Zwolnienie z ZUS i dopłaty

Najnowszy artukuł na ten temat

Czytelnik: COVID-owa opłata u mechanika

Pakiet antykryzysowy ma pomóc w utrzymaniu miejsc pracy.
Pakiet antykryzysowy ma pomóc w utrzymaniu miejsc pracy. fot. Anna Rezulak/KFP

Prezydent podpisał pakiet antykryzysowy. Zawiera on rozwiązania, które zdaniem rządu mają pomóc firmom utrzymać miejsca pracy i przetrwać kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Co znajduje się w pakiecie? Przedstawiamy szczegóły dotyczące rynku pracy.Zwolnienie mikrofirm do dziewięciu osób ze składek do ZUS przez trzy miesiące


 • Państwo przejmie na trzy miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do dziewięciu osób, założonych przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.
 • Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem w wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie (przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł).
 • Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych


 • Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1,3 tys. zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1,3 tys. zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

Dofinansowanie zatrudnienia


 • Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
  1. nie mniej niż o 15 proc, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie po 1.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  2. nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 • W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.
 • Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres trzech miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzeni przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Uelastycznienie czasu pracyPracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie ośmiu tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku - z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo - gdy nie ma związków - z przedstawicielami pracowników - będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

Opinie (104) 5 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • A mi się skończył dwutygodniowy okres wypowiedzenia z dniem 31 marca

  I od dzisiaj jestem bezrobotny. Popołudniu rejestruję będę rejestrował się w urzędzie pracy :/ Pierwszy raz w życiu :(

  • 27 2

 • nieprecyzyjny artykuł

  zwolnienie zus dotyczy samozatrudnionych których przychód nie przekracza 15tysięcy ale w którym miesiącu? lutym? marcu?

  • 17 3

 • Tani chwyt przed wyborami. Ciekawe ile walków dla swoich na tym będzie.

  • 24 7

 • Chyba marzec, ale było też coś, że przychód musi być mniejszy niż w lutym o ileś tam procent.

  • 2 2

 • Jestem przedsiębiorcą

  Niestety to jest do bani. Zwolnienie z ZUS jeśli zatrudniam do 9 osób. Zatrudniam 12. Klops. Dofinansowanie etatów - doczytajcie ustawę. Tylko pod warunkiem, że nikt nie zostanie zwolniony przez 3 miesiące dofinansowania oraz przez 3 kolejne miesiące! Nikt w obecnej sytuacji nie zblokuje siebie z zatrudnieniem na pół roku! Wypowiedzenia poszły wczoraj. Zostają 4 osoby najbardziej niezbędne do funkcjonowania firmy.

  • 45 2

 • A może by tak zwolnić z przymusowego ZUSu

  Wszystkich i na stałe?

  • 55 3

 • Przecież to narodzi szarą strefę i ktoś kto zatrudnia 10 osób a jest tak samo pokrzywdzony momentalnie przerzuci ludzi na 1/4 najniższej krajowej i sam sie zwolni z ZUS. Patologia i kombinatorstwo będzie kwitło i znowu cała para pojdzie w gwizdek czyli sciganie tej patoligii ktora sie samemu stworzyło. Do tego beda potrzebni dodatkowi urzednicy oczywiscie :D

  • 8 8

 • Aj

  Marcu

  • 1 2

 • Firmom działający w odpowiedniej skali ani wirus zbytnio nie zaszkodzi ani tarcza nie pomoże. Ktoś tam pewnie może i upadnie ale to w kapitalizmie jest to zjawisko całkowicie naturalne, jakiekolwiek zmiany czy kryzysy silnych budują słabych niszczą, można było oszczędzać Najlepiej jest rozsądnie wybierać pracodawców preferować dużych i nie zatrudniać się w firmach typu "Januszex" bo tam zawsze jest ze wszystkim najwięcej problemów.

  • 11 29

 • Ta tarcza pisowska jest z kartonu.

  • 24 13

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Informacje

Reklama

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Andrzej Biernacki

Prezes zarządu Ekolan SA. W 1997 roku Andrzej Biernacki i firma EKOL powołali do życia EKOLAN....