• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Zwrot kosztów za pracę zdalną. Stawkę ustala pracodawca

Wioletta Kakowska-Mehring
30 marca 2023, godz. 09:20 
Opinie (112)

Nowelizacja Kodeksu pracy, która zacznie obowiązywać 7 kwietnia, miała za zadanie zastąpienie wewnętrznych regulaminów dotyczących pracy zdalnej ogólną ustawą. Problem w tym, że o wielu kluczowych kwestiach, w tym dotyczących rozliczenia za zużycie energii i internetu, dalej będą decydowały... wewnętrzne regulaminy.Czy w twojej firmie już ustalono „stawkę za pracę zdalną”?

W Kodeksie pracy pojawiła się definicja pracy zdalnej i regulacje związane z tą formą wykonywania obowiązków zawodowych. Zmiany wchodzą w życie już 7 kwietnia. Dzięki nowelizacji ogólne przepisy dotyczące pracy zdalnej trafiły do ustawy, niestety wiele kwestii wciąż będzie zależeć od indywidualnych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą. Choćby ta dotycząca kwoty ekwiwalentu za m.in. zużycie mediów. Ustawa bowiem mówi jedynie o zwrocie poniesionych przez pracownika kosztów, nie określając wysokości. Tu znów pozostawiono pracodawcę bez pomocy.

- Z moich wyliczeń wynika, że zwrot wyniesie 30 groszy za godzinę pracy. W przypadku ośmiogodzinnego dnia pracy wychodzi więc 2,4 zł dziennie, co w przypadku 21 dni roboczych daje 50 zł miesięcznie - powiedziała serwisowi wyborcza.biz Monika Smulewicz, partnerka w Grant Thornton.

Porady prawne w serwisie Praca. Masz problem, napiszTa jedna wypowiedź przelała się w ostatnich tygodniach przez wiele serwisów. Skąd takie wyliczenie, nie podano. Na próżno szukać podpowiedzi, każdy pracodawca będzie więc musiał sam lub z pracownikami ustalić, jaka stawka jest do przyjęcia dla obu stron. Jedyne co wiadomo, to to, że kwoty zwracane przez pracodawcę będą nieopodatkowane, nieoskładkowane.Co reguluje nowelizacja ustawy w sprawie warunków pracy zdalnej? • Do nowych obowiązków firmy będzie należeć:
 • dostarczenie pracownikowi niezbędnych narzędzi pracy: materiałów biurowych i urządzeń wraz z ich instalacją,
 • zapewnienie szkoleń i pomocy technicznej związanej z obsługą narzędzi pracy,
 • pokrycie wydatków związanych z konserwacją i serwisem narzędzi pracy,
 • pokrycie kosztów związanych z eksploatacją prywatnych narzędzi używanych podczas pracy,
 • pokrycie rachunków za energię, telefon oraz internet, z których pracownik korzysta w godzinach pracy,
 • pokrycie innych kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej.Podstawowe kwestie dotyczące pracy zdalnej regulowane przez nowelizacje Kodeksu pracy
 • ustalenie dokładnego miejsca wykonywania pracy zdalnej,
 • możliwość wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika,
 • w nowelizacji znalazło się też pojęcie okazjonalnej pracy zdalnej - na wniosek pracownika, chodzi o nie więcej niż 24 dni w roku - np. w sytuacji, gdy pracownik musi zająć się chorym dzieckiem,
 • sytuacje, w których to pracodawca zleca wykonywanie obowiązków zawodowych zdalnie,
 • regulacja warunków lokalowych i technicznych pracownika,
 • unormowanie prawa kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej,
 • regulacja warunków rozwiązania zgody na pracę zdalną,
 • przepisy i kontrola BHP.
Nowelizacja wprowadza definicję pracy zdalnej jako takiej, która wykonywana jest całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Zmiana przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. I tak w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy np. pożaru lub zalania w zakładzie pracy pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.Pracodawca będzie co do zasady musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną, złożony m.in. przez:
 • pracownika - rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracownicę w ciąży,
 • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca będzie mógł pracownikowi odmówić pracy zdalnej, tylko jeżeli jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy. O przyczynie odmowy pracodawca będzie musiał poinformować pracownika.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (112)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Sławomir Kalicki

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Strathclyde University (MBA). Od początku pracy...

Najczęściej czytane