• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej

VIK
28 lutego 2024, godz. 10:30 
Opinie (30)
Emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc. To dobra wiadomość dla ponad 470 tys. pomorskich emerytów i rencistów. Emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc. To dobra wiadomość dla ponad 470 tys. pomorskich emerytów i rencistów.

Od 1 marca renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli co miesiąc dorobić do swoich świadczeń o ponad 240 zł więcej. Limity, czyli graniczne kwoty przychodu, są uzależnione od średniej płacy krajowej, która jest podawana co trzy miesiące przez GUS. Nowe limity będą obowiązywały do końca maja 2024 r. Również od 1 marca wypłacane przez ZUS emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc.Świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, oraz wszyscy renciści od 1 marca będą mogli dorobić bez żadnych konsekwencji do kwoty 5278,30 zł, czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli ich przychód przekroczy 70 proc. ale będzie niższy niż 130 proc., czyli 9802,50 zł., to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Od 1 marca tego roku do końca lutego 2024 r. ta kwota będzie wynosić 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 757,08 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą 9802,50 zł, to wypłata świadczenia zostanie zawieszona.


- Trzeba pamiętać, że niektórzy świadczeniobiorcy powinni kontrolować swoje dodatkowe zarobki, aby uniknąć zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Limity, czyli graniczne kwoty przychodu, są uzależnione od średniej płacy krajowej, która jest podawana co trzy miesiące przez GUS. Zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia mogą spowodować przychody z umów, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który jest podstawą wymiaru składek przy działalności gospodarczej - mówi Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS-u.
Coraz więcej cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS Coraz więcej cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. Wówczas jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń.

Natomiast jeżeli przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, które od marca 2024 r. wyniesie 1780,96 zł brutto, przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie przysługiwała bez dopłaty. Ograniczenia nie dotyczą części rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.


Również od 1 marca wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc. Tyle bowiem wyniesie tegoroczna waloryzacja. To dobra wiadomość dla ponad 470 tys. pomorskich emerytów i rencistów.

- Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są co roku waloryzowane. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto z 29 lutego przez określony wskaźnik. Wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo, a ostateczna wysokość wskaźnika to 112,12 proc. - mówi Krzysztof Cieszyński.
 • W związku z waloryzacją wzrośnie między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta - co najmniej 20 lat, mężczyzna - co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł.
 • Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1335,72 zł.
 • Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych do 2 419,33 zł.
 • Wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny będą obchodzić po 29 lutego, od 1 marca będzie wynosić 6 246,13 zł.Waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe, np. emerytury i renty, ale również dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne:

 • dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł;
 • dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł;
 • dodatek za tajne nauczanie z 294,39 zł do 330,07 zł;
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł;
 • ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2024 r. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.
VIK

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (30)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Kazimierz Wierzbicki

Prezes zarządu i właściciel Grupy Trefl, w skład której wchodzą spółki zajmujące się produkcją i...

Najczęściej czytane