1,4 tys. zł dla bezrobotnych. Już można ubiegać się o dodatek solidarnościowy

Aby otrzymać dodatek, będzie trzeba złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Aby otrzymać dodatek, będzie trzeba złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. fot. 123rf / Vadim Guzhva

Bezrobotni, którzy utracili pracę z powodu skutków pandemii, mogą już ubiegać się o tzw. dodatek solidarnościowy, który ma wynieść 1,4 tys. zł miesięcznie przez maksymalnie trzy miesiące. Gdzie się zgłosić? Kto może ubiegać się o świadczenie?Prezydent podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym. Ma on przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem, i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Co ważne, dotyczy to osób, które w 2020 roku podlegały ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 60 dni.

- Dodatek będzie przysługiwał za okres nie dłuższy niż od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego - czytamy w komunikacie. Oznacza to, że jeśli złożymy wniosek dopiero w lipcu, to dodatek zostanie przyznany na dwa miesiące - lipiec i sierpień.

Jak złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy?Co ciekawe, aby otrzymać dodatek, będzie trzeba złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nie do urzędów pracy. Być może dlatego, że środki mają pochodzić z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS - wniosek EDS. Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 roku. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS w zakładce "Dokumenty i wiadomości" w skrzynce odbiorczej.Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Okazuje się, że termin wypłat będzie mógł zostać wydłużony. Rada Ministrów będzie bowiem mogła, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres przysługiwania dodatku solidarnościowego niż wskazany w ustawie, jeżeli sytuacja na rynku pracy w związku z COVID-19 nie poprawi się.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnychUstawa podpisana przez prezydenta zakłada także podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1,2 tys. zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku oraz do 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. Jednak przepisy w tej sprawie wejdą w życie dopiero 1 września br.

- Konsekwencją podwyższenia wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych będzie podwyższenie wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, np. świadczenia integracyjnego dla uczestników Centrów Integracji Społecznej, dodatku aktywizacyjnego, stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych - czytamy w komunikacie.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Zbigniew Canowiecki

Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej....