• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ludzie biznesu

Ewa Sowińska

Ewa Sowińska

Partner ESO Audit i Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegły rewident z 20-letnim doświadczeniem pracy w firmach audytorskich. Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych spółek realizujących kontrakty długoterminowe oraz spółek z sektora morskiego. Posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz w realizacji projektów typu due diligence. Jest członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu, Rady Programowej Pracodawców Pomorza oraz BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej, a także członkiem Rady konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zorganizowała kilka konferencji poświęconych zagadnieniom audytu, rachunkowości oraz społecznej odpowiedzialność biznesu. Prowadzi szkolenia dla członków rad nadzorczych i biegłych rewidentów z zakresu rewizji finansowej oraz MSR/MSSF. Jest członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. Zajmuje się coachingiem biznesu oraz life coachingiem. Jest przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów, a także Fundatorką i Wiceprezesem Zarządu Fundacji METAPOMOC.

Nasze artykuły

Moim zdaniem

Ważne adresy

Ludzie biznesu

Kazimierz Wierzbicki

Prezes zarządu i właściciel Grupy Trefl, w skład której wchodzą spółki zajmujące się produkcją i...