• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Ulga termomodernizacyjna 2023 - ile można odliczyć i jakie warunki trzeba spełnić?

kc
16 lutego 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (1)

Ulga termomodernizacyjna zachęca właścicieli domów jednorodzinnych do wprowadzania rozwiązań z zakresu termomodernizacji. Obejmuje m.in. ulepszenia wprowadzone w celu zmniejszenia strat energii czy wymianę wykorzystywanych narzędzi na odnawialne źródła energii. Ile można odliczyć? Jakie warunki trzeba spełnić?

Biura rachunkowe i księgowi - Gdańsk, Gdynia, SopotUlga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246).

Ulga termomodernizacyjna 2023 - dla kogo?Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele albo współwłaściciele domu jednorodzinnego, w tym również w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.

Przewodnik po dotacjach na poprawę efektywności energetycznej budynków Przewodnik po dotacjach na poprawę efektywności energetycznej budynków

Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć?Rodzaj materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi przedstawiono w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Odliczyć można przedsięwzięcia, które zostały zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć?

1. Materiały budowlane i urządzenia, np.:

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem.

2. Usługi, np.:

 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego
 • montaż pompy ciepła
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin.

Ulga nie obowiązuje w przypadku budynków w budowie.

Ulga na dziecko za 2022 r. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić? Ulga na dziecko za 2022 r. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Ulga termomodernizacyjna - warunkiWłaściciel domu jednorodzinnego, który zdecydował się na przedsięwzięcie termomodernizacyjne może odliczyć od podstawy obliczenia podatku poniesione wydatki. Kwota odliczenia nie może być wyższa niż 53 tys. zł uwzględniając wszystkie przedsięwzięcia w budynkach należących do właściciela. Wydatki muszą zostać udokumentowane fakturą.

Wydatki nie mogą zostać:

 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Jeżeli osoba skorzystała z ulgi, a przedsięwzięcie nie zostało ukończone w ciągu 3 lat, ma obowiązek zwrócenia ulgi, tzn. kwota odliczona zostanie doliczona do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Do kiedy PIT? Rozliczenie PIT 2022/2023. Daty, o których trzeba pamiętać Do kiedy PIT? Rozliczenie PIT 2022/2023. Daty, o których trzeba pamiętać

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?Ulgę można odliczyć od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
 • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną? W przypadku wydatków opodatkowanych VAT należy odliczyć kwotę z podatkiem, pod warunkiem że nie została odliczona na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli wydatki nie mają pokrycia w dochodzie albo przychodzie za 2022 r. w którym zostały poniesione mogą zostać odliczone w kolejnych latach.

Ulga termomodernizacyjna - PITUlgę można odliczyć w zeznaniu podatkowym:

 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT- 37,
 • PIT-28,

Do zeznania należy dołączyć załącznik PIT/O.

Mój Prąd a ulga termomodernizacyjnaMój Prąd łączy się ulgą termomodernizacyjną. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Podatek od wzbogacenia - czym jest i ile wynosi? Podatek od wzbogacenia - czym jest i ile wynosi?

Ulga termomodernizacyjna a Czyste PowietrzeCzy można skorzystać z programu Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej? Dofinansowanie uzyskane z programu można łączyć z ulgą podatkową. Właściciel ma możliwość połączenia korzyści płynących z rozwiązań.

Ulga termomodernizacyjna a Czyste Powietrze - najważniejsze informacje:

 • ulga termomodernizacyjna i program Czyste Powietrze to instrumenty niezależne,
 • odliczeniu w ramach ulgi podlega część środków, która nie została dofinansowana w programie Czyste Powietrze - odliczeniu nie podlegają wydatki, które objęło dofinansowanie albo sfinansowane zostały z dotacji czy zwrócone ze środków publicznych,
 • w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Dofinansowania pozwalają na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych.

Ulga termomodernizacyjna - faktura na jednego małżonkaZgodnie z przepisami odliczenie może zastosować małżeństwo, w którym członkowie są współwłaścicielami domu jednorodzinnego. Z ulgi mogą skorzystać w dowolnej proporcji - każda osoba ma limit 53 tys. zł, a wspólnie nie mogą przekroczyć sumy wartości, czyli 106 tys. zł. Nie ma znaczenia na kogo została wystawiona faktura.
kc

Opinie (1)

 • Zainteresował mnie w zasadzie program czyste powietrze i teraz właśnie szukam energooszczędnych okien które spełniają warunki programu. Okazuje się że,między innymi takie są okna wiśniowski primo 82

  • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Łukasz Żelewski

Prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza od 2007 roku. Wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora...

Najczęściej czytane