• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

URE zatwierdził nowe taryfy na gaz dla PGNiG

erka
29 lutego 2024, godz. 16:40 
Opinie (44)
URE zatwierdził zmianę taryfy dla PGNiG Obrót Detaliczny na 2024 rok; ceny gazu zostały obniżone o 8,54 proc. URE zatwierdził zmianę taryfy dla PGNiG Obrót Detaliczny na 2024 rok; ceny gazu zostały obniżone o 8,54 proc.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ceny gazu zostały obniżone o 8,54 proc., tj. z 318,14 zł/MWh do 290,97 zł/MWh. Stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie.Niższe ceny energii będą utrzymane, jeśli budżet na to pozwoli Niższe ceny energii będą utrzymane, jeśli budżet na to pozwoli

Należy jednak pamiętać, że ze względu na obowiązujące do końca czerwca 2024 r. przepisy mrożące ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, odbiorcy nie odczują zmiany tej taryfy.Taryfy gazowe coraz niższe, rachunki takie samePrzypomnijmy, że pod koniec grudnia 2023 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Ustawa zakłada utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. cen stosowanych w 2023 r., tj. na podstawie taryf przedsiębiorstw zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki albo średnich cen zatwierdzonych taryf sprzedawców z urzędu w specyficznych przypadku braku zatwierdzenia taryf na rok 2022.URE monitoruje sytuację na rynku energiiPrzedłużenie przepisów mrożących ceny nie oznacza jednak braku konieczności prowadzenia przez regulatora postępowań taryfowych. Zatwierdzone przez prezesa URE taryfy stanowią bowiem podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym.

URE zatwierdził taryfy energii na 2024 r. Niższe o 30 proc. URE zatwierdził taryfy energii na 2024 r. Niższe o 30 proc.

- URE na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i podejmuje działania w reakcji na zmieniające się warunki. W związku ze spadkiem cen gazu na rynku hurtowym podjąłem decyzję o wezwaniu czternastu przedsiębiorców do obniżenia cen gazu w taryfach. Takie wezwania zostały skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, które sprzedają gaz do odbiorców objętych taryfami i stosują ceny wyższe od aktualnych cen rynkowych - powiedział prezes URE Rafał Gawin.
erka

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (44)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Bogdan Górski

prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „Górski”.Spółkę, ze stu procentowym kapitałem...

Najczęściej czytane