Ludzie biznesu

Włodzimierz Ziółkowski

Włodzimierz Ziółkowski

W latach 1988-98 piastował stanowisko prezesa zarządu i dyrektora w spółce Morskie Domy Składowe „STOREMAR”. Przez kolejnych pięć lat pracował jako prezes zarządu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pełnił teź funkcję prezesa zarządu w Stoczni Gdynia SA. Jest też wiceprezesem Forum Okrętowego, członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członkiem Zarządu Izby Bawełny w Gdyni, arbitrem Stałego Sądu Polubownego przy Gdańskiej Izbie Gospodarczej i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Gdańskiego Związku Pracodawców. Obecnie prezes firmy Przembud Gdańsk.

Nasze artykuły
Osoba związana z firmą

Moim zdaniem

Ważne adresy

Ludzie biznesu

Andrzej Biernacki

Prezes zarządu Ekolan SA. W 1997 roku Andrzej Biernacki i firma EKOL powołali do życia EKOLAN....