• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ludzie biznesu

Mikołaj Lipiński

Mikołaj Lipiński

Ekspert w obszarze fuzji i przejęć, funduszy PE/VC oraz zarządzania finansami firm. Doświadczenie zdobywał w znanych i cenionych przedsiębiorstwach doradczych, produkcyjnych i handlowych (m.in. Mars Inc., JP Morgan Chase, Azimutus SA, Business Group Polska). Posiada doświadczenie zawodowe w doradztwie przy dużych międzynarodowych transakcjach zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw, jak również w mniejszych krajowych projektach. Piastując stanowiska w zarządach i radach nadzorczych szeregu spółek odpowiedzialny był za wdrażanie strategii wzrostu ich wartości oraz działy finansowe. Członek Komitetu Inwestycyjnego funduszu venture capital Online Venture. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz London School of Economics, Certyfikowany Doradca NewConnect i Catalyst. Jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów wspierającego zasady ładu korporacyjnego. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na wydziale Zarządzania. W Blackpartners nadzoruje Dział Corporate Finance oferujący usługi z zakresu fuzji i przejęć, wycen przedsiębiorstw i zarządzania finansami.

Nasze artykuły

Moim zdaniem

Ważne adresy

Ludzie biznesu

Maciej Dobrzyniecki

Od roku 1994 jest członkiem Business Centre Club i pełni funkcję wiceprezesa. Jest ponadto...