• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Wsparcia dla odbiorców ciepła. Sejm przyjął ustawę

erka
27 stycznia 2023, godz. 09:15 
Opinie (142)
Sejm przyjął ustawę mająca na celu wsparcie dla niektórych kategorii odbiorców ciepła. Sejm przyjął ustawę mająca na celu wsparcie dla niektórych kategorii odbiorców ciepła.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Gwarantuje to dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.Wysokie ceny ciepła. Będą przepisy blokujące wzrost cen Wysokie ceny ciepła. Będą przepisy blokujące wzrost cen

Uchwalone przepisy zapewniają wsparcie dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów wrażliwych poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu cen.

Ogrzewanie i techniki grzewcze w TrójmieścieLimity na ceny ciepłaUstawa zakłada, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła.

Rząd będzie stabilizował ceny energii i paliw Rząd będzie stabilizował ceny energii i paliw

Limit maksymalnej ceny ciepła ma wynikać ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, tak aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których podwyżki cen ciepła miały miejsce przed dniem 30 września 2022 r. W takim przypadku w rozliczeniach z odbiorcami przedsiębiorstwo ciepłownicze będzie zobowiązane wykorzystywać cenę najkorzystniejszą dla odbiorcy.

Pompy ciepła, kolektory słoneczne w TrójmieścieBędą maksymalne ceny na dostawy ciepłaPrezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i opublikuje w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy informację o maksymalnej cenie dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetycznych posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła.

Dofinansowanie do pomp ciepła dla użytkowników gazu Dofinansowanie do pomp ciepła dla użytkowników gazu

Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła występujące w danym systemie ciepłowniczym:

  • cenę za zamówioną moc cieplną wyrażoną w złotych za MW;
  • cenę ciepła wyrażoną w złotych za GJ;
  • cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę;
  • stawkę opłat stałych za usługi przesyłowe wyrażona w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej;
  • stawkę opłat zmiennych za usługi przesyłowe wyrażoną w złotych za GJ.
erka

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (142)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Sławomir Kalicki

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Strathclyde University (MBA). Od początku pracy...

Najczęściej czytane