"Strażak" powstanie w Gdańsku


Remontowa Shipbuilding wybuduje statek pożarniczy dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Była to jedyna oferta w przetargu i ostatecznie została przyjęta. Jednostka ma być gotowa do października 2022 roku.Statek pożarniczy będzie pełnił służbę w granicach portu, gdzie gospodarzem jest ZMPSiŚ. Jego zadaniem będzie prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczanie akwenu portowego przed pożarem, ochrona przeciwpożarowa i asysta np. gazowców w porcie Świnoujście.

Obecnie we flocie ZMPSiŚ są dwa statki pożarnicze. W Świnoujściu bazuje Strażak-26, który w pierwszej kolejności asystuje metanowcom dostarczającym skroplony gaz ziemny do terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym czasie w dyspozycji ZMPSiŚ jest Strażak-24 mający bazę w Szczecinie.

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

- Oferta wykonawcy odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania - napisano w uzasadnieniu rozstrzygnięcia przetargu.
Maksymalne zanurzenie nowej jednostki ma wynosić 4,20 metra, a minimalny uciąg na palu to 45 ton. Jeśli chodzi o prędkość, to statek w trakcie prób morskich powinien osiągnąć prędkość nie mniejszą niż 12 węzłów pod obciążeniem 100 procent mocy silników w określonych przez wykonawcę warunkach pogodowych oraz stanie załadowania statku.

Projekt "Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna" otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 - Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (60)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Ludzie biznesu

Arkadiusz Aszyk

Menedżer z branży stoczniowej. Prezes Mostostalu Pomorze. Ukończył Wydział Zarządzania na...

Najczęściej czytane