• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Inteligentna innowacja dla mistrza świata od "Design and IT"

4 grudnia 2023, godz. 09:00 

Firma Design and Business stawia na innowacyjne rozwiązania w obszarze internetu rzeczy i sztucznej inteligencji, które obecnie są wykorzystywane w praktycznie wszystkich dziedzinach życia. Niewiele osób połączyłoby jednak ten temat z optymalizacją układu psów w wyścigach psich zaprzęgów. Tymczasem z takiego wsparcia mógł skorzystać nasz mistrz świata.Internet rzeczy IoT (z języka ang. Internet of Things) i sztuczna inteligencja AI (Artificial Intelligence) to jedne z najczęściej i najchętniej wykorzystywanych technologii do usprawniania i automatyzacji wielu procesów, zarówno w biznesie, jak i życiu codziennym.

Jeszcze kilka lat temu zarezerwowane dla dużych i dojrzałych technologicznie firm, obecnie stają się kompatybilnymi narzędziami dla tworzenia informatycznych rozwiązań przeróżnych problemów i to nie tylko biznesowych. Odpowiednio zintegrowane i połączone z mądrze zaprojektowanymi aplikacjami potrafią dać wartość dodaną niemal w każdej dziedzinie, w tym w sporcie.

"Szalenie inspirujący projekt"Firma Design and Business zajmująca się strategiami rozwoju przedsiębiorstw, jak i zaawansowanym wzornictwem przemysłowym (w tym projektowaniem produktów i usług) zdobyła na przestrzeni ostatnich lat bogate doświadczenie w zakresie tworzenia rozwiązań IoT oraz aplikacji mobilnych wspomagających czy wręcz rozszerzających funkcjonalności ogólnodostępnych produktów i usług.

Zdobyte doświadczenia skłoniły Design and Business do wyodrębnienia marki Design and IT, która realizuje innowacyjne projekty i rozwiązuje skomplikowane problemy poprzez stosowanie nowoczesnych technologii IoT oraz AI. Z całej puli innowacyjnych projektów związanych z IoT jeden ma szczególny charakter.

- Bazując na wysokich kompetencjach badawczych skupionych wokół naszej firmy naukowców, udało nam się zrealizować bardzo nietypowy, wymagający, a jednocześnie szalenie inspirujący projekt dotyczący zastosowania internetu rzeczy i sztucznej inteligencji do optymalizacji układu psów w wyścigach psich zaprzęgów na potrzeby mistrza świata, pana Igora Tracza - mówi prezes Dominika Czechowska.
- Możliwość mierzenia efektywności i wydajności moich podopiecznych to znaczny skok technologiczny w uprawianej przeze mnie dyscyplinie. Do tej pory prowadząc psie zaprzęgi, często intuicyjnie wyczuwałem, że zmiana rozlokowania poszczególnych psów mogłaby dawać lepsze rezultaty. Opracowane przez firmę pani Dominiki rozwiązanie z zakresu sztucznej inteligencji pozwala na podstawie siły ciągu każdego psa w zaprzęgu generować decyzje o potencjalnie najlepszym jego rozmieszczeniu. Naukowe zweryfikowanie moich założeń i uzyskana w ramach projektu uprząż z czujnikami i dedykowaną aplikacją stały się bardzo istotnym wsparciem treningów i wydają się przełomowe dla uprawianej przeze mnie dyscypliny - mówi Igor Tracz, główny beneficjent i użytkownik opracowanego systemu.
  • Prof. Cezary Orłowski i Igor Tracz

"W dyscyplinach wyścigowych o finalnym sukcesie decydują często niuanse"Współczesne projekty technologiczne realizowane są najczęściej przy udziale wielu interesariuszy zaangażowanych na różnych "polach" projektu - i tych merytorycznych, i biznesowych. Inicjatorem finansującym prace badawcze na rzecz usprawnienia treningów mistrza świata był Krzysztof Michniewicz, właściciel firmy Bysewo Kolor, od lat sponsorującej Igora Tracza.

- W dyscyplinach wyścigowych o finalnym sukcesie decydują często niuanse. Gdy pojawiła się możliwość podniesienia jakości treningów Igora dzięki zastosowaniu naukowego oraz technologicznego podejścia, szybko podjęliśmy decyzję o zainicjowaniu takiego projektu. Nadmieniam, iż projekt jest objęty zgłoszeniem patentowym. A kiedy po opracowaniu wstępnego pomysłu udało się nim zainteresować także instytucje finansujące badania i pojawiła się dodatkowo możliwość pozyskania dotacji w ramach konkursu "Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw", którego operatorem było Excento sp. z o.o. - spółka celowa Politechniki Gdańskiej - z pełnym zaangażowaniem przystąpiliśmy do realizacji tego niecodziennego wyzwania - powiedział Krzysztof Michniewicz.
- Takie projekty jak ten realizowany dla naszego mistrza świata bardzo przykuwają uwagę zarówno środowiska sportowego, biznesowego, jak i naukowego. Gdy tylko nasi eksperci pozytywnie ocenili wniosek o dofinansowanie, ze szczególną uwagą przyglądaliśmy się uzyskiwanym rezultatom. Fakt, że możemy dokładać cegiełki do rozwoju i, miejmy nadzieję, kolejnych sukcesów mistrza świata, to tylko potwierdzenie, że organizowany przez nas konkurs zapewnia dobrą redystrybucję środków na badania i rozwój - dodaje z kolei Piotr Markowski, kierownik projektu "Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw".
  • Prezes zarządu Bysewo Krzysztof Michniewicz i kierownik zespołu ds. realizacji i wsparcia projektów unijnych w firmie Excento Piotr Markowski.

"Nasz nowy brand Design and IT jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie przedsiębiorców"Eksperci wskazują wagę integracji technologii i wiedzy we współczesnym podejściu informatyków.

- W trakcie realizacji projektu zastanawialiśmy się, czy podobnie czuły się technologiczne zespoły np. w Formule 1 kilkadziesiąt lat temu, gdy poszukiwały najlepszych metod mierzenia parametrów istotnych dla poprawy wyników. W toku projektu z na pozór niemierzalnych albo przynajmniej trudnych w zmierzeniu parametrów otoczenia udało się wyodrębnić te kluczowe dla siły i prędkości całego zaprzęgu. Dzięki temu opracowany układ IoT wraz z aplikacją pozwala nie tylko zmierzyć siłę ciągu każdego pojedynczego psa w całym zaprzęgu, ale również uwzględniać czynniki otoczenia i ich wpływ na wyniki, a następnie na podstawie pozyskanych danych zaproponować (i zasymulować) modyfikacje rozmieszczenia psów w celu uzyskania lepszej wydajności całego zaprzęgu. Ten projekt to idealny przykład, jak odpowiednia integracja technologii i wiedzy we współczesnej informatyce może rozwiązywać bardzo utylitarne, a zarazem dość złożone problemy - opisuje prof. Cezary Orłowski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku, ekspert w dziedzinie internetu rzeczy kierujący z ramienia Design and IT zespołem opracowującym technologiczne rozwiązanie dla mistrza świata.
Jakie są osiągnięcia badawcze i technologiczne projektu realizowanego przez ekspertów skupionych wokół Design and IT?

- Możliwość realizacji takich projektów to efekt budowanego latami doświadczenia w projektowaniu produktów i usług. Realizowane projekty wzornicze zaowocowały wypracowaniem bardzo wysokich kompetencji także w obszarze produktów cyfrowych. Nie da się w dobie Przemysłu 4.0, smart city i postępującej digitalizacji wszelkich dziedzin życia nie dostrzegać potencjału, jaki dają dedykowane aplikacje mobilne, systemy wspomagające realizacje usług czy właśnie rozwiązania internetu rzeczy - mówi prezes Dominika Czechowska. I dodaje: - Takie cyfrowe produkty, pozwalające pozyskiwać cenne dane, często w czasie rzeczywistym, a następnie w oparciu o te dane automatyzować i usprawniać procesy, stają się coraz bardziej konkurencyjne względem dużych, często nieelastycznych systemów informatycznych oferowanych przez globalnych dostawców. Nasz nowy brand Design and IT jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie przedsiębiorców (głównie sektora MŚP, którego potrzeby na przestrzeni ostatnich 7 lat poznaliśmy naprawdę dogłębnie) personalizowanymi, często bardzo specjalistycznymi rozwiązaniami IoT dedykowanymi do konkretnych, można powiedzieć codziennych bolączek naszych klientów.
- Kluczem do sukcesu rozwiązań opartych o internet rzeczy czy sztuczną inteligencję jest dogłębne poznanie potrzeb klienta, dobre rozumienie jego procesów, określenie kierunków rozwoju, jak również (jeśli nie przede wszystkim) identyfikowanie i koncentrowanie na korzyściach biznesowych, jakie niesie ze sobą nowoczesna technologia. Na rynku funkcjonuje tak wiele komponentów do tworzenia zaawansowanych systemów IoT, że nie sztuką jest dziś tworzyć produkty cyfrowe. Sztuką jest tworzyć je w sposób zapewniający (maksymalizujący) korzyści użytkowe rozwiązujące istotne dla przedsiębiorstwa problemy. Stąd taką wagę przykładamy do pogłębionej analizy problemowej, sięgamy po ekspertów z wielu dziedzin, współpracujemy z naukowcami, wykorzystujemy wieloletnie doświadczenia audytorskie i na każdym etapie stawiamy na użyteczność i wysoką jakość UX (tzw. doświadczenia użytkownika) - podkreśla Marcin Płocki, dyrektor rozwoju produktów cyfrowych.
  • Zespół programistyczny zaangażowany w projekt.
  • Prof. Cezary Orłowski i Igor Tracz

W tym roku liczba urządzeń IoT wzrośnie o 20 proc.Indywidualne podejście ekspertów zespołu Design and IT do każdego problemu biznesowego klientów pozwoliło firmie na realizację wielu innych projektów, m.in. takich jak inteligentne systemy e-learningowe wspomagające uczenie i dopasowujące treści dydaktyczne do tempa przyswajania wiedzy kursantów, kontrolery dystansu oparte o czujniki pozwalające lokalizować poruszające się obiekty (ludzi/pojazdy na hali produkcyjnej), systemy sztucznej inteligencji wspomagające (automatyzujące) procesy projektowania obudów do elektroniki użytkowej i wiele innych.

Prawdą jest, że zarówno firmy, jak i pojedynczy użytkownicy korzystają coraz częściej z rozwiązań IoT, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, a przynajmniej nie zastanawiając się, że znaczna część wykorzystywanych do różnych celów informacji dostarczana jest przez przedmioty codziennego użytku. Podłączone do internetu samochody, urządzenia gospodarstwa domowego czy zaawansowane systemy sterowania budynkami to tylko nieliczne przykłady dynamicznie rozwijającego się rynku internetu rzeczy.

Analitycy rynku szacują, że tylko w 2023 r. liczba urządzeń IoT podłączonych do sieci wzrośnie o ok. 20 proc. w stosunku do roku 2022, co będzie oznaczać zmianę z bagatela 14 do 17 miliarda urządzeń.

Ogranicza nas jedynie wyobraźniaW coraz bardziej zaawansowanym cyfrowo przemyśle przedsiębiorcy muszą już odpowiadać nie na pytanie: "Czy sięgać po rozwiązania IoT?", ale coraz częściej: "które rozwiązania IoT wykorzystać i w jakim zakresie?".

Zespół Design and IT jest niewątpliwie grupą, która stara się pomagać przedsiębiorcom w uzyskiwaniu odpowiedzi na to pytanie, a dzięki użytkowo zaprojektowanym produktom może dawać bardzo duże korzyści biznesowe, jak np. eliminowanie błędów w produkcji, szybkie lokalizowanie produktów, monitorowanie produkcji w toku, automatyzacja komunikacji z odbiorcami itp.

Przykłady takich projektów, jak realizowane przez zespół Design and IT, zdają się nie tylko potwierdzać, że w przypadku systemów informatycznych głównym ograniczeniem jest zakres ludzkiej wyobraźni, ale wskazują także, że przy odpowiednim ukierunkowaniu tej wyobraźni i połączeniu odpowiednich technologii można stosunkowo szybko, elastycznie, adaptacyjnie, z uwzględnieniem potrzeb oraz możliwości użytkownika tworzyć rozwiązania bardzo konkretnych, utylitarnych problemów.

Na stronie brandu www.designandit.pl można znaleźć szczegółowe informacje o zakresie realizowanych usług, jak również inne, inspirujące projektowe przykłady.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Miejsca

 

Ludzie biznesu

Ewa Sowińska

Partner ESO Audit i Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wcześniej Członek Zarządu...

Najczęściej czytane