• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ciekawe zawody: Czym zajmuje się trener pracy?

Agnieszka Śladkowska
22 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (30)
Szymon Turek pomaga osobom niepełnosprawnym, które często nie pomyślałyby nawet, że mogą podjąć zatrudnienie i zarabiać.  To praca szczególnie ważna, ponieważ wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym nie ułatwia ani rosnącą multizadaniowość stanowisk, ani automatyzacja, o uprzedzeniach nie wspominając. Szymon Turek pomaga osobom niepełnosprawnym, które często nie pomyślałyby nawet, że mogą podjąć zatrudnienie i zarabiać.  To praca szczególnie ważna, ponieważ wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym nie ułatwia ani rosnącą multizadaniowość stanowisk, ani automatyzacja, o uprzedzeniach nie wspominając.

Największą satysfakcję w zawodzie trenera pracy daje pomaganie tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Szymon Turek, jak sam mówi, trafił do swojej pracy przez przypadek. Niezwykle szczęśliwy przypadek dla osób niepełnosprawnych, które Szymon nie tylko rekrutuje, ale też szkoli i wspiera w wejściu na rynek pracy. W dzisiejszym wywiadzie przeczytacie o zawodzie, który zna niewiele osób i rzadko pojawia się w mediach. W poprzednim odcinku o historii i teraźniejszości zawodu bursztyniarza opowiedział nam Zbigniew Strzelczyk. Kolejny wywiad już za miesiąc.Jak wyglądała twoja droga do tego stanowiska, dlaczego się tym zająłeś?

Szymon Turek: - Zawsze lubiłem pracę z ludźmi. O zawodzie trenera pracy dowiedziałem się przypadkiem z audycji radiowej. Pomyślałem wtedy, że to niesamowita sprawa, bo można pomagać ludziom w miejscu, w którym najbardziej tego potrzebują. Trener pracy nie jest przywiązany do biurka, ma możliwości pomagać osobom z niepełnosprawnością w ich miejscu pracy. Zdecydowałem więc, że to praca dla mnie, i aplikowałem na stanowisko trenera pracy do swojego pierwszego projektu. Skończył się jeden, zaczął następny i tak to już trwa od prawie 10 lat.

Jak wyglądają zadania trenera pracy?

- Trener pracy zajmuje się wsparciem osoby z niepełnosprawnością w całym procesie zatrudnienia. Począwszy od próbek pracy, gdzie uczestnik ma możliwość praktycznego poznania zadań wykonywanych na różnych stanowiskach. Następnie wspiera go podczas praktyki zawodowej lub stażu. Do osób już pracujących jeżdżę na tak zwany monitoring w miejscu pracy. Trener pracy uczy uczestnika zadań, które musi wykonywać na konkretnym stanowisku, np. dokładne zmywanie podłogi czy obsługa wyparzarki do naczyń. W razie potrzeby przeprowadza też trening komunikacyjny.

Czym jest taki trening?

Czy zarobki są dla ciebie najważniejszym czynnikiem przy wyborze pracy?

- Niektórzy z uczestników nie poruszają się samodzielnie komunikacją miejską lub robią to tylko po znanych trasach. W treningu komunikacyjnym chodzi o nauczenie się dojazdu do pracy. Trener jeździ z uczestnikiem wyznaczoną trasą, aż do momentu, w którym nauczy się ją pokonywać samodzielnie.

Z jakimi najtrudniejszymi wyzwaniami mierzysz się w pracy?

- Najtrudniejszy jest brak otwartości u pracodawców, których często próbujemy przekonać, aby dali szansę naszym uczestnikom, chociaż w formie próbki pracy czy praktyki. Bardzo często otrzymujemy odpowiedzi wymijające, np. "U nas w firmie są maszyny" albo "Trzeba uważać na gorące rzeczy". Tak jakby osoby z niepełnosprawnością nie wiedziały, że nie można wkładać ręki do wrzątku. Mamy oczywiście też wspaniałych pracodawców, którzy dali szansę osobom z niepełnosprawnościami i się nie zawiedli. Z niektórymi z nich współpracujemy już od wielu lat.

Rynek pracy. Emigranci zarobkowi zostali zastąpieni uchodźcami Rynek pracy. Emigranci zarobkowi zostali zastąpieni uchodźcami

Jakie cechy powinna mieć osoba, żeby poradzić sobie w twojej roli?

- Trzeba mieć dobry kontakt z ludźmi. Chodzi nie tylko o uczestników naszych projektów, ale także o pracodawców, z którymi współpracujemy. Ponadto przydatne są duże pokłady cierpliwości. Często instruktaż do powierzonych, pozornie łatwych zadań należy powtarzać wielokrotnie. Praca najczęściej nie jest skomplikowana, jednak trzeba odnajdywać się na różnych stanowiskach z bardzo różnorodną specyfiką.

Praca społeczna często kojarzy się z niskim wynagrodzeniem, czy tak jest też na tym stanowisku?

- Tak. Jest to praca, która daje dużo satysfakcji, bo dzięki pracy trenera jakość życia niektórych osób bardzo się poprawia. Możemy obserwować ich rozwój na każdej płaszczyźnie, być częścią ich sukcesów, które odnoszą w pracy i poza nią. Daje to ogromną radość, ale nie wiąże się niestety z dużymi zarobkami.

Jakie programy realizujecie dla osób niepełnosprawnych?

- Realizujemy obecnie trzy projekty. Pierwszy to System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji II - realizowany we współpracy z miastem Gdańsk, finansowany ze środków UE. Drugi - "Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI IV". Jest to duży, ogólnopolski projekt realizowany ze środków PFRON. I trzeci to specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością, zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy. Projekt realizowany ze środków PFRON we współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy.

Intel tnie koszty i szykuje zwolnienia Intel tnie koszty i szykuje zwolnienia

Czy dużo jest chętnych? Ludzie wiedzą, że mogą skorzystać z takiego wsparcia?

- Biuro integracji zawodowej osób niepełnosprawnych przez 16 lat istnienia zrealizowało 21 projektów, w których pracę znalazło 489 osób. Obecnie wspieramy 52 osoby zatrudnione i 58 osób poszukujących pracy. Pozostaje jednak wiele osób z niepełnosprawnościami, które żyją w przekonaniu, że nie mogą podjąć się pracy zawodowej. Wynika to z błędnego rozumienia zapisu "niezdolny do pracy", który nie zabrania podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Wiele osób obawia się też utraty z tego powodu renty.

A jak faktycznie jest z tą utratą renty?

- Można pracować i jednocześnie pobierać rentę. Przy wysokich dochodach może ona być zmniejszona lub zawieszona. Istnieje możliwość, że komisja lekarska, orzekając o przyznaniu renty, weźmie pod uwagę to, czy dana osoba pracuje.

Ale podjęcie pracy niesie wiele niematerialnych korzyści dla osoby niepełnosprawnej.

- Tak, to prawda. Praca jest bardzo ważną częścią życia każdego człowieka, w której nie chodzi tylko o zapewnienie sobie środków do życia. Praca daje pretekst do wyjścia z domu i kontaktu z innymi ludźmi. Można dzięki temu w pełni brać udział w życiu społecznym.

Wolontariat pracowniczy - wspólne działanie na rzecz społeczeństwa Wolontariat pracowniczy - wspólne działanie na rzecz społeczeństwa

Jak wygląda cały proces aktywizacji zawodowej z waszym udziałem?

- Osoby z niepełnosprawnością otrzymują indywidualne wsparcie zgodne z pięcioma etapami zatrudnienia wspomaganego. Pierwszym jest rekrutacja do projektu - to etap, podczas którego uczestnik ma możliwość poznać, w jaki sposób pracujemy, a my możemy poznać jego. Drugi to tworzenie profilu zawodowego, w którym uczestnik poprzez spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem odkrywa swoje mocne i słabe strony oraz preferencje i predyspozycje zawodowe. Przy wsparciu trenera pracy próbuje poprzez próbki pracy czy praktyki sprawdzić się na różnych stanowiskach. Trzeci etap to znajdowanie pracy, czyli poszukiwanie stanowiska odpowiedniego dla kandydata. Ten etap odbywa się przy zaangażowaniu osoby z niepełnosprawnością tak, aby podjęła ona świadomą decyzję odnośnie do drogi zawodowej. Czwarty etap to zaangażowanie pracodawcy. Na tym poziomie specjaliści nawiązują kontakt z pracodawcą, zachęcając do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. Pracodawca, jak i uczestnicy otrzymują wsparcie w całej procedurze zatrudnienia. I na koniec piąty etap, czyli wsparcie w miejscu pracy i poza nim. Osoby zatrudnione cały czas mogą liczyć na pomoc trenera pracy. Dba on o utrzymanie motywacji uczestnika i o jakość wykonywanej pracy w takim zakresie, jakiego dana osoba potrzebuje.

Czy możesz podać przykłady prac, które wykonują wasi podopieczni?

- Do każdego naszego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Szukamy pracy wedle jego umiejętności i możliwości. Pracują oni głównie przy sprzątaniu, produkcji i gastronomi. Zdarzają się jednak inne zawody.

Jak oceniasz sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy?

- Są branże, takie jak sprzątanie czy ochrona, w których dużą część pracowników stanowią osoby z niepełnosprawnościami. Bardzo często jednak wielu pracodawców nie chce podjąć wysiłku dostosowania stanowisk pracy tak, aby mogły na nich pracować takie osoby. Chodzi np. o możliwość pracy w mniejszym wymiarze godzin czy pracę na jedną zmianę. Wielu naszych uczestników nie jest w stanie pracować na trzy zmiany lub w wymiarze pełnego etatu.

Jak ta sytuacja może się zmieniać w najbliższych latach?

- W wielu branżach następuje automatyzacja, co utrudnia podjęcie zatrudnienia niektórym z naszych uczestników. Wzrastają też wymagania dotyczące pracowników, którzy zdaniem niektórych powinni wykazywać się multizadaniowością. Doskonale widać to w dyskontach, gdzie jeden pracownik musi być kasjerem, obsługiwać piekarnie, magazyn i wykładać towar.

Czy jest jakiś sposób, żeby przy zawodach z misją społeczną samemu się nie wypalić? W końcu stanowiska "pomocowe" są na to najbardziej narażone.

- Sami uczestnicy to bardzo sympatyczni ludzie. Pracuję też w świetnym zespole, który jest dla mnie dużym wsparciem. Wzajemnie omawiamy swoje problemy i wątpliwości, dzięki czemu nie musimy nic w sobie "dusić". Chodzenie do pracy z przyjemnością, do ludzi, z którymi dobrze się czujemy i możemy na nich liczyć, świetnie przeciwdziała wypaleniu. Szczególnie że taką pracę wybierają osoby na swój sposób podobnie wrażliwe i zaangażowane.

Trójmiejski rynek pracy to różnorodność i ciągłe, dynamiczne zmiany. Ciekawe, niszowe profesje i zawody, które w chwilę zdobywają popularność. Chcemy pokazać czytelnikom nie tylko warte poznania profesje, ale także niezwykłych ludzi, którzy z pasją opowiadają o swojej pracy. Temu ma służyć cykl wywiadów "Ciekawe zawody".

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (30)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Kazimierz Wierzbicki

Prezes zarządu i właściciel Grupy Trefl, w skład której wchodzą spółki zajmujące się produkcją i...

Najczęściej czytane