• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dom dla dorosłych osób z autyzmem powstaje w Gdańsku

Wioleta Stolarska
5 lipca 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
 • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem

Wspólnota Domowa, która powstaje w Gdańsku, przy ul. Malczewskiego 133Mapka będzie przeznaczona dla osób z tzw. autyzmem głębokim, które są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne. System niestety nie daje szans takim osobom. Tu już niedługo będą funkcjonować dwie całodobowe placówki przeznaczone dla osób potrzebujących stałego indywidualnego wsparcia.Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z Autyzmem to mały specjalistyczny dom stałego zamieszkania, zapewniający swoim mieszkańcom indywidualne wsparcie, uwzględniające ich potrzeby, ograniczenia i potencjał rozwoju. We wtorek, przy ul. Malczewskiego 133 na terenie budowy, został podpisany i wmurowany akt erekcyjny pod budynek nowej Wspólnoty Domowej tworzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

- Przestrzeń Wspólnoty Domowej będzie przeznaczona dla osób w spektrum autyzmu, z tzw. autyzmem głębokim, które są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne. Są to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, takimi jak niepełnosprawność intelektualna, epilepsja, głuchota i in. Osoby te wymagają pomocy w czynnościach dnia codziennego, mają zaburzenia komunikacji, często nie mówią i nie potrafią przekazać swoich potrzeb i wyborów. Mogą przejawiać nadwrażliwość na bodźce, zaburzenia snu oraz poważne zaburzenia zachowania, które mogą być zagrożeniem ich zdrowia i życia. Są to m.in. agresja, autoagresja, destrukcja, niekontrolowane ucieczki, wypijanie trujących substancji. Nie potrafią zorganizować swojego czasu aktywności i wypoczynku. Są samotne i nie potrafią samodzielnie zadbać o relacje z innymi, niesamodzielne emocjonalnie i psychicznie, są narażone na wykorzystanie. W związku z tym nie są w stanie zarządzać swoim życiem i podejmować decyzji życiowych. Jednak z indywidualnym wsparciem mogą mieć satysfakcjonujące, dobre życie - są spokojne, samowystarczalne w zakresie samoobsługi, wykonują proste prace, uczestniczą w życiu swojej grupy i mogą realizować swoje pasje - mówi Małgorzata Rybicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.
System nie daje szans takim osobom. Środowiskowe Domy Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie najczęściej ich nie przyjmują ze względu na zbyt małą liczbę opiekunów, którzy dodatkowo są nieprzygotowani do pracy z osobami z autyzmem. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o opiekę całodobową.

"Wyobraź sobie, że nie masz kontroli nad sobą". Ruszyła kampania "Mam autyzm"- Domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie zupełnie nie uwzględniają ich potrzeb dot. indywidualnego wsparcia i prywatnej przestrzeni, czyli własnego pokoju. W związku z tym w dps-ach ich stan najczęściej się pogarsza, tracą nabyte wcześniej umiejętności i często całe miesiące spędzają w szpitalach psychiatrycznych unieruchomione pasami bezpieczeństwa. Dorosłe osoby z tzw. autyzmem głębokim trafiają do dps-ów dopiero wówczas, gdy starzy i chorzy rodzice nie są w stanie się nimi opiekować albo po ich śmierci - podkreśla Małgorzata Rybicka.
Jak przekonuje, dlatego bardzo ważne jest, żeby pomimo braku rozwiązań systemowych tworzyć placówki dzienne i całodobowe dla osób w spektrum autyzmu, wymagających szczególnego specjalistycznego wsparcia.

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym robi to od lat, w wielu działaniach zastępując państwo, podobnie jak inne organizacje pozarządowe. Prowadzi w Trójmieście finansowane z projektów trzy placówki dziennego wsparcia dla kilkudziesięciu osób. Zbudowało i w 2016 roku oddało do użytku Wspólnotę Domową im. Arkadiusza Rybickiego w Gdańsku na ul. Malczewskiego 133, mały dom w społeczności lokalnej, dający swoim mieszkańcom dostosowane do ich potrzeb indywidualne wsparcie. Ponieważ tego rodzaju forma mieszkalnictwa nie jest finansowana przez państwo, nie mieszkają tam stali mieszkańcy, jednak stale odbywają się finansowane z projektów pięciodobowe turnusy dla 14 osób, które uczą się życia poza rodziną. Ponieważ wszystkie te działania zaspokajają jedynie niewielką część potrzeb, Stowarzyszenie zdecydowało się na budowę w sąsiedztwie kolejnej Wspólnoty Domowej - dodaje przewodnicząca SPOA.

Aplikacja pomaga w nauce dzieciom z autyzmem • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
 • Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budynek Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem

Każdy mieszkaniec będzie miał swoją przestrzeńNowa Wspólnota Domowa powstaje na działce przekazanej w użytkowanie przez Miasto Gdańsk, które jest partnerem w realizacji Projektu Zintegrowanego. Będzie miała nieco inną specyfikę.

- W całym Gdańsku przekazujemy w różnych formach prawnych takie miejsca, gdzie wiemy, że sprawdzeni partnerzy we współpracy z PFRON, we współpracy z Panem Marszałkiem, współudziałem środków unijnych, ale co bardzo ważne, z organizacjami pozarządowymi, które są siłą społeczeństwa obywatelskiego, siłą wsparcia wszystkich rodziców, osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych. To wy zmieniacie rzeczywistość na lepsze, trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że niebawem spotkamy się na otwarciu - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
W budynku o powierzchni użytkowej ok. 1500 m kw. zostaną utworzone dwie placówki: mała specjalistyczna forma mieszkalnictwa, w której na stałe zamieszka w przyszłości sześć osób oraz placówka dziennego wsparcia dla 10 osób. Organizacja przestrzeni w placówkach pozwoli również na świadczenie usług społecznych: wytchnieniowych, asystenckich i interwencyjnych dla 38 osób z autyzmem i ich rodzin. Każdy mieszkaniec będzie miał swoją przestrzeń prywatną (pokój z łazienką) oraz przestrzeń wspólną, dającą możliwość funkcjonowania w grupie.

- Mieszkania wytchnieniowe dają realną szansę na to, że osoba niepełnosprawna niezależnie od dysfunkcji, może uczyć się samodzielności, a w szczególności tego, w jaki sposób może godnie żyć. Gratuluję tego wielkiego przedsięwzięcia i tej determinacji, której potrzeba w tym bardzo trudnym czasie - mówił Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Robot pomoże w terapii dzieci z autyzmem • Powstaje nowa Wspólnota Domowa dla dorosłych osób z autyzmem.
 • Powstaje nowa Wspólnota Domowa dla dorosłych osób z autyzmem.
Placówka wsparcia dziennego będzie dawać użytkownikom możliwość uczestniczenia w rożnych aktywnościach i wspierać ich samodzielność. Będzie dysponować salami do terapii indywidualnej i grupowej, pracowniami, salą gimnastyczną oraz gabinetami do fizjoterapii. Dzięki temu, że obie Wspólnoty Domowe będą działać w bliskim sąsiedztwie, a mieszkańcy obu domów będą mogli uczestniczyć we wspólnych zajęciach oraz korzystać ze wspólnej przestrzeni rekreacyjnej z istniejącym już ogrodem sensorycznym, co jest dodatkowym atutem tego sąsiedztwa.

Budynek nowej Wspólnoty Domowej powstanie w dużej mierze dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 przyznawanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Miejsca

Opinie (65) 4 zablokowane

 • A skąd bierze się autyzm? Czy w ogóle można o to pytać?

  • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Sebastian Ptak

Prawnik, ekspert rynku bankowego, współtwórca nowoczesnego sektora płatniczego w Polsce, Prezes Zarządu sopockiej spółki Blue Media, jednego z największych dostawców rozwiązań technologicznych w obszarze finansów. W Blue Media odpowiada m.in. za obszar bezpieczeństwa oraz rozwój biznesu, w tym za planowanie strategicznych kierunków rozwoju firmy. Wierzy, że umiejętności łączenia różnych dziedzin i wyciągania wniosków powinniśmy uczyć się już w szkole. Prywatnie meloman, pasjonat kina...

Najczęściej czytane