• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Podatek handlowy podniesie ceny paliw. Drożej na stacjach

Robert Kiewlicz
22 stycznia 2021 (artykuł sprzed 2 lat) 
Eksperci ostrzegają, że podatek od sprzedaży detalicznej obejmuje nie tylko duże sieci handlowe, ale również sieci stacji paliw i może doprowadzić do wzrostu cen benzyny i oleju napędowego. Eksperci ostrzegają, że podatek od sprzedaży detalicznej obejmuje nie tylko duże sieci handlowe, ale również sieci stacji paliw i może doprowadzić do wzrostu cen benzyny i oleju napędowego.

O wyłączenie sprzedaży detalicznej paliw spod opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej apelują przedsiębiorcy z Konfederacji Lewiatan. Twierdzą, że brak takiego wyłączenia spowoduje wzrost cen paliw dla konsumentów, który częściowo może przełożyć się na koszty transportu, a w konsekwencji także na wzrost cen w całej gospodarce. Od początku 2021 r. sklepy o największych obrotach płacą nowy podatek od sprzedaży detalicznej. Handlowcy już zapowiadają wzrost cen detalicznych oraz ograniczenie dostępności do znaczącej części asortymentu dla klientów.


Czy obawiasz się podwyżek cen paliw?


Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie podatek od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Finansów oraz uzasadnieniem do ustawy celem wprowadzenia nowej daniny było wyrównanie konkurencji pomiędzy firmami działającymi w branży handlu detalicznego, niwelując korzyści skali osiągane przez większe przedsiębiorstwa.

Sprzedawcą detalicznym są wszystkie osoby fizyczne, prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej. Nie chodzi więc jedynie o wielkie sieci handlowe.

Wyższe ceny paliw na stacjach- Uwzględniając powyższe, katalog podmiotów objętych nowym podatkiem jest dużo szerszy niż planowane i deklarowane objęcie nim sieci handlowych. Obowiązek ten dotyczy m.in. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną paliw silnikowych. Podstawę opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej stanowi przychód zaewidencjonowany na kasie rejestrującej, bez kwoty podatku VAT, co oznacza, że firmy działające na rynku sprzedaży detalicznej paliwa zobowiązane będą do zapłaty tego podatku w znacznej części od sprzedaży, której wartość stanowią już obecnie pobierane podatki i opłaty. Ponad 50 proc. ceny benzyny i oleju napędowego płaconej przez nabywcę na stacji benzynowej stanowią opłata paliwowa, opłata emisyjna, podatek akcyzowy i podatek VAT - tłumaczy Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Aktualne ceny paliw w TrójmieścieJak twierdzą eksperci - uwzględniając niskie i niestabilne marże ze sprzedaży detalicznej paliw, nowy podatek w krótkiej lub dłuższej perspektywie czasowej będzie musiał być przełożony na kolejną podwyżkę cen paliw na stacjach benzynowych.

- Biorąc powyższe pod uwagę, apelujemy o wyłączenie sprzedaży detalicznej paliw spod opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Brak takiego wyłączenia spowoduje wzrost cen paliw dla konsumentów, który częściowo może przełożyć się na koszty transportu, a w konsekwencji także na wzrost cen w całej gospodarce - dodaje Witucki.

Nowy podatek od sprzedaży detalicznejNowy podatek zapłacą sklepy z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 mln zł i będzie dotyczył przychodu powyżej tej kwoty, osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca.

Stawki podatku wyniosą:

  • 0,8 proc. podstawy opodatkowania - do kwoty 170 mln zł,
  • 1,4 proc. nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł,
  • sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekroczy kwoty 17 mln zł, nie będą musieli składać deklaracji podatkowej o wysokości podatku.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (167)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Bogdan Górski

prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „Górski”.Spółkę, ze stu procentowym kapitałem...

Najczęściej czytane