stat

Urlop szkoleniowy a finansowanie studiów przez pracodawcę

Najnowszy artukuł na ten temat

Wypowiedzenie umowy o pracę bez uzasadnienia

Brak jakiegokolwiek zapisu w umowie o pracę nie oznacza, że pracodawca nie może przyznać urlopu szkoleniowego.
Brak jakiegokolwiek zapisu w umowie o pracę nie oznacza, że pracodawca nie może przyznać urlopu szkoleniowego. 123rf / sjenner13

Kwestia urlopu szkoleniowego to temat, który bardzo interesuje naszych czytelników, szczególnie w okresie sesji egzaminacyjnych.Pracodawca finansuje moje studia. Mam umowę lojalnościową, w której nie ma jednak zapisu odnośnie urlopu szkoleniowego. Czy na tej podstawie pracodawca może uchylać się od przyznania tegoż urlopu?
Na pytanie odpowiada Mariusz Królczyk, prawnik z Kancelarii Prawnej Griffin.

Mariusz Królczyk, prawnik
Mariusz Królczyk, prawnik
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika jest zjawiskiem uprzywilejowanym przez Kodeks pracy. Pracodawca jest zobowiązany ułatwić pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W tym celu może udzielić mu urlopu szkoleniowego lub innych przywilejów wskazanych w Kodeksie pracy.

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy, wyrażoną w treści art. 17 Kodeksu pracy, jest nałożenie na pracodawcę obowiązku ułatwienia pracownikowi podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Obowiązek ten powtarza się w treści art. 94 Kodeksu pracy stanowiącym o podstawowych obowiązkach pracodawcy. Zgodnie z treścią art. 103 (1) §  1 przez pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych Kodeks pracy rozumie zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Warto jednak zwrócić uwagę, że obowiązek ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych "nie oznacza, że pracownik może domagać się od pracodawcy zorganizowania i przeprowadzenia określonego rodzaju szkolenia" (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2000 r, sygn. I PKN 657/99). Oznacza to, że do pracodawcy należy "ułatwianie podnoszenia kwalifikacji, przez co należy rozumieć nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie z wybranej przez pracownika formy kształcenia oraz tworzenie pozytywnej atmosfery wobec uczących się pracowników" (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2005 r., sygn. II PZP 2/05).

Brak jakiegokolwiek zapisu w umowie o pracę nie oznacza, że pracodawca nie może przyznać urlopu szkoleniowego. Oczywistym jest, że aby pracownik mógł skorzystać z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i czerpać korzyści ze strony pracodawcy, obie strony stosunku pracy muszą się w tej kwestii porozumieć. Kodeks pracy nie przewiduje szczególnej formy do zawarcia takiego porozumienia, poza jednym wyjątkiem sformułowanym w art. 103 (4) § 3.

Według jego treści, jeżeli pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to w tym celu strony powinny zawrzeć umowę regulującą tę kwestię. Zatem posiadanie tzw. umowy lojalnościowej nie stoi na przeszkodzie udzielenia przez pracodawcę urlopu szkoleniowego pracownikowi.

Urlop szkoleniowy to jedna z kilku możliwości, które przysługują pracownikowi w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 103 (1) § 2 oraz art. 103 (6) Kodeksu pracy. Urlop szkoleniowy może przysługiwać w wymiarze:

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Co więcej, urlop szkoleniowy może być udzielony tylko w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Należy również pamiętać, że za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Opinie (14)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Marek Kasicki

Wiceprezes zarządu Energa-Operator. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki...