• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Kredyty na innowacje technologiczne - szansa na inwestycje i szybszy rozwój MŚP

20 września 2022, godz. 09:00 
Dzięki dotacjom na innowacje technologiczne dla MŚP firma Adriatica (na zdjęciu) podwoiła moce produkcyjne, buduje nową halę i zmodernizowała park maszynowy. Dzięki dotacjom na innowacje technologiczne dla MŚP firma Adriatica (na zdjęciu) podwoiła moce produkcyjne, buduje nową halę i zmodernizowała park maszynowy.

W dobie globalnych trendów związanych z transformacją cyfrową i Przemysłem 4.0, jak również wynikającymi z tych trendów zmianami prowadzącymi do automatyzacji i robotyzacji wszelkich dziedzin życia, właściwie wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na branżę, poszukują sposobów finansowania kosztownych inwestycji w technologie.Jednym z ciągle aktualnych źródeł finansowania inwestycji technologicznych są środki publiczne. Pomimo niepewnej geopolitycznej sytuacji nadal można pozyskać nawet milionowe dotacje na modernizacje i rozwój parku maszynowego, jak również rozwijanie infrastruktury produkcyjnej i magazynowej.

Mikołaj Lipiński, prezes FSL Consulting, jednej z najskuteczniejszych na pomorzu firm zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na rozwój przedsiębiorstw, zachęca do ubiegania się o dotacje właśnie na innowacje technologiczne: "zgodnie z informacjami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w II połowie października uruchomiona zostanie kolejna edycja konkursu pn. Kredyt na innowacje technologiczne. Nazwa "kredyt" może być nieco myląca, w rzeczywistości jest to jednak dotacja, która spłaca część kredytu technologicznego zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym np. na zakup maszyn, urządzeń oraz inwestycji w rozwój infrastruktury, jak hale produkcyjne i magazyny. W zależności od miejsca realizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa dotacja może objąć nawet 70 proc. wartości inwestycji. Warto przypomnieć, że tylko w ostatniej, siódmej edycji programu BGK przeznaczył na "KIT" blisko 1,5 miliarda złotych i objął wsparciem setki przedsiębiorstw, w tym kilkadziesiąt z naszego województwa. W nadchodzącej edycji spodziewamy się podobnych środków, które umożliwią przyspieszenie rozwoju technologicznego MŚP. W ramach takich konkursów jak "Kredyt na innowacje technologiczne" nasza firma przejmuje cały ciężar przygotowania wniosku, administrowania, rozliczania, jak również koordynowania procesu dostarczania niezbędnych dokumentów dla instytucji, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą koncentrować się wyłącznie na merytorycznych aspektach związanych z rozwojem swojej działalności. Dla efektywnego pozyskania środków ważne jest jednak metodyczne udokumentowanie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i powiązanych z nimi innowacji produktowych. Dlatego współpracujemy z takimi firmami jak Design and Business, które posiadają status Centrum Badawczo-Rozwojowego i dysponują doświadczeniem oraz ekspercką kadrą do merytorycznej oceny poziomu innowacyjności produktów i procesów przedsiębiorcy ubiegającego się o dotacje na technologie - co jest często obligatoryjnym elementem wniosku o dofinansowanie."

  • Dotacje są istotnym akceleratorem rozwoju, a dzięki pozyskanym środkom nasz rozwój staje się po prostu szybszy. Na zadęciu nowa hala produkcyjna firmy Adriatica.

Warto przy tym zaznaczyć, że rynek dofinansowań w Polsce na tle krajów Europy Zachodniej jest ciągle dobrze rozwinięty. W krajach takich jak Niemcy przedsiębiorcy częściej muszą posiłkować się kredytami inwestycyjnymi z banków niż dotacjami przeznaczonymi na rozwój technologiczny. Stąd też rokrocznie wzrasta w Polsce zainteresowanie dotacjami, a przedsiębiorcy traktują je jako element strategii rozwoju, co potwierdza Dominika Czechowska, prezes firmy Design and Business, zajmującej się doradztwem w zakresie rozwoju i podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw: "jednym z kluczowych czynników hamujących lub nawet blokujących rozwój technologiczny przedsiębiorstw w sektorze MŚP są niewystarczające środki na inwestycje w zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń. O ile przedsiębiorcom nie brakuje innowacyjności i kreatywności, o tyle często brakuje kapitału na zrealizowanie wypracowanych w firmach innowacji. U większości naszych klientów rozwój technologiczny (zwłaszcza rozwój parku maszynowego) jest kluczowym warunkiem wdrożenia konkurencyjnych i nowoczesnych produktów czy usług. Bez modernizacji parku maszynowego, infrastruktury logistycznej czy inwestycji w systemy informatyczne firmom trudno wdrożyć innowacje na szeroką skalę. Stąd też budując strategie rozwoju firm dla naszych klientów w ramach usług doradczych, dążymy zawsze do tego, żeby maksymalizować szanse realizacji wyzwań technologicznych, jakie pociąga wdrażanie innowacji na rynek. Przez to konieczne staje się uwzględnianie różnych scenariuszy finansowania innowacyjnego rozwoju firm, w tym scenariuszy zawierających pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jednym ze źródeł, które rekomendujemy w naszych strategiach, są dotacje unijne, gdzie w obrębie dedykowanych programów możliwe jest pozyskanie często milionowych dofinansowań na zakupy maszyn, urządzeń czy rozbudowę infrastruktury produkcyjnej."

Wielu przedsiębiorców wyraża jednak obawy przed ubieganiem się o dotacje na rozwój technologiczny ze względu na skomplikowane procedury - zarówno związane z pozyskiwaniem funduszy, jak również z udokumentowaniem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Dokumentacja i formalizacja w firmie prac B+R stanowi bowiem często podstawę (i warunek konieczny) do ubiegania się o dotacje, takie jak wspomniany wyżej kredyt na innowacje technologiczne. Artur Ziółkowski, wiceprezes ds. badań i rozwoju w Design and Business stwierdza: "nasza firma mająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego realizuje i kontroluje rocznie dziesiątki projektów badawczo-rozwojowych lub takich, w których prace B+R są jednym z kluczowych etapów. Dzięki temu nabyliśmy kompetencje do metodycznego i szybkiego identyfikowania, formalizowania oraz dokumentowania prac B+R. To z kolei, w połączeniu z doświadczeniem audytowym, umożliwia naszej firmie realizację usług w zakresie ocen dojrzałości technologicznej oraz ocen poziomu innowacyjności produktów i usług w firmach ubiegających się o dotacje. Opracowane przez naszą firmę raporty z działalności B+R nie tylko stanowią bazę do ubiegania się o dotacje (takie jak kredyty technologiczne), ale także (co jest wartością dodaną) porządkują i formalizują procesy zarządzania rozwojem naszych klientów"

Przykładem firmy, która znacząco rozwinęła swoje moce produkcyjne dzięki właściwemu wykorzystaniu dotacji na rozwój technologiczny jest firma Adriatica z Olecka. Firma działa w branży jachtowej, a jej właściciele są mocno związani z Trójmiastem. Inez Krupa, współwłaściciel firmy Adriatica o korzyściach płynących z dotacji mówi tak: "dotacji nie należy traktować jako cel sam w sobie, dotacje są zawsze tylko środkiem do osiągania kolejnych etapów rozwojowych. Nigdy dotacja nie jest głównym motywatorem rozwoju, wręcz odwrotnie - jest pochodną naszych (czyli przedsiębiorców) planów i zamierzeń. Nie da się jednak ukryć, że dotacje są istotnym akceleratorem rozwoju, a dzięki pozyskanym środkom nasz rozwój staje się po prostu szybszy. W ciągu bardzo krótkiego czasu podwoiliśmy moce produkcyjne, budujemy nową halę i zmodernizowaliśmy park maszynowy, włączając do procesów najnowsze rozwiązania sterowane numerycznie. Obecnie pracujemy nad wejściem na kilka rynków zagranicznych. Każdemu przedsiębiorcy polecam korzystanie z dotacji, jednak w sposób w pełni przemyślany, poparty najlepiej takimi strategiami, jakie budują profesjonalne firmy doradcze jak Design and Business Dominiki Czechowskiej".

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Miejsca

 

Ludzie biznesu

Magdalena Nowicka

Head of IT Poland w Nordea Bank AB. Absolwentka Wydziału Matematyki Uniwersytetu Marii...

Najczęściej czytane