• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Morskie farmy wiatrowe to impuls dla całego Pomorza

21 czerwca 2023, godz. 09:00 
Korzyści ekonomiczne z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej wykraczają o wiele dalej niż tańszy prąd w gniazdku. Morskie farmy wiatrowe to ogromne inwestycje, w których przygotowanie mogą angażować się polskie firmy. Korzyści ekonomiczne z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej wykraczają o wiele dalej niż tańszy prąd w gniazdku. Morskie farmy wiatrowe to ogromne inwestycje, w których przygotowanie mogą angażować się polskie firmy.

Elektrownie wiatrowe na Bałtyku to nie tylko korzyści dla mieszkańców wybrzeża, ale również dla milionów Polaków, którzy będą mogli korzystać z tańszej energii elektrycznej. To również szansa dla wielu firm, które będą mogły współpracować przy budowie i eksploatacji farm.Farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim będą nowym źródłem zielonej energii, której przez kolejne lata będzie coraz więcej w polskim miksie energetycznym. Oznacza to nie tylko poprawę jakości powietrza w Polsce, ale też możliwe zmniejszenie rachunków za energię elektryczną.

Korzyści ekonomiczne z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej wykraczają jednak o wiele dalej niż tańszy prąd w gniazdku. Morskie farmy wiatrowe to ogromne inwestycje, w których przygotowanie mogą angażować się polskie firmy, w tym przedsiębiorcy z Pomorza.

Na nowe miejsca pracy w nowym sektorze należy patrzeć szerzej niż tylko poprzez zatrudnienie przy samej budowie wiatraków na Bałtyku. Podczas wieloletniego procesu przygotowania budowy potrzebni są inżynierowie i projektanci. Dobrym przykładem może być zaangażowanie Biura Projektów Budownictwa Morskiego Projmors z Gdańska do przygotowania projektu budowlanego Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

Aby można było stawiać turbiny na morzu, potrzebny jest terminal instalacyjny, z którego części składowe elektrowni morskich o dużych gabarytach będą wypływać na montaż. Według planów taki terminal ma powstać w porcie w Gdańsku. To oznacza kolejne możliwości zatrudnienia przez firmy, które będą pracowały przy rozbudowie portu.


PGE angażuje firmy z TrójmiastaŻadna morska farma wiatrowa nie obejdzie się bez portu serwisowego. To baza, z której wypływać będą serwisanci do zaplanowanych konserwacji turbin na morzu, a w przypadku ich usterek - z zadaniem ich szybkiego usunięcia. PGE buduje taką bazę operacyjno-serwisową w Ustce. Już w fazie przygotowania do budowy zatrudniła podmioty z Pomorza. Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Gdańsku przeprowadza badania, które pozwolą na odpowiednie przygotowanie portu serwisowego pod kątem sprawnej nawigacji i możliwości operacyjnych. Kompleksową inwentaryzację terenu w Ustce, na której powstanie baza PGE, przygotowała Antea Polska. Zgromadzona dokumentacja pozwoli na odpowiednie przygotowanie budowy. Z kolei biuro projektów Wuprohyd z Gdyni pracuje nad projektem zabudowania terenu w Ustce. W efekcie tych prac powstanie zespół budynków z magazynem części zamiennych - jedne z najważniejszych elementów przyszłej bazy serwisowej PGE w Ustce. Zespół projektowy prowadzi też m.in. badania na lądzie, w wodzie i w laboratoriach, które mają pozwolić na przystosowanie i przebudowę nabrzeży dla potrzeb bazy.

Możliwości współpracy jest jednak znacznie więcej. Na funkcjonowanie morskich farm wiatrowych składa się wiele usług, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezwiązane bezpośrednio z tym sektorem. Jednakże patrząc szerzej, okazuje się, że mogą znacząco wpłynąć na rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw. Na inwestycji mogą skorzystać branże noclegowe i gastronomiczne, gdyż pracownicy zatrudnieni przy budowie, a potem eksploatacji elektrowni będą potrzebować takich usług. To także szansa na współpracę dla firm budowlanych, transportowych lub zabezpieczających tereny budów, które mogą stać się poddostawcami usług dla większych wykonawców.

W przypadku przygotowania bazy serwisowej dla morskich farm wiatrowych PGE kolejne przetargi wyłonią m.in. generalnego wykonawcę. Będzie to kolejna okazja dla przedsiębiorstw z Pomorza do wzięcia udziału w budowie jednego z projektów związanych z morskimi farmami wiatrowymi.

Z zielonej energii skorzystają milionyPGE realizuje obecnie trzy projekty morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Dwa
z nich to morskie elektrownie wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3, które składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy ok. 2,5 GW. PGE realizuje to przedsięwzięcie wraz z duńskim partnerem - firmą Ørsted. MFW Baltica rozpocznie dostarczanie energii elektrycznej do polskich gospodarstw domowych jeszcze w tej dekadzie. Równolegle PGE przygotowuje się do budowy trzeciego projektu - morskiej elektrowni Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Jej uruchomienie przewidywane jest po 2030 roku. Łączna moc obecnie budowanych przez PGE elektrowni na morzu pozwoli zasilić w energię elektryczną ok. 5,4 mln gospodarstw domowych. PGE ubiega się także o możliwość budowy kolejnych elektrowni wiatrowych na pięciu innych obszarach Bałtyku. Potencjał ich mocy szacowany jest na dodatkowe 3,7 GW. Realizując kolejne projekty morskich farm wiatrowych, PGE zamierza wypełnić strategiczny cel osiągnięcia co najmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w farmach wiatrowych na Morzu Bałtyckim do 2040 roku.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Miejsca

 

Ludzie biznesu

Sławomir Halbryt

Odpowiedzialny za wytyczanie kierunków rozwoju SESCOM, określanie zadań strategicznych oraz...

Najczęściej czytane