• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Sztab Pomorskich Przedsiębiorców apeluje do premiera w sprawie ZUS

VIK
9 sierpnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Sztab Pomorskich Przedsiębiorców tworzy 11 organizacji z naszego regionu. Sztab Pomorskich Przedsiębiorców tworzy 11 organizacji z naszego regionu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to najmniej przyjazna przedsiębiorcom instytucja w kraju - ocenił Sztab Pomorskich Przedsiębiorców zrzeszający organizacje pracodawców z Pomorza i wystosował pismo do premiera Mateusza Morawickiego, w którym wylicza listę negatywnych praktyk w działalności tej instytucji.Czy pisanie listów otwartych i apeli do władz ma sens?

- W ciągu dwóch lat polski przedsiębiorca musiał radzić sobie z konsekwencjami pandemii i lockdownów. W dramatycznych okolicznościach pandemii COVID-19 nie oszczędzono przedsiębiorcom ciągłych zmian w prawie. Teraz sytuację gospodarki dramatycznie pogarsza
galopująca inflacja. Wszystkim tym zjawiskom towarzyszą coraz częstsze przypadki praktyk bezwzględnych działań w obszarze nadużywania prawa przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, który jest oceniany jako najmniej przyjazna przedsiębiorcom instytucja
w kraju - twierdzą przedstawiciele Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców.

W specjalnym liście skierowanym do premiera Mateusza Morawickiego, ale też do Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, oraz Gertrudy Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypunktowali wszystkie działania, które ich zadaniem szkodzą przedsiębiorcom.

- W imieniu reprezentowanych przez nas przedsiębiorców zwracamy się z apelem o udzielenie wsparcia przedsiębiorcom poprzez wyeliminowanie z instytucji publicznej, jaką jest ZUS, wskazanych wyżej nagannych praktyk, jak również o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie proponowanych rozwiązań legislacyjnych - czytamy w liście.

A o jakie praktyki ZUS chodzi?W ocenie przedsiębiorców ZUS błędnie interpretuje przepisy Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych związane z możliwością deklarowania przez przedsiębiorców podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenia chorobowe. ZUS, nie mając podstawy prawnej, obniża głównie kobietom przedsiębiorczyniom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, które skorzystały ze świadczeń chorobowych i macierzyńskich, zadeklarowane przez nie podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz dobrowolne ubezpieczenia chorobowe. Problem dotyka wielu tysięcy matek po urodzeniu dziecka i kobiet w ciąży, które są traktowane przez ZUS w sposób istotnie odmienny niż inni ubezpieczeni. W przypadku wygranych przez ZUS spraw sądowych kieruje on przeciwko kobietom prowadzącym działalność gospodarczą zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k., za co grozi kara pozbawienia wolności do lat ośmiu.

Kolejną praktyką jest wydawanie decyzji w przedmiocie odmowy prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego z uwagi na zawarty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i spłacany terminowo układ ratalny. ZUS traktuje sytuację występowania układu ratalnego na równi z zadłużeniem z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę przekraczającą 1 proc. i odmawia przedsiębiorcom prawa do zasiłku.

Porady prawne w serwisie PracaPraktyką przyjętą przez ZUS jest tworzenie własnej definicji spółki jednoosobowej na potrzeby prawa ubezpieczeń społecznych. Przepisy prawa w sposób jednoznaczny i klarowny definiują, czym jest jednoosobowa spółka z o.o. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Niedopuszczalnym jest praktyka tworzenia przez ZUS własnej definicji spółki jednoosobowej, bowiem w tym zakresie obowiązuje jasna i precyzyjna definicja prawa. Praktyka stosowana przez ZUS zatacza coraz szersze kręgi. Pierwsze przypadki będące przedmiotem dyskusji publicznej odnosiły się do tego, czy posiadając 1 proc. w stosunku do drugiego wspólnika posiadającego 99 proc. stosuje się optymalizację zusowską. Obecnie praktyka ZUS wskazuje na optymalizację w sytuacji, gdy w KRS jest ujawniony jeden wspólnik - wtedy drugi ma poniżej 10 proc. Pojawiają się przypadki, gdy wskazuje się na optymalizację przy kilkunastu procentach udziałów.

Praktyką ZUS jest również brak możliwości określenia precyzyjnej kwoty zadłużenia płatnika z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji, gdy trwa postępowanie sądowe z powództwa płatnika o ustalenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, wskazując na fakt, iż możliwość taka pojawi się dopiero po cofnięciu powództwa i zaksięgowaniu kwot na koncie płatnika. Przedmiotowa praktyka uniemożliwia podjęcie przez płatnika racjonalnej decyzji o zawarciu ugody sądowej bądź zawarciu układu ratalnego z ZUS.

Szukasz pracownika? Profil Pracodawcy w serwisie PracaW przypadku spraw wielowątkowych i wieloosobowych praktyką ZUS jest również niedokładna analiza stanu faktycznego sprawy poprzez nieuwzględnienie wszystkich dokumentów (np. umów łączących osoby ubezpieczone z płatnikiem) w treści decyzji, a następnie po jej zaskarżeniu odwołaniem - nie uwzględniając odwołania płatnika i przekazując je do sądu - dokonuje jednak na jego podstawie ponownej analizy sprawy i wydaje kolejną decyzję dotyczącą tego samego stanu faktycznego tej samej osoby ubezpieczonej, poprzez "dopisanie" w treści nowo wydanej decyzji zmieniającej kolejne akty (np. umowy). Powyższe nakłada na płatnika obowiązek ponownego zaskarżenia decyzji zmieniającej, mimo iż stan faktyczny nie uległ zmianie, podobnie jak jego ocena przez ZUS. Z ostrożności procesowej płatnik ponownie wówczas składa odwołanie w pełnej treści, skoro żadne inne elementy pierwotnie wydanej decyzji nie uległy zmianie.

Praktyką ZUS jest również nieuwzględnianie składanych przez stronę wniosków dowodowych, zwłaszcza osobowych, a nawet wydanie decyzji bez uprzedniego ustosunkowania się ZUS do zasadności lub braku zasadności ich przeprowadzenia w drodze postanowienia, lub bez ustosunkowania się do tego faktu w treści wydanej decyzji. Praktyka i uzurpowanie sobie przez ZUS oceny naszej wolności w obszarze gospodarczym dotyczącym powiązań, inwestowania, oceny własnych zasobów i możliwości prowadzenia działalności - ma w naszej ocenie charakter działań faktycznie represyjnych wobec przedsiębiorców i wymaga zdecydowanych działań mających na celu uświadomienie instytucji, jaką jest ZUS, faktu, że jest jednostką prawa publicznego i jej powinnością jest daleko posunięty formalizm, wykluczający dowolność w stosowaniu prawa.

- Pojawiające się praktyki ze strony ZUS uderzające w nasze firmy, zwłaszcza w te najsłabsze, najmniejsze, budzi nasze oburzenie. Będziemy podejmować działania i interwencje, licząc na to, że zagrożenia jakie obecnie powstają w naszej gospodarce, nakłonią rząd, posłów, instytucje prawne do stawiania tamy opisanym praktykom - twierdzą pomorscy przedsiębiorcy.
Sztab Pomorskich Przedsiębiorców tworzy 11 organizacji z naszego regionu:
 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Forum Pracodawców Północy,
 • Pracodawcy Pomorza,
 • Gdański Klub Biznesu,
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 • Kaszubski Związek Pracodawców,
 • Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,
 • Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców,
 • Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,
 • Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,
 • Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.
VIK

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (87)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Artur Jadeszko

Od 2006 roku prezes zarządu ATC Cargo SA, spółki notowanej na NewConnect, alternatywnym systemie...

Najczęściej czytane