• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Olbrzymi rachunek za gaz? PGNiG wysyła korekty

erka
20 lipca 2023, godz. 08:20 
Opinie (109)
Największy detaliczny sprzedawca gazu w Polsce rozpoczął wysyłkę faktur z niższą ceną gazu w prognozach płatności na 2024 r. Największy detaliczny sprzedawca gazu w Polsce rozpoczął wysyłkę faktur z niższą ceną gazu w prognozach płatności na 2024 r.

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny na początku lipca 2023 r. podjęła decyzję, która obniży prognozy płatności za dostawy gazu w 2024 r. Wcześniej część klientów dostała prognozy opiewające na bardzo wysokie kwoty. Nie uwzględniały one ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych. Cena, jaką przyjęto do obliczania prognoz na 2024 rok, wynosi 200,17 zł za MWh netto. Spółka rozpoczęła już wysyłkę bieżących faktur z nową niższą stawką. Wszyscy klienci, którzy dotychczas dostali prognozy z wyższą stawką, otrzymają korekty.
Decyzję o zastosowaniu niższej ceny podjęto z uwagi na utrzymujące się od pewnego czasu korzystne trendy na europejskich rynkach gazu w zakresie roku 2024.

Ceny gazu w 2024 r. według stawki z 2023 r.Cena, która jest aktualnie stosowana przez PGNiG do wyliczenia prognoz zarówno na 2023, jak i 2024 r., wynika z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i wynosi 200,17 zł/MWh. Mogą z niej korzystać gospodarstwa domowe, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz odbiorcy społecznie wrażliwi, tacy jak szpitale, domy pomocy społecznej, przedszkola czy żłobki.Rachunki będą podlegać rozliczeniu zgodnie z rzeczywistym zużyciem gazu oraz z uwzględnieniem ceny, jaka faktycznie będzie obowiązywać w 2024 r. Oznacza to, że ostateczna kwota, którą klienci zapłacą za dostarczony gaz, może w przyszłym roku jeszcze ulec zmianie w stosunku do przesłanej prognozy.

PGNiG wysłało już kilkadziesiąt tysięcy prognoz z nową niższą stawką do swoich klientów. Natomiast wszyscy klienci, którzy otrzymali plany płatności na 2024 r. z wcześniej stosowaną do wyliczenia prognoz ceną 516,73 zł/MWh, która wynikała z obowiązującej Spółkę Taryfy, niebawem otrzymają skorygowane prognozy z niższą ceną na 2024 r., czyli 200,17 zł/ MWh. Tacy klienci mogą uznać wcześniej otrzymane prognozy z datą płatności po 1 stycznia 2024 r. za niebyłe.Ochrona odbiorców gazu w 2023 r.Przypomnijmy, że ze względu na trwającą od ponad roku wyjątkową sytuację na europejskim i krajowym rynku gazu ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które w 2023 r. mają chronić odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej przed szokiem cenowym spowodowanym bezprecedensowym poziomem cen gazu ziemnego. W związku z tym:

  • cena gazu dla odbiorców uprawnionych zamrożona została na poziomie 200,17 zł/MWh,
  • stawka opłaty abonamentowej została zamrożona na poziomie obowiązującym 1 stycznia 2022 r.,
  • stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych zostały zamrożone w 2023 r. na poziomie stawek dystrybucyjnych z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego, stosowanej w dniu 31 grudnia 2022 r.
erka

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (109)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Arkadiusz Aszyk

Menedżer z branży stoczniowej. Prezes Mostostalu Pomorze. Ukończył Wydział Zarządzania na...

Najczęściej czytane