• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Z domu się nie da. Zakłady produkcyjne w czasach pandemii

Wioletta Kakowska-Mehring
17 marca 2020 (artykuł sprzed 4 lat) 
W Federal-Mogul Bimet w Gdańsku powołano Komitet Kryzysowy. W jego skład wchodzą m.in. specjaliści od BHP, od ochrony środowiska i HR. W Federal-Mogul Bimet w Gdańsku powołano Komitet Kryzysowy. W jego skład wchodzą m.in. specjaliści od BHP, od ochrony środowiska i HR.

Kamery termowizyjne, specjalne procedury w szatniach i na stołówce, zakaz gromadzenia się, dezynfekcja i bezwzględna higiena. Oni nie mogą sobie pozwolić na udział w akcji "zostań w domu". Jak funkcjonują trójmiejskie zakłady produkcyjne w czasach pandemii?Czy w twojej firmie wdrożono specjalne procedury z powodu pandemii?

Zmiany tak przestawione, aby ludzie w zbyt dużej grupie naraz nie spotykali się w szatni czy przy wyjściu. Stoły w stołówkach tak poprzestawiane, aby pracownicy zbyt blisko siebie nie siadali. Wszelkie spotkania, gdy tylko można, odbywają się online. Goście zewnętrzni mogą wejść na teren zakładu tylko w wyjątkowych sytuacjach, a dostawcy, kierowcy TIR-ów, kiedy podjadą pod bramę, to nawet nie mogą wyjść z  szoferki. A do tego stały monitoring stanu zdrowia załogi i wszędzie płyny do dezynfekcji. I najważniejsze, ciągłe przypominanie pracownikom, żeby zachowali środki ostrożności, bo jak nie, to... stanie cały zakład. Tak dziś pracują przedsiębiorstwa produkcyjne, które nie mogą sobie pozwolić na pracę z domu.

Na miejscu pracują tylko ci, co musząW domu zostali ci, którzy mogą pracować zdalnie - zarządy, logistyka, księgowość. Dzięki takiemu rozwiązaniu minimalizuje się możliwość rozprzestrzenienia wirusa, bo im mniej ludzi jest w zakładzie, tym mniejsze zagrożenie. Na miejscu pracują ci, którzy muszą. Tak pracę przeorganizowała firma Federal-Mogul Bimet, produkująca łożyska do samochodów.

Przedsiębiorcy apelują. Podziel się zasobami- Do obostrzeń zaczęliśmy się przygotowywać kilka tygodni temu. Korporacja, której jesteśmy częścią, ma fabryki w Chinach i Korei Południowej. Wiedzieliśmy, co się może wydarzyć. Przygotowaliśmy procedury, przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników, także z lekarzem, i powołaliśmy Komitet Kryzysowy w firmie. W jego skład wchodzą m.in. specjaliści od BHP, od ochrony środowiska i HR. Zakład pracuje, ale inaczej niż zwykle, prawie wszyscy "pracownicy z biur" pracują już z domów, wdrożyliśmy mnóstwo działań ograniczających ryzyko zarażenia wirusem we wszystkich obszarach firmy - mówi Dariusz Suwalski, prezes zarządu Federal-Mogul Bimet.
W dużych organizacjach, jakimi są fabryki, bez takiej wewnętrznej organizacji trudno byłoby przygotować i wdrożyć wszelkie procedury. Sztab działa też w firmie spożywczej Dr. Oetker.

Koronawirus w Trójmieście - wszystkie informacje- Wszystkie spółki Grupy Oetker na bieżąco śledzą informacje o koronawirusie w poszczególnych krajach. Dostosowujemy swoje działania do zaistniałej, zmiennej każdego dnia sytuacji, bazując na informacjach przekazywanych przez WHO i instytucje odpowiedzialne za sektor zdrowia na całym świecie. Powołany został Sztab Kryzysowy - zarówno międzynarodowy, jak i krajowy - w Gdańsku. Sztab spotyka się codziennie, aby na bieżąco oceniać sytuację, podejmować decyzje, wdrażać odpowiednie środki oraz komunikować je wśród pracowników. Organizacja pracy w całej firmie - tymczasowo - uległa zmianie. Pracownicy administracyjni w miarę możliwości pracują z domu. Korzystając z dobrodziejstw cyfryzacji - wszelkie dokumenty przekazujemy w formie elektronicznej oraz rekomendowany jest kontakt przez telefon bądź Skype - mówi Anna Romejko, public relations manager Dr. Oetker Polska.

Jak powstają łożyska ślizgowe w Federal-Mogul Bimet.


Higiena przede wszystkimFirmom pracującym z żywnością pewnie łatwiej dostosować się do restrykcyjnych obostrzeń higienicznych, bo takie obowiązują tam na co dzień, jak np. w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Bałtyk.

- W firmie od lat funkcjonuje system zarządzania jakością według normy BRC FOOD, który nakłada szereg działań opartych między innymi na zasadach przestrzegania higieny podczas produkcji oraz eliminacji wszelkich zagrożeń wewnętrznych mogących mieć potencjalny wpływ na bezpieczeństwo naszych wyrobów. W obecnej sytuacji zarząd firmy wprowadził dodatkowe działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, ochrony pracowników, współpracowników i kontrahentów, zapewniając jednocześnie ciągłość produkcji - mówi Bartosz Zajda z ZPC Bałtyk.

Firmy z TrójmiastaJednak nawet w "Bałtyku" zainstalowano dodatkowe dozowniki do dezynfekcji w głównych punktach komunikacyjnych na obszarze produkcji i strefy biurowej, wprowadzono ograniczenie wizyt w firmie do niezbędnych, zalecając jednocześnie prowadzenie spotkań za pomocą urządzeń teleinformatycznych, wprowadzono też ograniczenie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

- Co istotne, osobom z grupy ryzyka zalecono pracę zdalną. Prowadzony jest też pomiar temperatury wszystkich pracowników wchodzących na teren firmy - dodaje Bartosz Zajda.

Specjalne parkingi dla załogiKamery termowizyjne na wejściu zainstalowano też w zakładach Federal-Mogul Bimet. Tam praca wre, bo na łożyska samochodowe, które firma produkuje, czekają firmy motoryzacyjne.

- Badamy codziennie wszystkich pracowników, dodatkowo już na wejściu każdy musi przejść dezynfekcję rąk. To nie wszystko. Staramy się też, aby nasi pracownicy zanim trafią do zakładu, unikali kontaktu z osobami postronnymi. Dlatego w tym momencie nakłaniamy ich, aby nie korzystali z komunikacji, tylko przyjeżdżali do pracy samochodami. W Oliwie, gdzie znajduje się zakład, zwykle dość trudno znaleźć miejsce parkingowe, dlatego większość dojeżdżała SKM lub autobusami. Teraz z racji pracy zdalnej mamy więcej miejsc na parkingach w zakładzie, do tego wynajęliśmy dodatkowe miejsca na parkingu zewnętrznym na terenach kolejowych - mówi prezes Suwalski.
W firmie wprowadzono też specjalne ankiety, które pracownicy musieli wypełniać. Pytano ich o to, czy w ostatnim czasie byli za granicą, czy mieli kontakt z kimś z grupy ryzyka.

- Ludzie poważnie podeszli to tego. Jak coś trzeba podpisać, to trudniej zataić. Dzięki takim wywiadom wewnętrznym kilka osób wysłaliśmy do domu i być może uniknęliśmy kłopotów - dodaje prezes Suwalski.

Goście pod specjalnym nadzoremProcedury specjalne dotyczą też dostawców i kontrahentów. Kierowcy TIR-ów, którzy przyjeżdżają do zakładów, nie mogą opuszczać szoferki. Jeżeli muszą, to również przechodzą procedurę badania kamerą termowizyjną i dezynfekcję.

- Wprowadziliśmy dodatkową procedurę dla zewnętrznych dostawców, którzy realizując dostawy, muszą znaleźć się na terenie naszych zakładów produkcyjnych. Wobec tego produkcja jest na bieżąco realizowana. W związku z tym podjęliśmy działania zmierzające do jeszcze większej optymalizacji produkcji poprzez odpowiednie planowanie dostosowane do obecnej sytuacji. Pracownicy produkcyjni również zostali przeorganizowani oraz wprowadzonych został szereg rygorystycznych zasad dla zachowania higieny i bezpieczeństwa. Poza dostępnymi na co dzień w naszej firmie środkami dezynfekcyjnymi dostarczamy we wszystkich swoich zakładach dodatkowe środki dezynfekujące. Na terenie zakładu rozwieszone są plakaty informacyjne - zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim - dodaje Anna Romejko z Dr. Oetker Polska.

Otwarcie nowej fabryki Pekabex.


Szczególne procedury, ale też specjalne klauzule w umowach z klientami wdrożyła też firma Pekabex produkująca elementy domów.

- Sytuacja związana z koronawirusem jest poważna. Niemniej Grupa Pekabex funkcjonuje normalnie. Część naszych ludzi pracuje zdalnie - mamy dobrą infrastrukturę IT. W zakładach produkcyjnych wprowadziliśmy wszelkie możliwe środki ostrożności, by skutecznie przeciwdziałać wirusowi. Mimo zaistniałej sytuacji podpisujemy kolejne umowy. Pojawiają się w nich zapisy związane z koronawirusem i ewentualnym jego wpływem na możliwość kontynuacji umowy. Normalnie wygląda nasza działalność eksportowa. Na bieżąco wysyłamy produkty do Skandynawii oraz Niemiec - mówi Beata Żaczek, prezes zarządu Kokoszki SA Grupy Pekabex.

Ciepło i prąd dla Trójmiasta bez zakłóceńBez zakłóceń, ale w trybie specjalnych procedur pracuje też szczególnie ważny zakład dla Trójmiasta, czyli PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże.

- Bezpieczeństwo pracowników to gwarancja pewnych i stabilnych dostaw energii elektrycznej i ciepła do gospodarstw domowych, szpitali, obiektów użyteczności publicznej, instytucji i firm. W elektrociepłowniach gdańskiej i gdyńskiej realizujemy działania, które mają na celu maksymalne zabezpieczenie pracowników oraz innych interesariuszy przebywających na naszym terenie. Od 16 marca pracownicy, których charakter pracy na to pozwala, pracują zdalnie. Wszystkim osobom wchodzącym na teren zakładu sprawdzana jest temperatura. Pomiar ten przeprowadzany jest za pomocą kamery termowizyjnej bez rejestracji obrazu i identyfikacji danych osobowych lub przez pracowników ochrony termometrem bezdotykowym. Odwołane zostały także wszystkie szkolenia o charakterze grupowym i wyjazdy służbowe, ograniczone zostały spotkania wewnątrzzakładowe oraz z klientami i innymi interesariuszami. Na bieżąco monitorujemy absencję chorobową - mówi Agnieszka Dietrich, rzecznik prasowy PGE Energia Ciepła.
Co ważne, firma ma także opracowane i weryfikowane na bieżąco plany funkcjonowania kluczowych jednostek organizacyjnych przy wysokiej absencji.

- Jako zakład o charakterze strategicznym dla mieszkańców Trójmiasta jesteśmy w stałym kontakcie z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za monitorowanie sytuacji w kraju i w naszym regionie. Pewne i stabilne dostawy prądu i ciepła do odbiorców nie są zagrożone - dodaje Agnieszka Dietrich.

Trójmiejskie stocznie też pracująA jak w tej sytuacji radzą sobie trójmiejskie stocznie, w których zwykle pracują setki ludzi, także z zagranicy, które muszą być w stałym kontakcie z kontrahentami i - co tu dużo mówić - raczej nie należą do zakładów sterylnych. Tam zwykle liczy się precyzja co do milimetrów w spawie, a nie dezynfekcja rąk.

- Crist prowadzi swoją dotychczasową działalność, natomiast w związku z sytuacją epidemiologiczną wprowadziliśmy szereg procedur ochronnych. Jednocześnie stale monitorujemy rozwój epidemii i w razie potrzeby dostosujemy nasze działania odpowiednio do zmieniającej się sytuacji - mówi Tomasz Wrzask, PR & marketing manager Crist.
Wprowadzono bezwzględny zakaz wstępu na teren zakładów Gdańsk i Gdynia osób, które w danym momencie nie są wytypowane do wykonywania zadań służbowych, a w wyjątkowych przypadkach wstęp może się odbyć za zgodą zarządu. Wprowadzono też bezwzględny zakazu wstępu osób, które wróciły z zagranicy i nie odbyły dwutygodniowej kwarantanny - dla ustalenia czasu kwarantanny niezbędne jest wskazanie terminu przekroczenia granicy  lub data stempla w paszporcie. Wprowadzono też zakaz wstępu osób, których członkowie rodzin wrócili z zagranicy i nie odbyli kwarantanny. Wszelkie przesyłki pocztowe czy kurierskie należy odbierać przy stanowisku ochrony, bez wpuszczania kuriera czy listonosza na teren zakładu.

- Wprowadzono też zakaz jakichkolwiek wyjazdów służbowych, w wyjątkowych przypadkach wyjazd może się odbyć za zgodą zarządu. Ze względów bezpieczeństwa wprowadzono zalecenie do wykorzystywania spotkań online, również na terenie siedziby firmy, w przypadku jeśli nie ma takiej możliwości - zaleca się spotkania w grupach nie więcej niż trzyosobowych i zachowanie dwumetrowego odstępu między osobami - dodaje Tomasz Wrzask.
- Zarząd PGZ Stoczni Wojennej wydał dwa zarządzenia w sprawie szczególnych działań w związku z potencjalnym zagrożeniem wirusem SARS-COV-2, które regulują szereg różnych kwestii. Poczynając od profilaktyki i zachowania higieny w miejscu pracy, czyli zwiększenia liczby i dostępności środków higienicznych, obowiązku mycia rąk oraz zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach międzyludzkich, szczególnych środków zachowania higieny pomieszczeń, publikacji alertów BHP, postawienie w stan gotowości działu BHP w celu szybkiego reagowania na wszystkie zgłoszenia podejrzenia zarażenia u pracownika, poprzez ograniczenia do minimum podróży krajowych i zagranicznych i spotkań służbowych, ograniczenie do minimum spotkań służbowych oraz zakaz organizowania spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy, aż po kwestie związane z umożliwieniem pracownikom sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do ośmiu lat oraz powyżej ośmiu lat, a także pracy zdalnej - mówi Monika Domagała, główny specjalista ds. marketingu i promocji Stoczni Wojennej.

Czynnik ludzki kluczowyProcedury, obostrzenia, reorganizacja pracy i higiena. Niestety powodzenie tych wszystkich działań zależy od tak zwanego czynnika ludzkiego. Niefrasobliwość pracownika może pokrzyżować cały wysiłek.

- Dlatego najważniejsza jest edukacja i ciągłe powtarzanie. Dozowniki z płynem dezynfekującym gdzie się da i komunikaty przypominające o zasadach poruszania się i korzystania z np. klamek. Tego nigdy za dużo. My postawiliśmy też na rzetelną informację, czyli na szkolenia z lekarzem, który wyjaśnił, z jak poważnym zagrożeniem mamy do czynienia. Taki głos specjalisty trafił skuteczniej niż napominania służby BHP - dodaje Dariusz Suwalski.

Miejsca

Opinie (129) 8 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • traktujmy się wszyscy z wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem tej trudnej sytuacji (2)

  potrzeba dużo empatii, bo to potrwa długu - nie tylko te dwa tygodnie

  • 69 4

  • skendy ty to wszystko wiesz? (1)

   • 1 4

   • pomysl, poczytaj, wyciagnij wnioski

    np. to ze w niedziele wypadlo dziecko w Lodzi, zrobili test i sie okazalo, ze ma wirusa...
    albo przebadali cala druzyne Valenci w ciemno > 35% ma wirusa.
    Przeciez to sie juz rozlalo.

    • 5 1

 • będzie przestojowe i zwolnienia (11)

  za chwile nie będzie materiałów do produkcji , przestojowe będzie płacone a potem recesja i zwolnienia. ciężkie czasy będą w branży produkcyjnej , umowy nie przedłożone, redukcje za granice nie będzie co jechać do pracy bo wszędzie to samo będzie. strach o byt juz teraz po prostu paraliżuje i do tego pracodawcy będa to latami wykorzystywac i dawac głodowe stawki potem.

  • 48 13

  • (8)

   A to nie tak że po chwilowym zastoju popyt na usługi wystrzeli w kosmos? A może nagle się okaże że coś nie jest i nie będzie potrzebne? Na razie wszystko jest wstrzymanie ale jak zaraza się skończy to trzeba będzie dużo nadgonić z produkcją. Przestój to jest czas na odpoczynek bo potem pracy będzie znacznie więcej i będą nadgodziny. ...I pozwoli wszystko wróci do normy

   • 21 2

   • (5)

    No pewnie że tak, wszystko się zacznie kręcić ze zdwojoną mocą jak w Chinach teraz rusza, ale nie lepiej biadolić i uprawiać czarnowidztwo

    • 5 0

    • Niestety, ale trzeba być gotowym na cięzkie czasy (4)

     To nie jest tak, ze coś zaraz po zarazie ruszy ze zdwojoną mocą. Tego nie ma nawet w Chinach teraz. Wszystko będzie dobrze, jak skończy się na 2 tygodniowej panice, ale jak zaraza potrwa dłużej, to klocki domina się posypią., Już stają fabryki samochodowe, za chwilę firmy odzieżowe. Ludzie po prostu nie będą kupować i to będzie główny problem, a nie przepływ towarów.

     • 4 0

     • (2)

      dokładnie o to chodzi, stąd ten pesymizm , brak popytu będzie

      • 1 0

      • (1)

       Ja się nie przejmuję zbytnio mam emeryturę dość wysoką za chwilę wpadnie 13tka więc spoko i luzik

       • 0 1

       • troll

        nie karmcie to nie będzie pisał bzdur

        • 0 0

     • miesiąc dziury nie będzie rzutował

      z tego miesiąca da radę odrobić 2 tygodnie bo po wszystkim popyt trochę wzrośnie. W skali roku będziemy do tyłu 2 tygodnie - 4%. Bez przesady. Gorzej by było jakby to trwało miesiącami. Tyle co wzrost gospodarczy. Wyjdzie na 0.

      • 0 0

   • (1)

    obyś miał/miała rację :)

    • 0 0

    • tylko spokój nas uratuje :) jeden zakłady się wygaszają, inne robią na 3 zmiany...po paru miesiącach wszystko wróci do normy. Nie ma sensu walczyć że światem, można tylko spróbować się dostosować...

     • 0 0

  • (1)

   To miło jak macie płacone przestojowe, ciekawe tylko z jakiego tytułu skoro przestój nie wyniknie z winy firmy. Nie, nie zazdroszczę, ani nic. Tak tylko informuję żebyście się nie napalali na przestojowe, chyba że firma bogata i "ma gest".

   • 1 0

   • przestojowe jest na chwile bo nikt nie wie co robić, czekają na decyzję z centrali , wiadomo, że nikt nie będzie płacil miesiącami

    • 0 1

 • Apel do p. Dulkiewicz (12)

  Proszę jak najszybciej znieść opłaty parkingowe! Ludzie powinni poruszać się samochodami, a nie komunikacją miejską. Proszę wykazać choć trochę zdrowego rozsądku i zastosować się do apelu rządu. Kasa to nie wszystko, najważniejsze jest nasze zdrowie i zapobieganie dalszym infekcjom!

  • 106 24

  • popieram!

   Gdynia już zareagowała!

   • 10 5

  • (1)

   Nie każdy ma samochód. Ja muszę jeździć do pracy, a samochód nic mi nie da, bo nie mam prawa jazdy.
   Od wczoraj mąż nie pracuje, utrzymujemy się tylko z mojej groszowej pensji (nie mam nawet najniższej krajowej i do tego umowę zlecenie).

   • 5 9

   • więc twojej sytuacji to i tak nie zmieni

    ale zmniejszy szerzenie się wirusa

    • 10 0

  • A rowerem to nie łaska?

   • 5 8

  • skoro buraku niestac cie na oplaty to złomuj ten szrot (1)

   • 3 18

   • Co za imbe...

    • 0 0

  • (2)

   Jak chcesz siw poruszac autem to plac za parking. Zdajesz sobie sprawe jak ucierpi przez ta pandemie budzet miasta? A ty chcesz go jeszcze feraz uszczuplac

   • 2 15

   • ważniejsze niż budżet jest szerzenie się wirusa

    ogólnie zasada jest taka że ludzie wybiorą komunikację zbiorową bo taniej. Mnie stać na parking, a wirusa nie chcemy oboje.

    • 7 0

   • Naprawdę?

    Weź lepiej już nic nie pisz

    • 0 0

  • Siedzieć w domu a nie jeżdzić. Pod zakładami pracodawcy organizują a biura pracują zdalnie

   • 0 4

  • A może jednak autobusem do pracy? Zaraz zaraz, przecież wycofujemy autobusy, bo nikt nie pracuje... Czyli do pracy tylko z buta

   • 0 0

  • Proszę nie prosić tego pseudoprezydenta o zdrowy rozsądek.

   • 0 0

 • Port Service (1)

  A ja mam super plan Może zamknijmy Port Service. Niech pracownicy idą na kwarantannę

  • 18 5

  • Hamadyk where are you?

   No właśnie, gdzie szczekający Hamadyk, niech zamkną spalarnie a szpitale w całym województwie trzymają worki w piwnicy..

   • 3 0

 • Pgz

  Piękne lanie wody ze strony PGZ Stoczni Wojennej. Tak naprawdę nie zrobili nic dla swoich pracowników i gości. Brak dostępu do środków dezynfekujących, osoby starsze pracują na jednostkach jak gdyby nic się nie działo, nikt nie mierzy temperatury, a ochrona udaje kaszel i żartuje z obecnej sytuacji. W stoczni Nauta identyczna sytuacja, jak nie gorsza. Dodatkowo narazili mnóstwo osób organizując wyjazd na protest do Warszawy

  • 37 3

 • No tak (1)

  A budowy dalej działają i mają wszystko gdzieś :) Koronowirsu pewnie ominie budowlankę :)

  • 27 4

  • Jest taka firma w gdansku

   W wetcab nawet nie mamy jak rak umyć bo na spawalni nie ma bierzacej wody.

   • 10 0

 • Stocznia polnocna i remontowa (5)

  Pracują bez zabezpieczeń. Tam nie ma nawet plynow do dezynfekcji. Ludzie po prostu zostali przegrupowani na 3 zmiany. Statki wpływają ale załoga z nich nie schodzi podczas prac. Kontakt dużych grup ludzi jest cały czas. Nikt z tym nic nie robi!

  • 38 2

  • Granda

   Na papierze i w mediach to tak ładnie wygląda, żadne procedury w RSB 175 osób na jednym statku jakaś masakra normalnie. Płyn dezynfekcyjny i ręczniki papierowe to w rossmanie widziałem a nie tutaj w stoczni, naprawdę żeby tutaj nikt nikogo nie zaraził bo będzie lament.

   • 16 0

  • Zaloga nie schodzi i co z tego jak pracownicy stoczni wchodza na statki (2)

   A kasa się kręci, pseudo zabezpieczenia i ludzie robią w skupiający, co drugi kaszle i prycha. Dopiero nas czekA pandemia

   • 14 0

   • W rafinerii

    Dostaliśmy wodę z mydłem w atomizerze ..

    • 0 0

   • ale na stocznię nie wpuszczają już klientów z zewnątrz

    załoga kisi się więc w swoim sosie. Jak się zarażą to w swojej grupie.

    • 0 0

  • To samo w Enerpolu...

   • 1 0

 • Jeżeli pokładacie nadzieje w pracownikach BHP to współczuję firmom i ich pracownikom

  Wiadomo, że BHP-owcy to ustawowe zło konieczne i najlepiej im wychodzi robienie tabelek i zbieranie podpisów pod rzekomymi szkoleniami jakie robią dla pracowników.

  • 52 0

 • stocznia (1)

  • 5 1

  • Pierwsza na świecie

   Druga w Europie

   • 1 0

 • stocznia

  To prawda, na Remontowej praca wre. Brak środków dezynfekujących. Nie ma ich nawet na wejściu przy bramach. Kto się jednak przejmuje zwykłym pracownikiem. Zachoruje, to trudno, przyjdzie inny na jego miejsce.

  • 21 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Adam Kabat

Dyrektor operacyjny SESCOM (nadzoruje realizację kontraktów). Magister Inżynier Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Od lat 90. kontynuuje doświadczenia w zarządzaniu z licznymi sukcesami z zakresu zwiększania poziomu sprzedaży w branży B2B, nawiązywaniu międzynarodowych relacji handlowych, pozyskiwania finansowania i współpracy typu venture capital oraz rozwiązywaniu problemów szybko rozwijających się organizacji.Ekspert w budowaniu zespołów managerskich i w...

Najczęściej czytane