• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ludzie biznesu

Marek Kasicki

Marek Kasicki

Wiceprezes zarządu Energa-Operator. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ( 1995 r.), Francusko-Polskich Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów ( 1995 r.), Podyplomowych Studiów Podatkowych (2001 r.), Podyplomowych Studiów Menedżerskich - Executive MBA (2010 r.) organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów i Rotterdam School of Management Erasmus University. Karierę zawodową rozpoczynał w 1995 najpierw w Dziale finansowym Danone Polska Sp. z o.o., następnie w Departamencie analiz przedsiębiorstw w banku Credit du Nord we Francji. W 1996 zaczął pracować w Agencji Rozwoju Pomorza SA, początkowo jako specjalista ds. inwestycji, a później od 1998 jako dyrektor finansowy - prokurent i od 2007 jako wiceprezes zarządu ds. finansowych. W ramach pracy w ARP SA zajmował się też restrukturyzacją przedsiębiorstw państwowych, m.in. organizował finansowanie ich działalności, przygotowywał oraz wdrażał programy efektywnościowe i naprawcze, systemy budżetowania i controlingu. Od 2009 kieruje też Funduszem Kapitałowym ARP SA ( o wartości 10 mln EUR) w ramach którego zrealizowano 37 inwestycji w innowacyjne projekty ( start-upy). Równocześnie, w latach 2000-2007 pracował na stanowisku dyrektora finansowego, wiceprezesa, prezesa zarządu w Grupie Zarządzającej Pomerania SA. prowadząc projekty inwestycyjne w obszarze nieruchomości komercyjnych. Był członkiem rad nadzorczych Mikrostyk SA, Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., INVENO Sp. z o.o., i-Find.pl Sp. z o.o., i - Trends Sp. z o.o. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej MODE SA. Odbył szkolenia z zakresu MSR, fuzji i przejęć korporacyjnych. Posiada państwowy dyplom dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Nasze artykuły
Osoba związana z firmą

Moim zdaniem

Ważne adresy

Ludzie biznesu

Artur Jadeszko

Od 2006 roku prezes zarządu ATC Cargo SA, spółki notowanej na NewConnect, alternatywnym systemie...