• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Tylko 57,8 proc. mieszkańców Pomorza pracuje

VIK
30 września 2022, godz. 12:15 
Osoby pracujące w województwie pomorskim w II kwartale 2022 r. stanowiły 57,8 proc. ludności w wieku od 15 do 89 lat. Osoby pracujące w województwie pomorskim w II kwartale 2022 r. stanowiły 57,8 proc. ludności w wieku od 15 do 89 lat.

Według Głównego Urzędu Statystycznego tylko 58,8 proc. osób w wieku od 15 do 89 lat w województwie pomorskim jest aktywnych zawodowo, ale już tylko 57,8 proc. faktycznie pracuje - wynika z danych za drugi kwartał tego roku. Są to oczywiście dane, które nie uwzględniają tzw. szarej strefy.Czy kiedyś przez jakiś czas nie miałe(a)ś pracy?

GUS podał dane dotyczące rynku pracy w województwie pomorskim. Okazuje się, że współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15-89 lat w województwie pomorskim w II kwartale 2022 r. stanowiła 58,8 proc., co oznacza spadek 0,1 p.proc. wobec II kwartału poprzedniego roku oraz o 2,5 p.proc. w stosunku do I kwartału 2022 r. Na 1 tys. osób pracujących przypadało 730 osób biernych zawodowo i bezrobotnych (w kraju - 773 osoby), co oznacza spadek w skali roku o 15 osób i wzrost o 65 osób w skali kwartału (w Polsce odpowiednio spadek o 26 i o 8 osób).


Jednak to, że ktoś jest zaliczony do grupy czynnej zawodowo, nie oznacza, że faktycznie pracuje, przynajmniej oficjalnie. Do osób czynnych zawodowo zalicza się też osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Osoby pracujące w województwie pomorskim w II kwartale 2022 r. stanowiły 57,8 proc. ludności w wieku od 15 do 89 lat. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł w skali roku o 0,5 p.proc., natomiast w skali kwartału odnotowano jego spadek o 2,3 p.proc


Liczba pracujących wyniosła 1 038 tys. osób, czyli 634 tys. w miastach (o 1,4 proc. mniej niż w II kwartale 2021 r. i o 4,7 proc. mniej niż w I kwartale 2022 r.) oraz 404 tys. na wsi (o 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej i o 2,4 proc. mniej niż w I kwartale br.). Analizując pracujących według grup zawodów i płci, najwyższy udział pracujących mężczyzn odnotowano wśród robotników przemysłowych i rzemieślników (89,0 proc.) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (80,9 proc.). Natomiast kobiety najczęściej pracowały jako pracownicy wykonujący prace proste oraz pracownicy usług i sprzedawcy - odpowiednio 79,6 proc. oraz 63,4 proc..


Osoby bezrobotne w województwie pomorskim w II kwartale 2022 r. stanowiły 1,8 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku od 15 do 89 lat. W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,9 p.proc., a w porównaniu z I kwartałem 2022 r. zmniejszyła się o 0,2 p.proc. Liczba osób bezrobotnych (zarejestrowanych) wyniosła 19 tys. osób i była o 10 tys. niższa niż rok wcześniej i o 3 tys. niższa niż w poprzednim kwartale. W populacji osób bezrobotnych dominowały kobiety (52,6 proc.) oraz mieszkańcy miast (52,6 proc.).

Przeciętny czas poszukiwania pracy wyniósł 11,6 miesiąca i była to najwyższa wartość wśród wszystkich województw (dla całego kraju czas ten wyniósł 8,7 miesiąca). W skali roku przeciętny czas poszukiwania pracy w województwie pomorskim wydłużył się o 2,5 miesiąca, a w skali kwartału - o 5,2 miesiąca.


W II kwartale 2022 r. w województwie pomorskim udział osób biernych zawodowo w ogólnej liczbie ludności w wieku od 15 do 89 lat wyniósł 41,1 proc. (analogicznie jak przed rokiem i o 2,4 p.proc. więcej niż w I kwartale 2022 r.). W II kwartale 2022 r. 65,8 proc. osób biernych zawodowo mieszkało w miastach. W populacji osób biernych zawodowo dominowały kobiety, których udział wyniósł 60,9 proc. Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 35,9 proc. biernych zawodowo. Wśród osób biernych zawodowo najwięcej osób legitymowało się wykształceniem gimnazjalnym i niższym (31,0 proc.), a najmniej wykształceniem wyższym (12,4 proc.).
VIK

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (216)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

Ludzie biznesu

Andrzej Biernacki

Prezes zarządu Ekolan SA. W 1997 roku Andrzej Biernacki i firma EKOL powołali do życia EKOLAN....

Najczęściej czytane