• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Za mrożenie cen energii zapłaci Orlen?

Robert Kiewlicz
28 listopada 2023, godz. 19:45 
Opinie (122)
aktualizacja: godz. 13:55 (29 listopada 2023)
Dwa projekty - rządowy i koalicyjny - zamrażające ceny energii, ciepła i gazu skierowane zostały do prac komisji. Dwa projekty - rządowy i koalicyjny - zamrażające ceny energii, ciepła i gazu skierowane zostały do prac komisji.

Jak poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia, rządowy projekt nowelizacji ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, zakładający przedłużenie maksymalnych cen energii elektrycznej i gazu w 2024 roku na poziomie z 2023 roku trafi do sejmowej komisji wraz z projektem koalicji Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050-PSL i Nowej Lewicy.
AKTUALIZACJA, godz. 13.55: Portal Wysokie Napięcie poinformował, że grupa Orlen ma pokryć większość z kosztów dalszego mrożenia cen energii, gazu i ciepła. Koncern ma zapłacić 14,6 mld zł z 16,5 mld zł jakie mają wynieść koszty zamrożenia cen. Nowa danina ma wynikać e stosowania się do regulacji Komisji Europejskiej, dotyczących podatku od nadmiarowych zysków.

Koalicja Koalicja Obywatelska,Trzecia Droga i Lewica nie zamierza nakładać nowych podatków na inne niż Orlen spółki Skarbu Państwa


- Rządowy projekt nowelizacji ustawy o mrożeniu cen energii zostanie skierowany do komisj do pierwszego czytania razem z projektem przygotowanym przez nową koalicję, która będzie tworzyła następny rząd, tak żeby w poczuciu odpowiedzialności można było zdecydować, który jest lepszy i iść z tym na Sejm - powiedział marszałek Szymon Hołownia.


Pod koniec listopada 2023 r. rząd przyjął projekt, który przewiduje przedłużenie na 2024 r. funkcjonowania mechanizmów osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii. Dotyczy on odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Zamrożenie cen energii, gazu i ciepła w 2024 r.Zamrożenie cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych w taryfach na rok 2024 w rozliczeniach z odbiorcami do limitu 3 MWh dla ogółu gospodarstw domowych, 3,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami oraz 4 MWh dla gospodarstw domowych rolników, jak i posiadaczy Karty Dużej Rodziny przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r. Po przekroczeniu limitu obowiązywałaby cena maksymalna 693 zł/MWh.Projekt ustawy zakłada przedłużenie funkcjonującego w 2023 r. mechanizmu obejmującego zagwarantowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (200 zł/MWh) oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na niezmienionym względem 2023 r. poziomie dla odbiorców objętych ochroną taryfową. Rządowy projekt zakłada utrzymanie wysokości ponoszonych przez tych odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40 proc. w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym.

Koalicja chce zamrożenia cen energii na pół rokuProjekt koalicji przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 r. tj. na podstawie taryf przedsiębiorstw zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki albo średnich cen zatwierdzonych taryf sprzedawców z urzędu w specyficznych przypadku braku zatwierdzenia taryf na rok 2022 r.Zakładane jest utrzymanie obecnych limitów zużycia dla odbiorców uprawnionych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., to jest obliczone jako 6/12 (pięćdziesiąt procent) dotychczas przyjętych limitów, a więc maksymalnie 1,5 MWh albo 2 MWh (dla prowadzących, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej oraz w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny), 1,8 MWh (w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), a także dedykowanej ceny dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Dodatkowo projekt wprowadza ograniczenie cen energii elektrycznej w ramach wskazanych wyżej limitów dla odbiorców, którzy zawarli umowy z gwarancją stałej ceny przekraczającą limity cen energii elektrycznej dla pozostałych odbiorców uprawnionych, co stanowiło wyraźną dyskryminację tej grupy odbiorców wobec pozostałych i powodowało liczne przypadki wykorzystywania takiej sytuacji przez przedsiębiorstwa energetyczne do zwiększania opłat takim odbiorcom.Cena maksymalna energii i maksymalna stawka paliw gazowychW odniesieniu do odbiorców w gospodarstwie domowym przekraczających w zadanym okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. zużycie 1,5 MWh oraz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej (niezależnie od zużycia) przewiduje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie ceny maksymalnej 693 zł/MWh.

Projektu ustawy wprowadza cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Cena maksymalna za gaz pozostanie bez zmian. Podmioty objęte ochroną będą uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 rok.

Projekt ustawy przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę do odbiorców w systemach ciepłowniczych taryfowanych, w których ceny i stawki opłat podlegają zatwierdzeniu przez prezesa URE.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (122)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Ewa Sowińska

Partner ESO Audit i Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wcześniej Członek Zarządu...

Najczęściej czytane