• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Zwolnienie niektórych pracowników będzie trudniejsze

VIK
21 września 2023, godz. 14:30 
Opinie (75)

Od 22 września wchodzą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które dodatkowo zabezpieczą tzw. pracowników chronionych. Jeśli pracownik wniesie powództwo o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, pracodawca będzie musiał go zatrudniać aż do prawomocnego zakończenia postępowania w sądzie.



Kto zyska dodatkowe zabezpieczenie?

 • Pracownicy korzystający z urlopów rodzicielskich i wychowawczych bądź też ci, którzy złożyli wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. W wypadku urlopu ojcowskiego rodzicielskiego lub wychowawczego ochrona będzie obowiązywała pracownika do momentu zakończenia urlopu. W wypadku tych, którzy złożyli wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, ochrona będzie obowiązywała maksymalnie przez rok, chyba że pracownik wcześniej wróci do starego wymiaru czasu pracy.
 • Kobiety w ciąży. Jeśli pracownica podpisała z pracodawcą umowę o pracę zawartą na czas określony lub na okres próbny przekraczający miesiąc, która rozwiązałaby się po trzecim miesiącu ciąży, taka umowa zostanie automatycznie przedłużona do dnia porodu. Ochrona nie działa, gdy: zachodzą przyczyny, które umożliwiają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy (zwolnienie dyscyplinarne), i organizacja związkowa (jeśli działa w firmie), która reprezentuje pracownicę, wyraziła zgodę na jej zwolnienie oraz gdy pracownica została zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny, który nie przekracza miesiąca.
 • Pracownicy w wieku przedemerytalnym, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (kobieta, gdy skończyła 56 lat, mężczyzna, gdy skończył 61 lat).
 • Pracownicy w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, na przykład na zwolnieniu lekarskim. Ochrona ma charakter czasowy i obowiązuje do czasu, gdy pracodawca zyskuje uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika).
 • Działacze związków zawodowych, czyli członkowie organizacji związkowej wskazani przez związek w uchwale zarządu, a także osoby wykonujące pracę zarobkową, które są członkami organizacji związkowej i mogą ją reprezentować w kontaktach z pracodawcą. Pracodawca nie może wypowiedzieć im ani rozwiązać umowy o pracę bez zgody właściwej organizacji związkowej.
 • Członkowie rad pracowniczych i społeczni inspektorzy pracy.




Dotyczy to sytuacji, kiedy pracodawca będzie chciał zwolnić takiego pracownika, dyscyplinarnie lub za wypowiedzeniem, a pracownik wniesie do sądu powództwo o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy. Wystarczy, że pracownik złoży jednocześnie wniosek o dalsze zatrudnienie na czas procesu.

Płaca minimalna bez niespodzianki Płaca minimalna bez niespodzianki

- Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę - czytamy w nowym artykule Kodeksu postępowania cywilnego.


Sąd uchyli nałożone zabezpieczenie jedynie wtedy, gdy pracodawca udowodni, że pracownik po udzieleniu zabezpieczenia nadal rażąco narusza swoje obowiązki lub popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie.

Jeżeli tego nie zdoła udowodnić i sąd nie przychyli się do wniosku, pracodawca będzie musiał zatrudniać pracownika aż do końca postępowania, również po odwołaniu do II instancji. W praktyce może to oznaczać konieczność dalszego zatrudniania nawet przez kilka następnych lat. 
VIK

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (75)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Marek Kasicki

Wiceprezes zarządu Energa-Operator. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki...

Najczęściej czytane