• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Energa sprzedaje udziały w Polskiej Grupie Górniczej za 1 zł

Wioletta Kakowska-Mehring
4 sierpnia 2022, godz. 09:35 
Opinie (99)
Energa kupiła akcje PGG za ok. 500 mln zł, dziś sprzedaje za 1 zł. Energa kupiła akcje PGG za ok. 500 mln zł, dziś sprzedaje za 1 zł.

Spółki energetyczne, w tym Energa sprzedają udziały w Polskiej Grupie Górniczej Skarbowi Państwa. Cena sprzedaży ich pakietów akcji wynosi w każdym przypadku 1 złoty. Spółka na zakup udziałów wydała w 2016 roku setki milionów złotych.Jakie jest najlepsze rozwiązanie problemu polskiego górnictwa?

Spółki Energa, PGNiG, EneaPGE, kontrolowane przez państwo, poinformowały o zawarciu warunkowych umów na sprzedaż Skarbowi Państwa posiadanych przez nie i ich spółki zależne akcji Polskiej Grupy Górniczej. Stroną sprzedającą w ramach Grupy Energa jest ECARB.

Ruszają procesy przeciwko Enerdze. Akcjonariusze nie chcą wycofania spółki z GPW- Zgodnie z Warunkową Umową Sprzedaży, ECARB Sp. z o.o. dokona zbycia na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez siebie akcji PGG, tj. 6 000 000 akcji zwykłych imiennych (stanowiących 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG), za łączną cenę 1 zł za wszystkie posiadane akcje. Wartość inwestycji w PGG w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa na dzień 31 marca 2022 roku wynosiła 0 zł, w związku z czym transakcja sprzedaży akcji PGG nie będzie miała istotnego wpływu na wynik netto Emitenta i Grupy Energa - podała spółka Energa w komunikacie.
Przypomnijmy. W 2016 roku Energa wraz z innymi spółkami energetycznymi zainwestowała w powstałą Polską Grupę Górniczą. Według planów miała ona stać się największym producentem węgla kamiennego w Polsce i w Europie. Została ona utworzona z 11 kopalń, czterech zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Spółka Energa Kogeneracja, która wówczas była stroną umowy (będąca częścią Grupy Energa) zainwestowała w PGG ok. 500 mln zł. Dziś Energa pozbywa się akcji za 1zł.

Pół miliarda od Energi na górnictwo- W wyniku zbycia akcji PGG Grupa Energa przestanie być właścicielem aktywów sektora wydobycia węgla kamiennego, co jest zgodne z realizacją jej celów strategicznych w zakresie dekarbonizacji - podała spółka w komunikacie.
Na temat innego powodu sprzedaży w komunikacie wypowiedziały się władze PGE.

- Transakcja ma być kolejnym krokiem w porządkowaniu struktur spółek biorących udział w procesie tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - podkreśliła PGE, a prezes tej spółki Wojciech Dąbrowski dodał - Zaangażowanie Skarbu Państwa w bezpośrednie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez koncentrację aktywów węglowych jest właściwym kierunkiem i jest konsekwentnie realizowane.
W podpisanej wczoraj umowie zastrzeżono, że przeniesienie prawa własności akcji PGG na Skarb Państwa nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z przysługującego prawa pierwokupu, stosownie do zapisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Miejsca

  • Energa Gdańsk, al. Grunwaldzka 472 Mapa

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (99)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Maciej Grabski

Przedsiębiorca, inwestor, autor wielu projektów biznesowych. Twórca Olivia Business Centre....