• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Nowa rada, nowy przewodniczący, czyli wsparcie dla gdyńskiego portu

Wioletta Kakowska-Mehring
6 grudnia 2013 (artykuł sprzed 10 lat) 
Chcemy skoncentrować się na współpracy z naszymi odpowiednikami z portów w Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu - zapewnia Krzysztof Szymborski, prezes BCT Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, który stanął na czele nowej Rady. Chcemy skoncentrować się na współpracy z naszymi odpowiednikami z portów w Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu - zapewnia Krzysztof Szymborski, prezes BCT Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, który stanął na czele nowej Rady.

Rada Interesantów Portu Gdynia, czyli organ doradczy dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia wybrała nowy zarząd. Na jego czele stanie Krzysztof Szymborski, prezes BCT Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. Plan na najbliższą kadencję to zbudowanie szerokiej koalicji na rzecz zmian, które obejmą całą branżę morską w Polsce.


Wysokość nakładów inwestycyjnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Wysokość nakładów inwestycyjnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

- Zależy nam na zapewnieniu odpowiedniego rządowego wsparcia dla rozwoju branży morskiej w Polsce. Jednocześnie chcemy intensywnie pracować z Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA na rzecz szybkiej realizacji najważniejszych inwestycji, niezbędnych dla dalszego rozwoju portu - powiedział Krzysztof Szymborski - Dalszy rozwój portu uwarunkowany jest nie tylko inwestycjami lokalnymi, ale i decyzjami na szczeblu centralnym. Należy jednak pamiętać, że kondycja naszych portów znacząco wpływa na konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego. Dlatego właśnie chcemy budować szeroką koalicję na rzecz zmian, które obejmą całą branżę morską w Polsce. Chcemy skoncentrować się na współpracy z naszymi odpowiednikami z portów w Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu.

Poza prezesem Szymborskim, który obejmie stanowisko przewodniczącego Rady, w skład zarządu wejdą również Sławomir Kalicki, prezes grupy Inter Marine, Jacek Dubicki, dyrektor naczelny Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia, Jerzy Lewicki, wiceprezes C. Hartwig Gdynia oraz Wojciech Muchlado kierujący polskim oddziałem Team Lines. Taki skład zarządu daje reprezentację w Radzie zarówno operatorom terminali jak i armatorom i spedytorom, zapewniając, że problemy dotykające każdego z użytkowników portu zostaną przez nią zauważone.

Wśród najistotniejszych projektów, które powinny zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości zarząd wymienił budowę nowej obrotnicy oraz pogłębienie kanałów portowych, co pozwoli na obsługę w Gdyni jednostek oceanicznych. Prace nad dostosowaniem portu do przyjmowania większych jednostek już trwają. Finalizowana jest umowa kupna od Stoczni Marynarki Wojennej fragmentu nabrzeża, w miejscu którego powstanie nowa obrotnica.

Kolejna sprawa to modernizacja infrastruktury dostępowej. Inwestycje w otoczeniu portu objąć powinny zwłaszcza Estakadę Kwiatkowskiego, główną drogę dojazdową do portu, która dziś ma status drogi gminnej, co znacznie ogranicza środki na jej remonty. Ważne jest również połączenie portu z sieciami transportowymi prowadzącymi w głąb kraju - a więc budowa Obwodnicy Południowej Aglomeracji Trójmiejskiej oraz modernizacja linii kolejowych, które już dziś stanowią wąskie gardło, a po wprowadzeniu pociągów Pendolino i realizacji projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wystawione zostaną na jeszcze cięższą próbę.

Rada Interesantów Portu Gdynia została powołana w 1997 roku jako organ doradczy dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia. W jej skład wchodzą przedstawiciele 32 przedsiębiorstw działających w porcie. Rada zajmuje stanowisko we wszystkich istotnych dla rozwoju portu sprawach, a zwłaszcza w opracowywaniu strategii rozwoju, prowadzenia projektów inwestycyjnych czy polityki taryfowej.

Swoją Radę ma też gdański port. Przewodniczący jest Jacek Klimczak prezes Portu Północnego, wiceprzewodniczącym Ryszard Zdeb dyrektor generalny Malteurop Polska, a członkami rady Dariusz Kobierecki prezes Naftoportu i Adam Żołnowski ,członek zarządu ds. finansowych DCT Gdańsk SA.

Miejsca

Opinie (8)

 • bct

  Udziałowcy, wspólnicy lub akcjonarjusze (obecni i poprzedni) firma
  ictsi capital bv z siedzibą w amsterdamie
  , firma
  international container terminal services inc. Z siedzibą w manili filipiny
  , firma
  zarząd morskiego portu gdynia -"klimat kabaretu moulin rouge"!!

  • 14 11

 • ważne że kolesie zarobią

  a Port się nie liczy. Rady, radki i td

  • 4 5

 • Niepewna przyszłość portu w Gdyni (3)

  Po roku 2015 prawdopodobnie zacznie się szybka utrata znaczenia portu gdyńskiego i jego degradacja do portu o charakterze pomocniczym. Stanie się tak, pomimo jego obecnej bardzo dobrej kondycji finansowej i pomimo intensywnej jego modernizacji.
  Powody takiej przyszłości są dzisiaj wyraźnie widoczne. Po wybudowaniu w porcie gdańskim DTC2, praktycznie cały transport kontenerowy zostanie przejęty przez port gdański, posiadający po tej inwestycji wystarczający do tego potencjał przeładunkowy.
  Port gdyński nie będzie miał w tym czasie odpowiednio drożnego połączenia drogowego i kolejowego, ważnych dla przewozu nie tylko ładunków skonteneryzowanych. Estakada Kwiatkowskiego będzie się dalej "sypać", a nowego połączenia z początkiem obwodnicy w Gdyni Cisowej jeszcze nie będzie. Po uruchomieniu priorytetowej nowoczesnej osobowej komunikacji kolejowej z Gdyni, powstaną utrudnienia dla przewozów towarowych z portu gdyńskiego.
  Ponadto, port gdyński nie będzie miał do zaoferowania terminali kontenerowych o wystarczająco dużej zdolności przeładunkowej o odpowiednich parametrach, aby skusić dużych przewoźników do skorzystania z jego oferty. Potencjalne tereny rozwojowe dla portu (upadła Stocznia MW, nieużyteczny teren Portu MW między tą stocznią i BCT) są blokowane przez władze centralne (chociażby przez brak decyzji o włączeniu do tzw. obszaru portu). Ciągła presja miasta na okrajanie portu przez zabudowę miejską dokłada się do procesu "duszenia" tego portu.
  Na wybudowanie głębokowodnego terminala na Zatoce praktycznie nie ma szans, bo nie widać nikogo, kto podjąłby takie ryzyko inwestycyjne, a portu na samodzielne podjęcie się tak drogiej i biznesowo ryzykownej inwestycji nie stać, zwłaszcza wobec perspektywy zagospodarowania całego potencjału przeładunkowego przez DCT i DCT2 w najbliższych latach.
  Martwi mnie obserwowany brak merytorycznego zainteresowania uregulowaniem spraw portowych Trójmiasta przez władze centralne i brak wizji portowej przez władze lokalne zainteresowane głównie dojeniem i pożeraniem portów. Tak dzieje się od co najmniej dwudziestu lat ze szkodą dla polskiej gospodarki. Obecne znaczne inwestycje drogowe i kolejowe (wreszcie!) nie są konsekwentnie spójne z rozwojem portów morskich, a szczególnie z sytuacją portu w Gdyni.
  Uważam, że presja otoczenia związanego z portem gdyńskim na władze jest potrzebna, ale mam wątpliwości, że będzie skuteczna. Osobiście nie widzę nikogo, kto by to skutecznie pociągnął. Do tego potrzebny jest ktoś o silnej osobowości z solidnym umocowaniem politycznym. Znajdźcie kogoś takiego, to może odwróci nadciągający niezasłużony upadek portu gdyńskiego.

  • 14 8

  • Czyli w skrócie (2)

   pieniądze z obecnej perspektywy unijnej wpakowano w powiększenie możliwości portu, które i tak okazały się za małe i teraz trzeba dalej gonić króliczka?

   • 1 0

   • (1)

    W pewnym sensie można tak powiedzieć. Port gdyński bardzo dobrze i rozsądnie wykorzystuje środki unijne i staje się coraz bardziej nowoczesny. Za kilka lat będzie nie do poznania dla tych, którzy pamiętają go sprzed kilku lat. Niestety, port ma bardzo ograniczony wpływ na to, co dzieje się poza nim, a dotyczy to głównie drogowych i kolejowych możliwości transportowych oraz możliwości jego rozbudowy, co leży już w gestii innych podmiotów, a głównie władz centralnych i lokalnych.
    Strategia portu zakłada jego głęboką modernizację i rozwój. Do tej pory nie było decyzji politycznych, że planuje się jego marginalizację. A więc, konsekwentnie, w ślad za poważnymi inwestycjami wewnątrz-portowymi powinny iść rozwiązania zewnętrzne umożliwiające wykorzystanie potencjału zmodernizowanego portu. Tego nie widać i również tego dotyczyła moja powyższa uwaga.

    • 3 0

    • dokładnie, wszyscy są winni, a dokładnie ONI

     Podejmuje się decyzje, to efekt jest wiadomy.

     • 0 0

 • (1)

  Z innej beczki .Obsługa terminalu w Gdyni to gleboka komuna:-)Pani przy okienku nie raczy odpowiedzieć dziendobry ,pilnkiem szlifujac paznokietki,i mówiąc do kolegi po fachu,nie obsluguj tego pana,przerwa!JA następnym razem nagram z ukrycia tę panią ii filmik przekaze zarządowi.

  • 10 0

  • m

   siwy smerf też jest przedstawicielem głębokiej komuny

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Sebastian Ptak

Prawnik, ekspert rynku bankowego, współtwórca nowoczesnego sektora płatniczego w Polsce, Prezes Zarządu sopockiej spółki Blue Media, jednego z największych dostawców rozwiązań technologicznych w obszarze finansów. W Blue Media odpowiada m.in. za obszar bezpieczeństwa oraz rozwój biznesu, w tym za planowanie strategicznych kierunków rozwoju firmy. Wierzy, że umiejętności łączenia różnych dziedzin i wyciągania wniosków powinniśmy uczyć się już w szkole. Prywatnie meloman, pasjonat kina...

Najczęściej czytane