Ochrona i jakoś nam się polepszyło - nikt z tego powodu pracy nie stracił (3)

   • 4 4

   • Mirek, a dlaczego tych samych pieniędzy podwyżkowych (2)

    podwyżka ok 50% dla Orlenu odmowiono spolce corce starającym sie o to Prezesom SOPG? dlaczego po tej podwyżce pracownicy SOPG przejeci przez Orlen wowczas w zasadzie zadnej znaczącej podwyzki nie dostali tylko wyrownania najtanszych pracownikow do sredniej?

    • 4 0

    • (1)

     Mirek podstawiony przez orlen kłamie

     • 4 0

     • Jak Mirek na budce nie stał to mu się polepszyło.

      • 0 0

  • Taniej i mniej problemow?

   Jak oddano uslugi ochrony fizycznej to koszty od razu podniesiono o 50%. Ty napewno jestes przedsiebiorcą?

   • 1 0

  • (2)

   Ale pierdoły o ochronie piszą. ZMPG zlecił audyt Orlenowi. Orlen audyt przeprowadził i stwierdził nieprawidłowości. Po audycie przejął ochronę lądową razem z pracownikami i dostał za to 2x więcej pieniędzy niż dostawał SOPG. Poza plakietką na mundurach nic się nie zmieniło. Koszty ochrony zamiast spaść to się podwoiły. Takie wałki to tylko w Polsce są możliwe. Ewentualnie na Ukrainie albo Białorusi. Jak się władza zmieni to może się tym CBA kiedyś zainteresuje bo ktoś musiał za ten pomysł nieźle posmarować.

   • 7 0

   • Szczera prawda

    • 4 0

   • Prawda

    • 3 0

  • Orlen to pomyłka

   • 3 0

 • W Gdańsku kolebce PO przefarbowanej na KO bez zmian (4)

  • 28 48

  • (1)

   To są spółki skarbu państwa. Co ma do tego Gdańsk?

   • 11 6

   • W tym problem, że wybraniec ciemnego ludu nie zauważył dobrej zmiany.

    • 9 0

  • Spółka zarządzana przez PIS (1)

   zwłaszcza, że to Spółka Skarbu Państwa zarządzana przez PIS

   • 6 0

   • Tak, to prawda - zarządza dobra zmiana, ale dogadali się też z BBP, ktore jest pozostaloscią SLD i PO - to takie typowe

    typowe zachowanie obu partii w terenie. W TV walczą, a w terenie się dogadują.

    • 1 0

 • (1)

  Przetarg w Polsce wygrywa kto ma wygrac

  • 40 0

  • liczy się minimalna cena systematycznie aneksowana w miarę upływu czasu do pożądanej dla obu stron (pionków którzy się dogadali) kwoty

   • 0 0

 • (7)

  Staram się zrozumieć obie strony, współczuję aktualnym ochroniarzom od strony wody, ale spółka musi patrzeć realnie na swój biznes. I jak powiedziała to osoba od strony zarządu portu, nie stać ich na wywalenie ok. 100 mln złotych na ten cel.
  Korzystanie z firm zewnętrznych jest "normalnością" na świecie i wszystko zmierza w tym kierunku po to, aby daną firmę odciążyć od kosztów.
  Problem polega na tym, ze jak w innych krajach firmy zewnętrzne w większości dobrze wykonują swoje obowiązki w Polsce niestety tak nie jest.
  Zgodzę się z przedmówcami, że może okazać się że wygra jakiś znajomy znajomego znajomego, zatrudnieni będą ludzie na śmieciowych umowach z 5 klasą inwalidztwa. I niby wszystko wyjdzie fajnie, będzie taniej itp. a po kilku latach okaże się, że był to ogromny nie wypał.

  Wszystko zależy od tego jak skonstruuje umowę Zarząd Portu i czy chce faktycznej ochrony od strony wody, czy tylko ochrony "na papierze".

  • 20 15

  • Ale kto inny w PL posiada wolne jednostki pozarnicze?

   Glownym zadaniem SOP jest ochrona przeciw pozarowa !!! Do tego trzeba miec specjalne jednostki plywajace!!!

   • 9 0

  • w taki razie po co nam urzedy, po co milicja?

   w koncu lepiej zatrudnic podmioty zewnetrzne. np z ukrainy lub chin.

   • 5 0

  • Ta sprawa ma drugie dno (2)

   Otóż SOPG wykonuje usługi - ochrona ppoż. dla niebezpiecznych przeładunków, za które płaci operator portowy. Jeżeli zlikwiduje się SOPG wówczas usługi te będą przejęte przez podmiot który wygra przetarg. Także zwycięzca będzie miał koszty stałe działalności opłacone przez Port a na szynkę na chlebku zarobi od podmiotów zewnętrznych. Ta operacja śmierdzi na kilometr.

   • 11 0

   • Ty śmierdzisz, bo nie ma w tym żadnej sensacji (1)

    • 1 1

    • Jest sensacja taka sama jak przy przekazywaniu rynku ochrony fizycznejj

     Bez przetargu odebrano uslugi spolce corce i oddano spolce zewnetrznej Orlen Ochrona podwyzszajac koszty tej ochrony o 50% - prawda?\

     • 4 0

  • Jak nie wiesz nic o korupcji, to i nic nie zrozumiesz.

   • 0 0

  • Gdyby przez lata ZMPG był zarządzany przez osoby inteligentne, a nie koleżków panujących przy korycie to nie wywalałby pieniędzy na inwestycje takie jak Terminal Promowy Westerplatte, który długimi latami stał pusty i byłyby pieniądze na zakup i modernizacje statków przeciwpożarowych, które w przeciwieństwie do TPW zarabiały, a nie generowały same straty.

   • 1 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Ewa Bereśniewicz - Kozłowska

Prezes zarządu firmy Aplitt. Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, studiów...

Najczęściej czytane