stat
Wydarzenie już się odbyło

Szkolenie "Sygnalista w Firmie"

Zapraszamy na najbardziej kompleksowe szkolenie obejmujące wszystkie etapy wdrożenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (w tym wdrożenie systemu raportowania ISO 37002). W trakcie szkolenia zostaną omówione także nowe wymagania dla administracji publicznej i przedsiębiorców związane z wejściem od 1 stycznia 2022 przepisów dyrektywy UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu IBIS przy ul. Jana Heweliusza 24, potrwa od 13 do 14 grudnia 2021 roku, a zadeklarować swój udział można do 8.12.2021 r.

Zapisując się na szkolenie możesz być pewny, że zdobyta przez ciebie wiedza ułatwi Ci wdrożenie skutecznego i zgodnego z wymaganiami prawa systemu antykorupcyjnego. Wielu menedżerów jest pewien, że zrobili możliwie wszystko poprawnie, najlepiej jak potrafili. Zgadzam się, że tak jest. Jednak jest pewien procent niepewności, który wynika z subiektywnej oceny sytuacji w podległych ich firmach, czy nowych nieznanych wymagań prawnych oraz sytuacji na rynkach gospodarczych, a może być realnym zagrożeniem.

ZapisyNa tą niepewność, nawet niezbyt wielką procentowo, nakładają się jeszcze kłopoty związane z pandemią Covid - 19. Powinno się zidentyfikować dokładnie te kłopoty dnia codziennego (lupa) oraz w niedługiej, ale dalszej perspektywie - kilku miesięcy czy roku (luneta). Menedżerowie powinni mieć świadomość tych przewidywanych i niespodziewanych zawirowań w swojej pracy, aby odpowiednio się przygotować i reagować osobiście i w firmach którymi kierują.

Na szkoleniu przestrzegamy wszystkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Pamiętajmy, aby dbać o siebie i o swoich bliskich.

Plan szkolenia
Dzień I - Zrozumienie zjawiska korupcji i jego skutki dla organizacji
1. Korupcja - co to jest, podstawowe definicje
2. Zrozumienie zjawiska korupcji oraz podstawowych zagrożeń
3. Wielkość zjawisk korupcyjnych w gospodarce
4. Wpływ korupcji na procesy
5. Akty prawne antykorupcyjne obecnie obowiązujące:
- międzynarodowe
- polskie
- ISO 37002:2021 oraz ISO 37001:2016
6. Podstawowe metody i rodzaje korupcji.
7. Ćwiczenie

Przerwa kawowa I

8. Czynniki sprzyjające korupcji wewnętrzne i zewnętrzne:
- brak szkoleń
- brak procedur
- presja
- okazja
- racjonalizacja
9. Podstawowe zagrożenia dla firm:
- zakłócenie realizacji zadań statutowych
- warunki karania firm oraz pracowników i wysokość kar
- odpowiedzialność cywilnoprawna wobec firmy i osób trzecich oraz publicznoprawna administracyjnoprawna i karna

Przerwa kawowa II

10. Źródła informacji o korupcji.
11. Kto może być sygnalistą - jego rola i miejsce w organizacji.
12. Ćwiczenie.
13. Ochrona sygnalistów:
- przesłanki objęcia sygnalisty ochroną
- reakcje pracowników
14. Najważniejsze środki ochrony prawnej.
15. Zakazane działania odwetowe.
16. Rodzaje i budowa systemów zapobiegania korupcji (wg. Norm ISO, wytycznych CBA lub własnego spełniającego wymagania antykorupcyjne)

Dzień II - Wdrożenie wymagań systemu antykorupcyjnego w organizacji
1. Rola i znaczenie PN-EN ISO 37001:2016 oraz ISO 37002.
2. Podstawowe zasady budowy systemu działań antykorupcyjnych.
3. Powiązanie z innymi normami systemami zarządzania jakością ISO obowiązującymi w firmach.
4. Budowa normy ISO 37001: 2016:
- kontekst organizacji
- przywództwo, rola kierownictwa, polityka antykorupcyjna
- planowanie, zarządzanie ryzykiem korupcji, analiza ryzyka
- zasoby, kompetencje, komunikowanie
- działania operacyjne
- monitorowanie, analiza, ocena
- audit wewnętrzny
- przegląd zarządzania
- doskonalenie
7. Szkolenie, komunikacja.
8. Ćwiczenie.

Przerwa kawowa I

9. Norma ISO 37002 i jej rola w systemie
10. Polityka whistleblowingowa.
11. Czym jest naruszenie.
12. Przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach
- ograniczenia RODO
- systemy przyjmowania zgłoszeń (przykład - SYGNALISTA W SAMORZĄDZIE)
13. Reagowanie na zgłoszenia o nieprawidłowościach.
14. Konkludowanie spraw dotyczących zgłaszania nieprawidłowości.
15. Korzyści z systemu zgłoszeń opartych na ISO 37002.
16. Ćwiczenie.

Przerwa kawowa II

17. Budowa systemu compliance.
18. Analiza ryzyka.
19. Projektowanie systemów kontrolnych.
20. Tworzenie procedur.
21. Implementacja.
22. Testowanie.
23. Podsumowanie kursu.
24. Propozycje dalszych działań w firmach - szkolenia wszystkich pracowników
25. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    1700 zł
Koszty 1700 netto zł + 23% VAT za udział 1 osoby. Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i świadectwo ukończenia szkolenia, przerwy kawowe i obiad

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Maciej Dobrzyniecki

Od roku 1994 jest członkiem Business Centre Club i pełni funkcję wiceprezesa. Jest ponadto...