• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Zgłoś udział już teraz! Gryf Gospodarczy dla twojej firmy

VIK
11 lipca 2024, godz. 11:00 
Opinie (11)
W ubiegłorocznej edycji konkursu statuetkę Gryfa Medialnego otrzymała gdańska firma Learnetic. Statuetkę odebrał prezes Piotr Mróz. W ubiegłorocznej edycji konkursu statuetkę Gryfa Medialnego otrzymała gdańska firma Learnetic. Statuetkę odebrał prezes Piotr Mróz.

Do 15 lipca można zgłaszać się do udziału w konkursie o Nagrodę Pomorską "Gryf Gospodarczy 2024". To będzie już 25 edycja. Zdobądź nagrodę i zyskaj możliwość zaprezentowania swojej działalności, skorzystaj z okazji do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych - zachęcają organizatorzy.Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy to jedna z najbardziej cenionych regionalnych nagród, przyznawana jest wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego. Statuetki Gryfa Gospodarczego trafiają do najlepszych przedsiębiorców nieprzerwanie od 2000 r. Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości, która skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych oraz pełni rolę doradcy marszałka województwa pomorskiego. Więcej informacji na stronie organizatora.

To będzie jubileuszowa 25. edycja konkursu. To będzie jubileuszowa 25. edycja konkursu.

- W tym roku zachęcamy do udziału także pomorskie podmioty ekonomii społecznej, czyli organizacje, które poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego wpływają pozytywnie na rozwój lokalny - informują organizatorzy.

Kategorie, w jakich przyznany zostanie Gryf Gospodarczy 2024:
 • Lider innowacji - nagradzane będą firmy wprowadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.
 • Lider eksportu - kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową, a pod uwagę będzie brana nie tylko wielkość eksportu, a przede wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu.
 • Lider inwestycji - skierowana do przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjna wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia.
 • Pomorski start-up - skierowana jest do przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania oraz społeczną i biznesową wartością start-upa.
 • Lider rozwoju kompetencji - skierowana jest do przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności pracowników zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.
 • Lider zielonej transformacji - nagroda skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadzają systemowe rozwiązania w procesie produkcji lub organizacji, w realny sposób minimalizujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. 
 • Lider ekonomii społecznej - skierowana jest do podmiotów, takich jak spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne i jednostki organizacyjne, które poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego wpływają pozytywnie na rozwój lokalny.

Dodatkowo patroni medialni spośród wszystkich uczestników konkursu wybiorą laureata Gryfa Medialnego.

Celem konkursu jest m.in. promocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, szczególnie takich, które są zbieżne z celami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. A także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie. Finał i gala odbędą się we wrześniu.
VIK

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (11)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Magdalena Budnik

Odpowiedzialna za kształtowanie i realizację strategii finansowej i budżetu firmy, a także współodpowiedzialna za procesy strategicznego planowania i zarządzania SESCOM. Magister ekonomii z Certyfikatem Księgowym Ministra Finansów oraz ukończonymi licznymi studiami podyplomowymi z zakresu księgowości, finansów i controllingu. Wieloletni praktyk wykorzystujący w swojej pracy nie tylko wiedzę z zakresu księgowości i finansów, ale także ekonomii oraz zarządzania.

Najczęściej czytane