stat

Trójmiejskie porty będą jak Hamburg i Rotterdam?

Jednym z istotnych celów nowej ustawy jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich i terminali przeładunkowych w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu wobec ośrodków zagranicznych: Holandia, Niemcy, Rosja. Na zdjęciu Bałtycki Terminal Kontenerowy i GCT Gdynia Container Terminal.
Jednym z istotnych celów nowej ustawy jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich i terminali przeładunkowych w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu wobec ośrodków zagranicznych: Holandia, Niemcy, Rosja. Na zdjęciu Bałtycki Terminal Kontenerowy i GCT Gdynia Container Terminal. fot. Wojtek Jakubowski/KNF

Rząd przyjął czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych ułatwiających i upraszczających prowadzenie działalności gospodarczej. Część regulacji ma zwiększyć konkurencyjność polskich portów morskich i terminali przeładunkowych. Służyć temu ma tzw. pakiet portowy, który zakłada skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach i wydłużenie terminu na rozliczanie VAT od importu. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.Dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, został przyjęty przez Radę Ministrów 10 czerwca 2014 r. Resort gospodarki proponuje ponad 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, które ułatwiają prowadzenie firmy w różnych obszarach. Zmiany w przepisach dotyczą prawie 30 ustaw i mogą przynieść przedsiębiorcom ok. 900 mln zł oszczędności już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy, głównie w wyniku redukcji obowiązków informacyjnych.

- Zmniejszenie obowiązków informacyjnych jest wyrazem zaufania instytucji państwa do przedsiębiorców i daje wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów wykonywania działalności gospodarczej w Polsce - podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Jednym z istotnych celów nowej ustawy jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich i terminali przeładunkowych w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu wobec ośrodków zagranicznych: Holandia, Niemcy, Rosja. Służyć temu powinno obniżenie barier dla przepływów towarów i uproszczenie procedur związanych z ich odprawami. Konieczne jest skrócenie czasu kontroli oraz zbliżenie formy rozliczania podatku granicznego VAT do modelu niemieckiego i holenderskiego. Chodzi o to, aby towary krajowych importerów były odprawiane w polskich portach. Zaproponowane rozwiązania zwiększą obroty towarowe w portach morskich, przyspieszą obrót importowanym towarem i skrócą czas składowania towarów do niezbędnego minimum.

- Jako inicjator Koalicji Morskiej, skupiającej najważniejsze podmioty związane z branżą morską i działającej aktywnie na rzecz wprowadzenia zmian deregulacyjnych, jesteśmy bardzo zadowoleni z ogłoszonych przez rząd przepisów. Jest to długo oczekiwana zmiana, która przyczyni się do poprawy konkurencyjności polskich portów - mówi Adam Żołnowski, wiceprezes ds. finansowych DCT. - Samo rozpoczęcie pracy nad zmianami deregulacyjnymi zapoczątkowało pozytywny trend wśród służb, w tym przede wszystkim służb celnych, które wdrażają najnowocześniejsze światowe rozwiązania, pozwalające usprawnić wymianę handlową bez jednoczesnego uszczerbku dla bezpieczeństwa czy wpływów do skarbu państwa. Szacujemy, że do 80 proc. ładunków przypływających do DCT może być odprawianych w trakcie podróży na statku, co bardzo przyspiesza proces wydania kontenera z terminalu.

Jakie dokładnie zmiany przewiduje pakiet portowy? Przede wszystkim zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów w polskich portach morskich. Przeprowadzanie czynności urzędowych - innych niż rewizja, badania laboratoryjne czy kwarantanna - niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu, nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.

W szczególnych przypadkach - uzasadnionych bezpieczeństwem publicznym, ochroną życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska - termin będzie mógł być przedłużony do 48 godzin. Proponowane rozwiązanie skróci czas kontroli i w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę.

Wydłużony zostanie też termin na rozliczenie VAT w imporcie. Propozycja polega na odejściu od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT. W projekcie ustawy rozwiązanie to przewidziane jest dla przedsiębiorców posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

- Należy jednak pamiętać, że same zmiany deregulacyjne nie rozwiążą największego problemu polskich portów, jakim jest podatek od infrastruktury portowej - dodaje Żołnowski. - Nałożenie go na podmioty inwestujące w portach lub egzekwowanie go od zarządów portów zablokuje pozytywny efekt zmian przyjętych przez rząd. Polska potrzebuje spojrzenia na gospodarkę morską jako całość, strategii działania na kilka najbliższych lat, a także nadzoru nad inwestycjami prowadzonymi w poszczególnych portach tak, by nie powtarzać podobnych inwestycji i nie marnować publicznych środków na infrastrukturę, która nie ma szans się zwrócić.

Co negatywnie wpływa na kondycję naszych portów morskich?

polityka gospodarcza kolejnych rządów 44%
mała ilość inwestycji 14%
czasochłonne i kosztowne procedury 27%
wysokie podatki 15%
zakończona Łącznie głosów: 254

To już czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych. Obecnie obowiązują trzy ustawy deregulacyjne, w ramach których dokonano 284 zmian w 109 ustawach. Pierwsza - umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga - zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców, trzecia - znosi m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro rocznie) w rozliczeniach kasowych, gdy kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Jak twierdzą przedsiębiorcy jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia. - Najważniejszą zmianą jest praca nad mentalnością i świadomością polskich przedsiębiorców, którzy w wielu przypadkach nadal boją się korzystać z polskich portów - dodaje Żołnowski. - Dużą rolę w tym zakresie widzimy w zarządach portów, które mają potencjał, by współtworzyć materiały dla importerów i eksporterów, informujące o możliwościach, jakie daje polski sektor morski, w tym w szczególności kontenerowy. Kolejnym czynnikiem, wymagającym pracy, jest zacieśnienie współpracy pomiędzy wszystkimi służbami biorącymi udział w odprawie towarów. Dalsza poprawa współpracy pod kierunkiem służb celnych będzie miała wyraz w kolejnych usprawnieniach w działalności portów.

Według raportu Actia Consulting "Polskie porty morskie w 2013 roku" wynik dotyczący całkowitych przeładunków polskich portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu okazał się rekordowy i wyniósł 70,67 mln ton (+10,5 proc.). Największym polskim portem pozostaje Gdańsk, którego obroty przekroczyły 30 mln ton.

Największy przyrost przeładunków obserwowano w grupach: węgiel i koks (+3,53 mln ton), ładunki drobnicowe (+2,73 mln ton) oraz ruda (+1,93 mln ton). Spadek przeładunków dotyczył zaś tylko grupy - ładunki inne masowe (-3,0 mln ton). Rekordowy, blisko dwumilionowy wynik zanotowano także na rynku obsługi kontenerów (1,97 mln TEU), a co ważniejsze uzyskany on był dzięki wzrostowi obrotów we wszystkich analizowanych portach. W 2013 roku terminal DCT Gdańsk, jako drugi na Bałtyku przekroczył 1 mln TEU.

Porty obsłużyły również blisko 1,2 mln osób (-0,9 proc.), z czego 1,1 mln osób stanowili pasażerowie regularnych linii promowych, natomiast 92 tys. osób to turyści odwiedzający Polskę na morskich statkach wycieczkowych. W 2013 roku zwiększyły się również o 6,7 proc. przeładunki jednostek frachtowych w technologii ro-ro i osiągnęły poziom 426 tys. sztuk. W ruchu promowym obsłużono także 328,5 tys. samochodów osobowych (-0,8 proc.).

W ubiegłym roku 10 największych portów kontenerowych Europy przeładowało łącznie 56,31 mln TEU, czyli o 1,6 proc. więcej niż w roku 2012. Pierwsze trzy miejsca zajęły: Rotterdam (11,62 mln TEU), Hamburg (9,3 mln TEU), Antwerpia (8,58 m ln TEU).

DCT wybuduje kolejny terminal kontenerowy w Gdańsku.

DCT wybuduje kolejny terminal kontenerowy w Gdańsku.

Okiem żurawia: tereny portowe w Gdyni.

Okiem żurawia: tereny portowe w Gdyni.

Opinie (62) 1 zablokowana

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Andrzej Biernacki

Prezes zarządu Ekolan SA. W 1997 roku Andrzej Biernacki i firma EKOL powołali do życia EKOLAN....