Milionowe kontrakty Vistalu Gdynia

Najnowszy artukuł na ten temat

Spółka Agencji Rozwoju Przemysłu kupuje nieruchomości Vistalu

Vistal Gdynia zawarł kolejne znaczące kontrakty na rynku skandynawskim. Na zdjęciu prace przy moście obrotowym w Göteborgu, w 2015 roku.
Vistal Gdynia zawarł kolejne znaczące kontrakty na rynku skandynawskim. Na zdjęciu prace przy moście obrotowym w Göteborgu, w 2015 roku. źróło: Vistal Gdynia

Gdyńska spółka w coraz lepszej kondycji. Vistal Gdynia podpisał dwa kolejne kontrakty - na wykonanie konstrukcji i montaż dwóch obiektów mostowych w Norwegii oraz konstrukcji stalowej mostu w Szwecji. Spółka zgodnie z przyjętym w 2018 roku planem restrukturyzacji skupia się na rynku skandynawskim.W kwietniu 2019 roku Vistal zawarł dwie znaczące umowy. Pierwsza została zawarta z PNC Norge Infrastructure i dotyczy wykonania konstrukcji i montażu dwóch obiektów mostowych w Norwegii. Szacunkowa wartość umowy wynosi 40 mln koron norweskich netto (ok. 17,8 mln zł netto). W tym samym miesiącu zawarto też umowę z AB Kauno tiltai oddział w Szwecji na dostawę konstrukcji stalowej mostu w Szwecji. Szacunkowa wartość umowy wynosi 3 717 350,00 euro netto.

Vistal Gdynia SA istnieje od 1991 roku. Budował konstrukcje stalowe dla przemysłu budowlanego, energetycznego, okrętowego i offshore. Przypomnijmy, że w październiku 2017 roku Vistal Gdynia złożył do Sądu Rejonowego w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości. Na początku 2018 roku Vistal złożył w sądzie plan restrukturyzacji Grupy. Pod koniec czerwca sędzia komisarz postępowania sanacyjnego go zatwierdził. Ważnym punktem tego planu jest program pod nazwą "Budujemy mosty", który przewiduje, że spółka skupi się na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce i właśnie w Skandynawii.

Wcześniej, w listopadzie 2018 spółka poinformowała o zawarciu umowy z Munck Islandi EHF na wykonanie konstrukcji stalowej i montaż obiektu mostowego na Islandii. Wartość kontraktu to 3,8 mln zł. Vistal podpisał też list intencyjny z chińską spółką Stecol. Umowa dotyczy kontraktów w Skandynawii. Z kolei pod koniec września Vistal Gdynia zawarł porozumienia o współpracy ze Stocznią Gdańsk oraz GSG Towers. Spółki mają współdziałać w celu pozyskiwania nowych kontraktów oraz poszerzenia obszarów działalności przy wykorzystaniu wspólnego potencjału i komplementarnych kompetencji, głównie w segmencie produkcji i montażu konstrukcji stalowych.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Ewa Sowińska

Partner ESO Audit i Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wcześniej Członek Zarządu...