• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ceny gazu w 2023 r. zamrożone. Wzrośnie podatek VAT

Robert Kiewlicz
25 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (100)
aktualizacja: godz. 10:41 (28 listopada 2022)
Najnowszy artykuł na ten temat URE zatwierdził nowe taryfy na gaz dla PGNiG
W 2023 r. taryfy na gaz dla gospodarstw domowych zostaną zamrożone. W 2023 r. taryfy na gaz dla gospodarstw domowych zostaną zamrożone.

W 2023 r. taryfy na gaz dla gospodarstw domowych zostaną zamrożone na poziomie z 2022 r. Do końca grudnia utrzymana zostanie zerowa stawka VAT dotycząca paliwa gazowego. Z początkiem 2023 r. zerowa stawka VAT przestanie obowiązywać. Stawka VAT na gaz obniżona została od 1 stycznia 2022 r. z 23 proc. na 8 proc., natomiast od 1 lutego 2022 r. do końca 2022 roku na 0 proc. W 2023 r. zamrożona zostanie też wysokość opłat dystrybucyjnych za gaz. W najbliższych godzinach rząd ma przyjąć ustawę gazową.Prąd, gaz i paliwo będą droższe. Koniec z niższym podatkiem VAT Prąd, gaz i paliwo będą droższe. Koniec z niższym podatkiem VAT
AKTUALIZACJA, godz. 10.41: Koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej oraz stawek dystrybucji paliw gazowych dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie ok. 29 mld zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 2 mld zł będą wiązały się ze zmianami w zakresie dodatku węglowego.

Szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tys. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł. Określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh, przy szacowanym zużyciu gazu ziemnego w 2023 r. przez odbiorców, wynoszącym w sumie 65 TWh.

Średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh.


AKTUALIZACJA, godz. 8.44: W godzinach nocnych na stronach Sejmu pojawiła się informacja, że rząd wniósł projekt ustawy zamrażającej ceny gazu w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Projekt został przyjęty w piątek przez rząd, a jego celem jest utrzymanie w 2023 roku ceny gazu na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożenie wysokości stawek opłat dystrybucyjnych.

Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach oraz podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Cena gazu będzie zależna od metrażu lub zarobków Cena gazu będzie zależna od metrażu lub zarobków

Refundacja poniesionych kosztów podatku VATNajbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT. Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego). Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury.

W zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.


AKTUALIZACJA, godz. 17:47: - Komisja Europejska oczekuje od nas przywrócenia VAT-u, więc od początku 2023 r., od stycznia ten VAT do taryfy gazowej wróci, to będzie jedyna zmiana w stosunku do rachunku z 2022 r. Ta kwota, na poziomie 200 zł taryfy będzie przeniesiona na kolejny rok i to dotyczy zarówno gospodarstw domowych, jak i szerokiej listy z ustawy - czyli szkół, szpitali, żłobków, przedszkoli, pieczy zastępczych, noclegowni, organizacji pozarządowych, kościołów wyznaniowych - poinformowała minister Anna Moskwa.Zamrożone taryfy gazowe to:

- Koszt ustawy zamrażającej ceny gazu dla gospodarstw domowych w 2023 r. to ok. 30 mld zł, ale ostatecznie będzie to zależeć od cen gazu - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. - Na dzisiaj szacowaliśmy to na tych cenach, które mamy w stosunku do rynku, który obecnie obowiązuje. Wydaje się, że budżet jest bezpieczny i wydaje się, że jest z jakimś zapasem.
Tarcza antyinflacyjna do zmiany. Zerowy VAT na żywność utrzymany Tarcza antyinflacyjna do zmiany. Zerowy VAT na żywność utrzymany

Dodatek gazowy dla najuboższychZamrożone taryfy na gaz będą obowiązywały wszystkich bez względu na próg dochodowy. Dodatkowo dla najuboższych przewidziany będzie dodatek gazowy.

- Dla najuboższych wprowadzamy dodatek gazowy. Z jednej strony mrozimy taryfę, z drugiej strony dla tych z progiem dochodowym analogicznym do dodatku osłonowego, czyli 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1,5 tys. zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, będziemy zwracać równowartość VAT-u - powiedziała Moskwa. - Na podstawie faktury, którą gospodarstwo domowe otrzyma, będzie można się zwrócić do urzędu o zwrot równowartości VAT-u z każdego rachunku.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (100)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Artur Jadeszko

Od 2006 roku prezes zarządu ATC Cargo SA, spółki notowanej na NewConnect, alternatywnym systemie...

Najczęściej czytane