• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ponad 300 osób i 17 statków sprawdza Bałtyk dla projektu Baltica 1.Jak przebiegają badania środowiskowe?

6 marca 2023, godz. 09:00 
Najnowszy artykuł na ten temat PGE i Ørsted zapraszają na Dzień Dostawców
Wykorzystywane w trakcie badań urządzenia są w zupełności autonomiczne. Posiadają własne zasilanie i własną pamięć, a dodatkowo są zabezpieczone przed warunkami wysokiego ciśnienia w wodzie. Wykorzystywane w trakcie badań urządzenia są w zupełności autonomiczne. Posiadają własne zasilanie i własną pamięć, a dodatkowo są zabezpieczone przed warunkami wysokiego ciśnienia w wodzie.

Wśród trzech morskich farm wiatrowych budowanych obecnie przez PGE Baltica z Grupy PGE jest Baltica 1. Projekt o mocy ok. 0,9 GW, który ma zostać oddany do użytku po 2030 roku, jest obecnie na etapie badań środowiskowych. Przeprowadza je konsorcjum polskich wykonawców - Uniwersytet Morski w Gdyni i MEWO S.A.Około 80 km od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w rejonie Ławicy Środkowej, trwają badania, które mają doprowadzić do pozyskania decyzji środowiskowej dla projektu Baltica 1.

- Badania mają przynieść odpowiedź na pytania o potencjalne ryzyka i ewentualne ograniczenia, z którymi trzeba się liczyć podczas projektowania, a następnie budowy morskiej farmy wiatrowej. Ponad 300 osób pracuje nad zinwentaryzowaniem stanu środowiska morskiego na obszarze przyszłej morskiej farmy wiatrowej, co będzie stanowiło podstawę do oceny jej oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Z drugiej strony wyniki badań pozwolą ustalić, jak warunki naturalne, np. falowanie i prądy morskie, będą wpływać na farmę. Wykonując badania środowiskowe i przeprowadzając ocenę oddziaływania, zwracamy uwagę, żeby przede wszystkim nie generować negatywnego wpływu na środowisko - powiedział Tomasz Eksmond, ekspert ds. administracji projektowej i pozwoleń PGE Baltica.

Badania środowiskowe dla projektu PGE Baltica 1


Kilkanaście statków, specjalistyczny sprzęt i serwis non-stopW ramach badań środowiskowych są prowadzone badania geofizyczne i geologiczne, których celem jest określenie głębokości, charakteru dna oraz wgłębnej budowy geologicznej na obszarze badań. W trakcie badań, które trwają zwykle minimum rok, instaluje się czujniki falowania, prądów, temperatury i zasolenia. W morzu umieszcza się także pławę pomiarową, która mierzy parametry meteorologiczne, takie jak: temperatura, wilgotność powietrza, wiatr i ciśnienie atmosferyczne. Z kolei do zbierania danych o organizmach żywych wykorzystuje się m.in. detektory odgłosów "klików" morświnów, tzw. F-pody, oraz rejestratory tła akustycznego pozwalające na późniejszą analizę podwodnego hałasu.

Urządzenia instalowane na obszarze przyszłej farmy wiatrowej mają swoje unikalne ustawienia, tak żeby rejestrowały tylko parametry potrzebne w procesie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Urządzenia instalowane na obszarze przyszłej farmy wiatrowej mają swoje unikalne ustawienia, tak żeby rejestrowały tylko parametry potrzebne w procesie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Dodatkowo w ciągu całego roku wykonywane są rejsy dedykowane badaniom ptaków, w których określany jest skład gatunkowy i ich liczebność oraz sposób wykorzystania przez awifaunę akwenu przewidzianego pod lokalizację farmy oraz jej sąsiedztwo. W ramach badań wykonywane są również całoroczne badania ryb, nietoperzy, a także roślin (fitobentos) i zwierząt (zoobentos) zasiedlających dno morskie. Całoroczne badania środowiskowe obejmują również obszar morza i lądu pod planowaną infrastrukturę przyłączeniową.

W całym projekcie, wliczając wszystkie rodzaje aktywności i badań, zaplanowany został udział siedemnastu różnego typu statków oraz samolot specjalnie dedykowany do badań ssaków morskich. Większe statki instalują sprzęt pomiarowy i prowadzą badania geofizyczne. Małe jednostki wykorzystywane są np. do badań populacji nietoperzy lub do serwisowania urządzeń podwodnych.

Warto zaznaczyć, że wykonywane pomiary są tzw. badaniami dobrej pogody i to warunki atmosferyczne najbardziej wpływają na operacyjność projektu. Bardzo często jest tak, że złe warunki pogodowe, w tym wiatr, ograniczają również życie organizmów, które są badane. Dlatego, żeby zinwentaryzować ich obecność na terenie przyszłej farmy oraz infrastruktury przyłączeniowej, badania należy wykonywać w trakcie dobrych warunków pogodowych.

Na podstawie uzyskanych wyników określony zostanie stan wybranych elementów środowiska naturalnego. Uzyskane informacje będą wykorzystane do przygotowania raportu środowiskowego.


Projekty offshore Grupy PGE. Projekty offshore Grupy PGE.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Miejsca

 

Ludzie biznesu

Artur Jadeszko

Od 2006 roku prezes zarządu ATC Cargo SA, spółki notowanej na NewConnect, alternatywnym systemie...

Najczęściej czytane