• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Produkcja energii z OZE w blokach czeka na podpis prezydenta

erka
23 sierpnia 2023, godz. 08:10 
Opinie (23)
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzająca instytucję prosumenta lokatorskiego, czeka tylko na podpis prezydenta. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzająca instytucję prosumenta lokatorskiego, czeka tylko na podpis prezydenta.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii promuje wykorzystanie OZE w blokach. Resort przygotował instytucję prosumenta lokatorskiego. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzająca te rozwiązanie czeka już tylko na podpis prezydenta.Obniżka cen prądu o 5 proc. przyjęta przez Sejm Obniżka cen prądu o 5 proc. przyjęta przez Sejm

Najważniejsza zmiana polega na możliwości zmiany formy wynagrodzenia za energię. Jeżeli prosumentem energii odnawialnej będzie prosument indywidualny, który wytwarza energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego, będzie mógł on zmienić formę wynagrodzenia - z obniżenia rachunku za energię elektryczną za pomocą konta prosumenckieg na wypłatę wartości energii na wskazany przez siebie rachunek bankowy.Środki z depozytu prosumenckiego wykorzystywane będą na zakup energii elektrycznej lub na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona mikroinstalacja OZE (lub innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta energii odnawialnej).

Rozliczenie energii będzie składać się z dwóch etapów:

  • za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument indywidualny/lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ stanowić ona będzie tzw. autokonsumpcję.
  • nadwyżki godzinowe (czyli powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie) będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 w cenie godzinowej), a następnie wypłacane w 100 proc. na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.


Trzeba będzie spełnić następujące warunki:

  • mikroinstalacja musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym (np. dach, balkon, elewacja),
  • moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem),
  • budynek musi posiadać przeważającą funkcję mieszkalną.


Wypłacone środki można przeznaczyć na: rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej; obniżenie opłat (np. na fundusz remontowy, energia elektryczna, ciepło, gaz, administracja, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE; obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.
erka

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (23)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Marcin Lewandowski

Prezes zarządu Grupy GPEC, firmy z branży energetycznej. Doświadczenie zdobył na stanowiskach...

Najczęściej czytane