stat

Wydaliśmy po 20 tys. zł na głowę na działalność państwa

Wedle szacunków rachunek od państwa w 2015 roku był o 651 zł (3 proc.) wyższy niż ostateczny rachunek za 2014 rok.
Wedle szacunków rachunek od państwa w 2015 roku był o 651 zł (3 proc.) wyższy niż ostateczny rachunek za 2014 rok. fot.Gina Sanders/Fotolia

Forum Obywatelskiego Rozwoju już po raz piąty przedstawiło "Rachunek od państwa", który pokazuje strukturę wydatków naszego państwa za 2015 rok, w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski. W 2015 roku wydatki państwa wyniosły 749 mld zł, czyli po 20 103 zł na każdego mieszkańca kraju.


źródło: FOR

Największe wydatki państwa związane były z emeryturami i rentami. W 2015 roku państwo polskie wydało na nie 6 153 zł, co stanowi prawie jedną trzecią całych wydatków publicznych. Największą część tej kwoty stanowią emerytury wypłacane przez ZUS (2853 zł) i KRUS (331 zł) oraz renty z obu instytucji (1016 zł). Do tego należy doliczyć również różnego rodzaju dodatki i zasiłki na kwotę 612 zł. Renty i emerytury pobierają także objęci oddzielnym systemem policjanci, żołnierze, sędziowie i prokuratorzy (374 zł).

Kolejne, trzy największe kategorie wydatków publicznych to służba zdrowia (2 327 zł), edukacja (2 302 zł), transport i infrastruktura (1417 zł). Wydatki na edukację można rozbić na wydatki na przedszkola, podstawówki, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne (1 602 zł) oraz na szkolnictwo wyższe (700 zł). Wśród wydatków infrastrukturalnych można wyróżnić wydatki na autostrady i drogi krajowe (320 zł), wydatki na infrastrukturę kolejową (142 zł) oraz wydatki samorządów na drogi lokalne oraz transport (955 zł). Jako piątą pozycję na rachunku można wyróżnić wydatki na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa, które łącznie wyniosły 1369 zł. Na sumę tę składają się wydatki na obronę narodową (803 zł), na policję, straż pożarną, straż graniczną, BOR i cywilne służby specjalne (302 zł, kwota dotyczy tylko wydatków budżetu państwa) oraz na sądy i więzienia (264 zł). Kolejną pozycją jest pomoc społeczna i wsparcie dla bezrobotnych (1 098 zł), choć w tym przypadku należy pamiętać, że część pomocy społecznej w Polsce jest niejako ukryta w wydatkach ZUS i KRUS.

Dopiero siódmą co do wielkości pozycją są wydatki na administrację, które wynoszą 1 009 zł. Prawie połowa tej kwoty przypada na administrację samorządową (461 zł); następne co do wielkości są wydatki na administrację rządową (340 zł), administrację ZUS, KRUS i NFZ (150 zł) oraz innych naczelnych organów władzy państwowej (58 zł). Ósmą pozycję stanowią koszty obsługi długu publicznego, które wyniosły 983 zł. Są to po prostu odsetki, które co roku płacimy od długu publicznego, który ciągle rośnie. W ciągu 2015 roku dług publiczny w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł o 1 377 zł i wyniósł 24 659 zł. Jednak 24 659 zł to tylko średnia, w praktyce to osoby pracujące płacą zdecydowaną większość podatków i finansują wydatki publiczne.

Kolejne pozycje rachunku to składka do budżetu Unii Europejskiej (479 zł), ochrona środowiska (357 zł), kultura (321 zł), gospodarka mieszkaniowa (211 zł), sport i wypoczynek (200 zł) oraz rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo bez środków UE (186 zł). Państwo polskie wydaje pieniądze także na wiele innych obszarów, od nauki i informatyki przez handel po turystykę. Choć nakłady na poszczególne pozostałe działy są relatywnie małe, to suma tych "różnych, małych" wynosi 1 833 zł.

Wedle szacunków rachunek od państwa w 2015 roku był o 651 zł (3 proc.) wyższy niż ostateczny rachunek za 2014 rok. Ponieważ jednak wydatki publiczne w zeszłym roku rosły wolniej niż nasza gospodarka, to relacja wydatków publicznych do PKB (czyli łącznej sumy dóbr i usług wytworzonych przez naszą gospodarkę w 2015 roku) nieznacznie spadła, z 42,1 proc. w 2014 roku do 41,9 proc. w 2015 roku. Jest to kontynuacja trwającego od 2010 roku trendu spadających wydatków publicznych w relacji do PKB. Niestety wedle obecnych prognoz w 2016 roku tendencja ta zostanie odwrócona, wraz ze wzrostem wydatków m.in. w ramach programu 500 zł na każde dziecko, co oznacza wyższy rachunek od państwa w przyszłym roku.
Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (44)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Kursy średnie walut

EUR 4.21
USD 3.55
CHF 3.62
GBP 4.73
JPY (100) 3.18

Moim zdaniem

Strefa start-up

Najczęściej czytane