• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Firmy chcą wprowadzenia systemu kaucyjnego, ale później

erka
5 marca 2024, godz. 10:45 
Opinie (28)
Najnowszy artykuł na ten temat System kaucyjny. Wyższa kaucja za szklane butelki
Organizacje reprezentujące branżę napojową oraz handel detaliczny chcą przesunięcia wprowadzenia systemu kaucyjnego na opakowania po napojach na 1 stycznia 2026 r. Organizacje reprezentujące branżę napojową oraz handel detaliczny chcą przesunięcia wprowadzenia systemu kaucyjnego na opakowania po napojach na 1 stycznia 2026 r.

Od 1 stycznia 2025 r. system kaucyjny zostanie oficjalnie wprowadzony w Polsce. Polski system będzie drugim największym w Europie. Przedsiębiorcy reprezentujący branżę napojów oraz handel detaliczny popierają wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r., wskazując na zbyt krótki termin na jego efektywne wdrożenie na obszarze całej Polski.Robot kaucyjny z Trójmiasta. Skup butelek albo wysokie kary Robot kaucyjny z Trójmiasta. Skup butelek albo wysokie kary

System kaucyjny i skup opakowań to:

Przedsiębiorcy twierdzą, że ustawa wprowadzająca system kaucyjny w Polsce zawiera liczne błędy i wadliwe rozwiązania, które bez wprowadzenia poprawek narażają branżę napojową i sklepy detaliczne na miliardowe straty z powodu możliwych defraudacji kaucji oraz opakowań. Polska ma również szansę stać się pierwszym krajem, w którym konsumenci zapłacą podatek w wysokości 23 proc. od każdej kaucji oraz system kaucyjny doprowadzi do likwidacji opakowań szklanych wielokrotnego użytku.Przedsiębiorcy chcą przesunięcia terminu wprowadzenia systemu kaucyjnegoTermin obowiązku zbiórki opakowań w systemie kaucyjnym powinien być przesunięty na 1 stycznia 2026 r. ze względu na opóźnienia w procesie legislacyjnym i dyskryminację firm napojowych wprowadzających na rynek znaczący odsetek produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym.

- Ustawa wyraźnie dyskryminuje duże firmy napojowe w możliwości szybkiego powołania operatora systemu ze względu na konieczność uzyskania zgody na koncentrację rynkową. Firmy te, aby założyć podmiot reprezentujący (operatora systemu), muszą obecnie czekać na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a nawet Komisji Europejskiej, co może trwać nawet do sześć miesięcy i nie daje żadnych szans na uruchomienie przez te firmy systemu od 1 stycznia 2025 r. - wskazuje Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.


Koszty systemu kaucyjnego wyższe o 23 proc. VAT


- Ponadto,należy wyłączyć kaucję za opakowania objęte systemem kaucyjnym z opodatkowania VAT. Aktualne zapisy ustawy narażają konsumentów na płacenie podatku VAT od kaucji. To będzie karny podatek nałożony na polskie społeczeństwo za udział w systemie kaucyjnym i poważne utrudnienie dla sklepów - podkreśla Dariusz Lizak, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy.
- Podatek VAT nie tylko zwiększa koszty systemu kaucyjnego o 23 proc., ale powoduje również poważne trudności w rozliczaniu się sklepów z pobranej i wypłaconej kaucji oraz utrudnia bezparagonowe oddawanie opakowań przez konsumentów. Tymczasem system powinien zachęcać podmioty handlu detalicznego do odbioru opakowań bez obawy o powstanie dodatkowych zobowiązań podatkowych i sprawozdawczych związanych z rozliczaniem podatku VAT - dodaje Maciej Ptaszyński, prezes zarządu Polskiej Izby Handlu.


System kaucyjny w Polsce od 1 stycznia 2025 r.Od 1 stycznia 2025 r. system kaucyjny zostanie oficjalnie wprowadzony w Polsce. Jednostki handlu detalicznego oraz hurtowego będą zobowiązane od stycznia 2025 r. zebrać 77 proc. odpadów opakowaniowych, natomiast z początkiem 2029 r. aż 90 proc. Placówki handlowe od 200 m kw. mają ustawowy obowiązek przystąpienia do systemu kaucyjnego, natomiast placówki poniżej 200 m kw. będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Kary, jakie zostały przewidziane przez ustawodawcę dla jednostek zobligowanych do uczestnictwa w systemie kaucyjnym, wynoszą do 25 zł za kg niezwróconych odpadów. Od początku 2025 r. każda wprowadzona do sprzedaży czy obiegu handlowego butelka plastikowa do 3 l, puszka aluminiowa oraz stalowa do 1 l będzie objęta kaucją w wysokości 50 gr - do odzyskania przez klienta po zwrocie pustego opakowania.
erka

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (28)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Andrzej Biernacki

Prezes zarządu Ekolan SA. W 1997 roku Andrzej Biernacki i firma EKOL powołali do życia EKOLAN....

Najczęściej czytane