• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Znów szukają prezesa Energi. Poprzedni konkurs bez rozstrzygnięcia

Robert Kiewlicz
2 kwietnia 2024, godz. 14:25 
Opinie (115)
Ogłoszono drugi konkurs na członków zarządu spółki Energa. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 12 kwietnia 2024 roku. Ogłoszono drugi konkurs na członków zarządu spółki Energa. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 12 kwietnia 2024 roku.

Ogłoszono kolejny konkurs na członków zarządu Energi. Poszukiwany jest prezes oraz dwóch wiceprezesów. Poprzedni konkurs, ogłoszony w lutym 2024 r., został zakończony bez rozstrzygnięcia.

 

Zofia Paryła zwolniona. Zmiany w zarządzie Energi Zofia Paryła zwolniona. Zmiany w zarządzie Energi

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 12 kwietnia 2024 roku o godz. 12 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472). Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 16 kwietnia 2024 roku. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w terminie od dnia 17 kwietnia 2024 r. do dnia 19 kwietnia 2024 r. w biurze spółki w Warszawie.Zmiany w Radzie Nadzorczej i zarządzie EnergiPrzypomnijmy, że w marcu 2024 r., Energa poinformowała o zwołaniu na 4 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W porządku są zmiany w Radzie Nadzorczej spółki.

Energa ma pozostać na giełdzie. Sąd oddalił apelację koncernu Energa ma pozostać na giełdzie. Sąd oddalił apelację koncernu

Natomiast w lutym 2024 r. Rada Nadzorcza Energa SA ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki. Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 4 marca 2024 r. o godz. 12. Otwarcie zgłoszeń nastąpiło 6 marca 2024 r. Wyniki konkursu miały być znane jeszcze przed zgromadzeniem akcjonariuszy, jednak konkurs zakończono bez wyboru nowego prezesa zarządu Energi.Kiedy poznamy nowe władze Energi?W marcu 2024 r. Rada Nadzorcza Energi powierzyła Michałowi Perlikowi, wiceprezesowi zarządu spółki ds. finansowych i klimatu, pełnienie obowiązków prezesa zarządu do czasu powołania nowego prezesa spółki. Jednocześnie RN zdecydowała o odwołaniu ze składu zarządu prezes Zofii Paryły oraz Janusza Szurskiego, wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych.

Miejsca

  • Energa Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (115)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Artur Jadeszko

Od 2006 roku prezes zarządu ATC Cargo SA, spółki notowanej na NewConnect, alternatywnym systemie...

Najczęściej czytane