• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Przedłużenie cen maksymalnych na energię może być niezgodne z prawem UE

erka
14 maja 2024, godz. 08:45 
Opinie (254)
Najnowszy artykuł na ten temat Brak opłaty mocowej obniży rachunki za prąd
Eksperci Konferencji Lewiatan twierdzą, że przedłużenie cen maksymalnych na energię po 30 czerwca 2024 r. jest niezgodne z prawem UE. Eksperci Konferencji Lewiatan twierdzą, że przedłużenie cen maksymalnych na energię po 30 czerwca 2024 r. jest niezgodne z prawem UE.

- Przedłużenie cen maksymalnych na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, odbiorców wrażliwych oraz małych i średnich przedsiębiorstw po 30 czerwca 2024 r. jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej i może narazić Polskę na kary finansowe, a także konieczność wypłaty odszkodowań dla sprzedawców, którzy zostaliby objęci regulacją - twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan.Rząd zamierza ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 r. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Na realizację działań osłonowych rząd zamierza przeznaczyć ponad 6 mld zł.Konfederacja Lewiatan wskazuje, że wszelkie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są przez konsumentów w Polsce na podstawie woli stron i obowiązujących przepisów. Prawna możliwość interwencji w treść tych umów - w szczególności w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej - wygasła najpóźniej z końcem 2023 r. wraz z wygaśnięciem Rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii.

Ceny maksymalne energii niegodne z prawem unijnymProjekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, którego pierwsze czytanie odbyło się już w Sejmie, został skierowany do Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Komisja ma przedstawić sprawozdanie do 15 maja 2024 r.- Wskazujemy jednoznacznie na brak jakiejkolwiek europejskiej podstawy prawnej do powyższej interwencji. Dodatkowym kosztem takiej interwencji - poza karami finansowymi, jakie może nałożyć na Polskę Europejski Trybunał Sprawiedliwości - jest konieczność zapłacenia odszkodowań w zakresie całości poniesionych kosztów przez sprzedawców, którzy zostaliby objęci zapisami regulacji o maksymalnej cenie sprzedaży energii elektrycznej - czytamy w stanowisku Lewiatana.

Unia może ukarać za regulację rynku energiiPonadto Konfederacja Lewiatan wskazuje na aspekt potencjalnego nierównego traktowania konsumentów, którzy są stronami umów sprzedaży energii elektrycznej. Od sierpnia 2024 r. konsumenci będą mieli możliwość zawarcia umowy sprzedaży energii z tzw. ceną dynamiczną, która oznacza, że będą ponosili w całości ryzyko rynkowe zmiany ceny sprzedaży energii elektrycznej.

Nie przewidziano bowiem ograniczeń dotyczących maksymalnej ceny, która może być naliczona za energię elektryczną rozliczaną w ramach taryfy dynamicznej. W tym samym czasie na rynku funkcjonowaliby również konsumenci z tej samej grupy odbiorców (gospodarstwa domowe), którzy byliby objęci ochroną w formie cen maksymalnych.

Konfederacja Lewiatan wskazuje, że uchwalanie proponowanych przez polski Rząd przepisów krajowych niezgodnych z prawem UE pociąga za sobą ryzyko wszczęcia postępowania przeciwko Polsce przez Komisję Europejską i nałożenia stosownych kar finansowych.
erka

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (254)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Adam Kabat

Dyrektor operacyjny SESCOM (nadzoruje realizację kontraktów). Magister Inżynier Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Od lat 90. kontynuuje doświadczenia w zarządzaniu z licznymi sukcesami z zakresu zwiększania poziomu sprzedaży w branży B2B, nawiązywaniu międzynarodowych relacji handlowych, pozyskiwania finansowania i współpracy typu venture capital oraz rozwiązywaniu problemów szybko rozwijających się organizacji.Ekspert w budowaniu zespołów managerskich i w...

Najczęściej czytane