• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Energa sprzedaje udziały w Polskiej Grupie Górniczej za 1 zł

Wioletta Kakowska-Mehring
4 sierpnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Energa kupiła akcje PGG za ok. 500 mln zł, dziś sprzedaje za 1 zł. Energa kupiła akcje PGG za ok. 500 mln zł, dziś sprzedaje za 1 zł.

Spółki energetyczne, w tym Energa sprzedają udziały w Polskiej Grupie Górniczej Skarbowi Państwa. Cena sprzedaży ich pakietów akcji wynosi w każdym przypadku 1 złoty. Spółka na zakup udziałów wydała w 2016 roku setki milionów złotych.Jakie jest najlepsze rozwiązanie problemu polskiego górnictwa?

Spółki Energa, PGNiG, EneaPGE, kontrolowane przez państwo, poinformowały o zawarciu warunkowych umów na sprzedaż Skarbowi Państwa posiadanych przez nie i ich spółki zależne akcji Polskiej Grupy Górniczej. Stroną sprzedającą w ramach Grupy Energa jest ECARB.

Ruszają procesy przeciwko Enerdze. Akcjonariusze nie chcą wycofania spółki z GPW- Zgodnie z Warunkową Umową Sprzedaży, ECARB Sp. z o.o. dokona zbycia na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez siebie akcji PGG, tj. 6 000 000 akcji zwykłych imiennych (stanowiących 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG), za łączną cenę 1 zł za wszystkie posiadane akcje. Wartość inwestycji w PGG w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa na dzień 31 marca 2022 roku wynosiła 0 zł, w związku z czym transakcja sprzedaży akcji PGG nie będzie miała istotnego wpływu na wynik netto Emitenta i Grupy Energa - podała spółka Energa w komunikacie.
Przypomnijmy. W 2016 roku Energa wraz z innymi spółkami energetycznymi zainwestowała w powstałą Polską Grupę Górniczą. Według planów miała ona stać się największym producentem węgla kamiennego w Polsce i w Europie. Została ona utworzona z 11 kopalń, czterech zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Spółka Energa Kogeneracja, która wówczas była stroną umowy (będąca częścią Grupy Energa) zainwestowała w PGG ok. 500 mln zł. Dziś Energa pozbywa się akcji za 1zł.

Pół miliarda od Energi na górnictwo- W wyniku zbycia akcji PGG Grupa Energa przestanie być właścicielem aktywów sektora wydobycia węgla kamiennego, co jest zgodne z realizacją jej celów strategicznych w zakresie dekarbonizacji - podała spółka w komunikacie.
Na temat innego powodu sprzedaży w komunikacie wypowiedziały się władze PGE.

- Transakcja ma być kolejnym krokiem w porządkowaniu struktur spółek biorących udział w procesie tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - podkreśliła PGE, a prezes tej spółki Wojciech Dąbrowski dodał - Zaangażowanie Skarbu Państwa w bezpośrednie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez koncentrację aktywów węglowych jest właściwym kierunkiem i jest konsekwentnie realizowane.
W podpisanej wczoraj umowie zastrzeżono, że przeniesienie prawa własności akcji PGG na Skarb Państwa nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z przysługującego prawa pierwokupu, stosownie do zapisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Miejsca

  • Energa Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (99)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Andrzej Biernacki

Prezes zarządu Ekolan SA. W 1997 roku Andrzej Biernacki i firma EKOL powołali do życia EKOLAN....

Najczęściej czytane